Konusunu Oylayın.: Yasin suresi sözleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Yasin suresi sözleri
 1. 11.Ocak.2013, 22:11
  1
  Misafir

  Yasin suresi sözleri

 2. 11.Ocak.2013, 22:11
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir



  Yasin suresi sözlerine ihtiyacım var bana Yasin suresinin türkçe sözlerini yayımlar mısınız ?

 3. 13.Ocak.2013, 06:03
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: yasin suresi sözleri




  Yasin
  Vel kur’anil hakiym
  İnneke le minel murseliyn
  Ala sıratım müstekıym
  Tenziylel aziyzir rahıym
  Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
  Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
  İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
  Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
  Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
  İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
  İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
  Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
  İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
  Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
  Ve ma aleyna illel belağul mübın
  Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
  Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
  İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
  Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
  E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
  İnnı izel le fı dalalim mübın
  İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
  Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
  Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
  Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
  Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
  Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
  Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
  Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
  Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
  Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
  Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
  Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
  Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
  İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
  Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
  Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
  Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
  Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
  Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
  Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
  İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
  Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
  İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
  Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
  Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
  Selamün kavlem mir rabbir rahıym
  Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
  Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
  Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
  Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
  Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
  Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
  Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
  Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
  E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
  Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
  Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
  Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
  La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
  Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
  Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
  İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
  Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun


 4. 13.Ocak.2013, 06:03
  2
  Silent and lonely rains



  Yasin
  Vel kur’anil hakiym
  İnneke le minel murseliyn
  Ala sıratım müstekıym
  Tenziylel aziyzir rahıym
  Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
  Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
  İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
  Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
  Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
  İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
  İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
  Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
  İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
  Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
  Ve ma aleyna illel belağul mübın
  Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
  Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
  İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
  Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
  E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
  İnnı izel le fı dalalim mübın
  İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
  Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
  Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
  Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
  Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
  Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
  Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
  Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
  Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
  Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
  Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
  Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
  Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
  İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
  Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
  Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
  Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
  Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
  Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
  Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
  İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
  Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
  İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
  Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
  Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
  Selamün kavlem mir rabbir rahıym
  Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
  Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
  Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
  Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
  Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
  Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
  Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
  Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
  E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
  Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
  Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
  Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
  La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
  Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
  Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
  İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
  Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun




+ Yorum Gönder