+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr suresi faziletleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr suresi faziletleri

  Reklam
  Sual: Nasr suresi faziletleri nelerdir Nasr suresinin fazileti hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. @hmet
  Üye

  Cevap: nasr suresi faziletleri


  Reklam  Cevap: nasr suresi faziletleri

  Surenin Fazileti:

  Zilzal suresinin tefsirinde Tirmizi'deki Enes b. Malik hadisinde, bu su*renin Kuran'ın dörtte birine denk olduğu geçmişti.
  Nesai, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den rivayet etti: İbni Abbas ba*na dedi ki: Ey Utbe'nin oğlu! Kur'an'da en son inen sureyi biliyor musun? Evet. Nasr suresi, dedim. Haklısın, dedi.
  Hafız Ebu Bekir el-Bezzar ve Beyhaki, İbni Ömer'den rivayet ettiler: Bu Nasr suresi Rasulullah (s.a.)'a teşrik günlerinin ortasında indi. Artık insanlarla vedalaşması gerektiğini anladı, bineği Kusva'nm hazırlanması*nı emretti ve kalkıp insanlara meşhur veda hutbesini irat etti. Meşhur hutbesini yani veda hutbesini zikretti


+ Yorum Gönder
nasr suresi fazileti,  nasr suresi faziletleri