+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Doğruluk ve adalet ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Doğruluk ve adalet ile ilgili ayetler

  Reklam
  Sual: Doğruluk ve adalet ile ilgili ayetler nelerdir Doğruluk ve adalet hakkında ayeti kelimeler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Doğruluk üzerine kurandan ayetler


  Reklam  Cevap: Doğruluk üzerine kurandan ayetler


  Bakara Sûresinin 256 . Ayetinde

  Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  Mâide Sûresinin 119 . Ayetinde
  Allah şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.

  En’âm Sûresinin 115 . Ayetinde
  Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  Yû»nus Sûresinin 2 . Ayetinde
  İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler.

  İsrâ Sûresinin 80 . Ayetinde
  Deki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”

  Meryem Sûresinin 50 . Ayetinde
  Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).

  Şu’arâ Sûresinin 84 . Ayetinde
  “Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”

  Ahzâb(*) Sûresinin 8 . Ayetinde
  (Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

  Ahzâb(*) Sûresinin 24 . Ayetinde
  Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

  Mü’min Sûresinin 53-54 . Ayetinde
  Andolsun, biz Mû»sâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık.

  Fussilet Sûresinin 40 . Ayetinde
  û‚yetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

  Kamer Sûresinin 55 . Ayetinde
  Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

  Cin Sûresinin 4 . Ayetinde
  “Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”

 3. Hoca
  erimeye devam...
  doğrulukla ilgili ayetler

  26. Sure (Şuarâ Suresi), 84. Ayet
  "Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl."

  40. Sure (Mü'min Suresi), 53. Ayet
  Andolsun, biz Mûsâ'ya hidayet verdik. İsrailoğulları'na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat'ı) miras bıraktık.

+ Yorum Gönder
adalet ve doğrulukla ilgili ayetler,  adalet,  adalet ve dogruluk,  doğruluk ve adalet,  doğruluk ve adalet ile ilgili ayetler,  adalet ile ilgili ayetler mumsema,  adalet ile ilgili ayetler