+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nihat Hatipoğlu'ndan İhlas Suresinin Hikayesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nihat Hatipoğlu'ndan İhlas Suresinin Hikayesi

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Nihat Hatipoğlu'ndan İhlas Suresinin Hikayesi


  Reklam  Cevap: Nihat Hatipoğlu'ndan İhlas Suresinin Hikayesi


  Nihat hocanın anlattığı aşağıdaki rivayetlerdir:

  Buhari, Ebu Davud ve Nesai, Ebu Said el-Hudri'den rivayet etti: "Birisi bir adamın İhlâs suresini tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olduğunda bunu Peygamberce (s.a.) söyledi. Adam bunu sanki küçümsüyor-du. Peygamber (s.a.) buyurdular ki: "Nefsim elinde olana yemin ederim; o Kur'an'ın üçte birine muadildir."

  Buhari'nin başka bir rivayetinde Ebu Said el-Hudri'den Rasulullah (s.a.)'ın ashabına şöyle buyurduğu nakledilmektedir: "Sizden biriniz bir ge*cede Kur'an'ın üçte birini okuyamaz mı?" Bu onlara zor geldi ve buna hangimiz dayanabiliriz ey Allah'ın elçisi? dediler. "Allahu'l-Vahidu's-Samed" Kur'an'ın üçte biridir." buyurdu.

+ Yorum Gönder
nihat hatipoğlu