+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr Suresi Ne Zaman İndirildi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr Suresi Ne Zaman İndirildi?

  Reklam
  Sual: Nasr Suresi Ne Zaman İndi Nasr Suresinin ne zaman nazil olduğu hakkında bilgi verir misiniz ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Nasr Suresi Ne Zaman İndirildi?


  Reklam  Cevap:
  NASR SÛRESİ VEDA HACCINDA İNDİRİLMİŞTİR.
  Hicri 632 Yılında
  Kur'an-ı Kerim'in yüz onuncu suresi. Üç ayet, yirmi dokuz kelime ve doksan dokuz harften ibarettir. Fasılası "elif" ve "ha" harfleridir. Tevbe suresinden sonra nâzil olmuştur. Veda haccı esnasında inmiş olmakla birlikte Medenî surelerden sayılmaktadır. Adını ilk ayetinde geçen ve müminlere Allah'ın yardımını bildiren nasr kelimesinden almıştır. "İzâcâe" adı verildiği gibi, veda haccı esnasında nâzil olduğundan dolayı "Tevdi" adı da verilmektedir. Kur'an'ın en son indirilen suresidir.


 3. nurya
  Devamlı Üye
  dört nasr süresi okuyup ölmüşlerimize bağışlayalım ,bildiğim kadarıyla hatim sevabına denkmiş, bunu on sene önce kuran kursuna gittiğim camide hocam söylemişti ama demişti kolayında kaçmayın hatim de yapın sevabını bağişlayın

 4. @hmet
  Üye
  Nüzul Sebebi:

  Buhari ve diğerleri İbni Abbas'tan rivayet ettiler. Diyor ki: Ömer b. Hattab (r.a.) beni Bedir'in büyüklerinin yanına götürürdü. Bazısı bundan hoşlanmazdı. Bir gün beni çağırıp onlarla oturttu. İbni Abbas diyor ki: O gün beni onlara göstermekten başka bir şey için çağırmadığını anladım. Şöyle dedi: Allah Tealâ'nm "Allah'ın nusreti ve fetih geldiği zaman." ayeti hakkında ne diyorsunuz? Bazıları: Bize zafer geldiği ve fetih nasip oldu*ğunda teşbih ve istiğfarla emrolunduk, dediler. Bazıları da susup bir şey demedi. Bana: Sen böyle mi diyorsun, İbni Abbas? dedi. Hayır, dedim. Ne diyorsun? dedi. Dedim ki: O Rasulullah (s.a.)'ın ecelidir. Allah ona ecelini bildirmiş, "Allah'ın nusreti ve fetih geldiği zaman." buyurmuştur. Bu eceli*nin alâmetidir. "Hemen Rabbini hamd ile, teşbih et. O'nun yarlığamasını iste. Şüphesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir."[5]Surenin İnme Vakti:

  Bu konuda iki görüş vardır:1- Mekke'nin fethi sekizinci yılın ramazanında idi. Bu sure, onuncu yılda indi. Peygamberimiz'in surenin inmesinden sonra yetmiş gün yaşadı*ğı rivayet edilmiştir. Onuncu yılın rabiulevvel ayında vefat etti. Bunun için de Tevdi' (uğurlama) suresi diye anıldı.2- Bu sure Mekke'nin fethinden önce inmiştir; Rasulullah (s.a.)'a Mekkelilere karşı kendisine yardım edileceğine, orayı fethedeceğine dair müjdedir. Bunun benzeri de şu ayettir: "Herhalde o Kur'an'ı senin üzerine farz kılan seni dönülecek yere döndürecektir." (Kasas, 28/85). "Allah'ın nus*reti ve fetih gelince." sözü, gelecek zamanı ifade etmektedir.Buna göre de vukuundan önce Mekke'nin fethinden haber verilmesi, mu*cize olarak gaibten haber verilmesi olup nübüvvet alâmetlerindendir.[6]Zahir olan, İbni Ömer'in sözünden hareketle birinci görüştür: Bu sure Veda haccında Mina'da indi. Sonra da: "Bugün sizin dininizi kemâle erdir-dim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım." (Maide, 5/3) ayeti indi. Bu iki ayetten sonra Peygamber (s.a.) seksen gün yaşadı. Bundan sonra: "Andol-sun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki..." (Tevbe, 9/128) ayeti indi. Bundan sonra otuzbeş gün yaşadı. Ardından: "Öyle bir günden sakı*nın ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz." (Bakara , 2/281) ayeti indi. Ondan sonra yirmi bir gün yaşadı. Mukatil, yedi gün yaşadığını söyledi.[7]Razi ise doğru kabul edilen görüşün surenin Mekke'nin fethinden önce indiği şeklinde olduğunu söylemiştir.[8]

 5. Misafir
  Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir. Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet edilir

 6. Misafir
  Çok güzel bu sayede projeden yüksek alıcam B-) :-) :-)

+ Yorum Gönder
nasr suresi ne zaman indirilmiştir,  nasr suresi ne zaman indirildi,  nas suresi ne zaman indirildi,  nas suresi ne zaman indirilmiştir,  nas suresi nerede indirilmiştir,  nasr suresi ne zaman indi,  nasr suresi ne zaman ve hangi şartlarda inmiştir