Konusunu Oylayın.: Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 1. 11.Ocak.2013, 20:41
  1
  Misafir

  Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu


  Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu Mumsema Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu hakkında bilgilere ihtiyacım var yazar mısınız ?


 2. 11.Ocak.2013, 20:41
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu hakkında bilgilere ihtiyacım var yazar mısınız ?

 3. 13.Ocak.2013, 02:41
  2
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,021
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
  1. Yasın

  2. Vel kur'anil hakiym

  3. İnneke le minel murseliyn

  4. Ala sıratım müstekıym

  5. Tenziylel aziyzir rahıym

  6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

  7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

  8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

  9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

  10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

  11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

  12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

  13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

  14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

  15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

  16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

  17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

  18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

  19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

  24. İnnı izel le fı dalalim mübın

  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

  26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

  30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

  37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

  41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

  44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

  48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym

  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

  61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

  70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

  76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun


 4. 13.Ocak.2013, 02:41
  2
  Devamlı Üye  1. Yasın

  2. Vel kur'anil hakiym

  3. İnneke le minel murseliyn

  4. Ala sıratım müstekıym

  5. Tenziylel aziyzir rahıym

  6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

  7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

  8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

  9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

  10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

  11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

  12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

  13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

  14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

  15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

  16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

  17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

  18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

  19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

  24. İnnı izel le fı dalalim mübın

  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

  26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

  30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

  37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

  41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

  44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

  48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym

  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

  61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

  70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

  76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
+ Yorum Gönder