+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kevser suresi ne zaman indirilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kevser suresi ne zaman indirilmiştir?

  Reklam

 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: kevser suresi ne zaman indirilmiştir?


  Reklam  Cevap: KEVSER SÛRESİ

  108

  İndiği Yer :

  Mekke

  İniş Sırası :

  15

  Âyet sayısı :

  3

  Nüzulü

  İniş sırasına göre on beşinci, mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci sûredir. Adiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır.[1]

  Adı

  Sûre adını ilk âyetinde geçen "kevser" kelimesinden almıştır. Ayrıca "İnnâ a'taynâ..." ve "Nahr" adlarıyla da anılır.[2]

  Konusu

  Sûrede Hz. Peygamber'e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmek­te, kendisine Allah'a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır, [3]

  Meali

  Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 1. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. 2. Şimdi sen rabbin için namaz kıl, kurban kes. 3. Asıl sonu gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır.

  Linke tıklayın.

  http://www.mumsema.com/misafir-sorul...indirildi.html

 3. Misafir
  Kevser suresi için güzel bilgi verdiniz Allah razı olsun

 4. Misafir
  KEVSER SURESİ


  Alimlerin çoğunun görüşüne göre bu sure Mekke'de inmiştir. Hasan, İkrime ve Katade ise Medine döneminde indiğini söylemişlerdir. Bu İbni Kesicin de görüşüdür. [1]  Surenin İsmi:


  Allah Tealâ bu sureye Peygamber (s.a.)'e hitaben "Hakikat biz sana Kevser'i verdik." sözü ile başladığı için Kevser suresi olarak anıldı. Kevser, dünya ve ahirette verilen bol hayır demektir. Cennetteki Kevser nehri de buna dahildir. [2]  Önceki Sureyle İlişkisi:


  Allah ahireti yalanlayan kâfir ve münafıkları dört vasıflla anmıştı: Cimrilik: "İşte o yetimi iter kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur." Namazı terk: "Onlar namazlarından gafildirler." Riya veya gösteriş: "Onlar riyakârların ta kendileridirler." Hayır ve zekâtı menetmeleri: "Mâ'ûnu da menederler onlar."

  Bu surede o dört sıfata mukabil olarak Peygamber (s.a.)'in dört sıfatı zikredilmektedir. Cimriliğe mukabil ona Kevser'i verdiğini zikretti: "Haki*kat biz sana Kevser'i verdik." Yani daimi çok hayrı verdik, sen de çok ver, kerim ol. Onların namazı terketmelerine mukabil namaza devam etmesini emretti: "Namaz kıl." İnsanların görmeleri için değil, sadece Rabbinin rıza*sı için; namazda gösterişe mukabil olarak namazı terke mukabil sen nama*za devam et. Namazda ihlâsı emretti: "Rabbin için namaz kıl." Ufak tefek hayırlara bile engel olmalarına mukabil kurban kesmesini ve dolayısıyla kurban etini tasadduk etmesini emretti.[3]  Surenin Muhtevası:


  Mekke'de inen bu sure üç hususu konu etmektedir:

  1- Kerim olan Allah'ın merhametli Peygamber'ine dünya ve ahirette bol hayırlar vermesi ile lütuf ve ihsanının beyanı ki, cennetteki Kevser havzı da bunlardandır.

  2- Peygamber'ine ve aynı zamanda onun ümmetine Allah Tealâ'ya şü*kür için namaza devamı ve namazda ihlâsı, kurban kesmeyi emretmesi.

  3- Rasulullah (s.a.)'a düşmanlarına karşı zaferinin müjdesi ve onların dünya ve ahiretteki bütün hayırlardan kopma sebebi ile alçalıp zelil olaca*ğı hakir kalınacağının haberi. [4]  Surenin Fazileti:


  İmam Ahmed, Enes b. Malik'ten rivayet etti: "Rasulullah (s.a.) hafifçe uyudu. Bir müddet sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Ya o oradakilere ya da onlar ona: Niçin güldüm(n)? dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdular ki: "Az önce bana bir sure indi. (Ve okudu): "Bismillahirrahmanirrahim. Haki*kat biz sana Kevser'i verdik." Sonuna kadar bitirdi. Kevser nedir bilir misi*niz? dedi. Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dediler. Buyurdu ki: Rabbimin bana cennette verdiği bir nehirdir. Onlardan bir kul geri kalır. "Ya Rabbi. O da ümmetimdendir." derim. "Rabbim bana senden sonra neler yaptılar bil*miyorsun." buyurur."

  Müslim (lafız onundur), Ebu Davud ve Nesai Enes'ten rivayet ettiler: "Rasulullah (s.a.) mescidde aramızda iken bir miktar uyur gibi oldu. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Seni güldüren nedir Ya Rasulallah! dedik. "Bana az önce bir sure indirildi, dedi ve okudu: "Bismillahirrahmanirra*him. Hakikat biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kur*ban kes. Sana buğzeden, zürriyetsiz olan şüphesiz odur." sonra "Kevser ne*dir bilir misiniz?" buyurdu. Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedik. O Rab*bim azze ve celle'nin bana vadettiği bir nehirdir. Onun üzerinde çok hayır*lar vardır. O kıyamet günü ümmetimin geleceği bir havuzdur. Kapıları gök*teki yıldızlar sayısıncadır. Onlardan bir kul geri kalır da: Rabbim. O da be*nim ümmetimdendi, derim. Buyurur ki: "Sen, senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun?"

 5. Misafir
  Çok guzel bir site herkese tavsiye edrimmmm

+ Yorum Gönder
kevser suresi ne zaman indirildi,  kevser suresi neden inmiştir,  kevser suresi ne zaman indi,  kevser suresi nerede ve ne zaman inmiştir,  kevser suresi nerede indirilmiştir,  kevser suresi neden indirilmiştir,  kureyş suresi ne zaman indirilmiştir