Konusunu Oylayın.: Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler
 1. 06.Ocak.2013, 16:02
  1
  Misafir

  Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler


  Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler Mumsema Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler...


 2. 06.Ocak.2013, 16:02
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler...

 3. 06.Ocak.2013, 19:18
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler

  "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekliyle uygulamak
  isteyenler içindir. Annelerin, münasip şekilde yiyeceğini giyeceğini sağlamak,
  babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz.
  Çocuk yüzünden ne annesi, ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de
  aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak,
  iki yıldan önce, çocuklarını sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal
  yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, kendilerine
  vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile, bunda da size vebal yoktur.
  Bununla beraber Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her
  şeyi görmektedir."
  (Bakara, 2/233)
  Nikâh altında olsun, boşanmış olsun bütün anneler
  çocuklarını tam iki sene emzirirler, emzirmeleri gerekir, ilâhî hükme göre
  annelerin durumu budur. Bu hüküm, emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Şu halde
  tam iki sene emzirme süresi, en çoğu olup, âyette açıklanacağı üzere bu sürenin
  azaltılması caizdir. "Mevludünleh" yani çocuk kendisi için
  doğmuş ve onun doğmasına sebeb ve nesebine sahip bulunmuş olan baba
  üzerine de, o annelerin ücretleri başta olmak üzere yiyecekleri ve
  giyecekleri onlara vaciptir. Fakat kayıtsız ve şartsız değil, mar'uf kadar, yani
  babanın imkanına göre, iki tarafın durumuna uygun olarak bir hakimin uygun
  görebileceği ölçüde vaciptir. Çünkü hiçbir kimse, gücünün yettiğinden başkasıyla
  yükümlü olmaz, "teklîfi mâlâ yutak",
  insanı gücünün yetmediği şeylerle yükümlü kılmak mümkün olsa da yapılmaz.

  Ne çocuğu yüzünden anneye, ne de çocuğu yüzünden
  babaya zarar verilmeye kalkışılmaz. Zarar vermeye kalkışılmasın, hiçbirine zarar
  verilmesin. "Zarara, zararla karşılık vermek
  yoktur."


  Baba yaşıyorsa rızık ve elbise böyle, ölmesi
  durumunda, varis üzerine de onun gibidir. Bu varis ya babanın varisi veya
  çocuğun varisidir. Önce ölen babasına varis olan çocuğa, yeterli mal kalmış ise,
  o rızık ve nafaka ona; kalmadığı takdirde de o çocuğa o sırada varis olabilecek
  durumda bulunan "zi-rahim-i mahrem" yakınına (kendisine nikahı
  haram olacak derecede yakın olan akrabasına)
  veya asabesine (baba
  tarafından yakınlarına) vacip olur.

  Şimdi ana ile baba iki seneden önce memeden kesmek
  isterlerse ikisinin biri düşünüp, görüş alışverişinde bulunup hoşnut olmaları
  şartıyla, ikisine de bunda bir günah yoktur. Ana ile baba birlikte görüş
  alışverişinde bulunurlarken her halde yavrularının yararını gözetirler. Böyle
  ikisinin görüş ve düşünceleri birleşip de hoşnut oldular mı, artık hata ihtimali
  pek az olur. Olsa bile, iyi niyetle işin ehlinden ve yerinde meydana gelen
  içtihattaki hata bağışlanmıştır. Fakat taraflar birbirleriyle görüş
  alışverişinde bulunmazlar veya birinin rızası olmadan yapılmış olursa, günah
  olur. İşte yukarda "emzirmeyi tamam yapmak isteyen
  kimse"
  , bu görüş alışverişinde emzirmeyi kesmeye razı olmayandır.

  Ey babalar! Bir de siz çocuğunuzu süt ana tutup
  emzirtmek isterseniz, vermek istediğiniz ücreti veya İbnü Kesir kırâetinde
  medsiz (uzatmadan) okunduğuna göre İhsanı (ikramı) örfe uygun ve şer'an güzel
  görülen bir tarzda güzelce teslim ettiğiniz takdirde, size bir günah yoktur.
  Demek ki baba, çocuğuna süt ana tutup gerçek anneyi emzirmekten
  alıkoyabilecektir. Fakat süt anayı memnun etmelidir ki çocuğa iyi baksın. Dikkat
  ediniz, ve Allah'tan korkunuz ve biliniz ki her ne yaparsanız Allah onu mutlaka
  bilir. Dolayısıyla size ona göre ceza veya mükafat verir.

  (Elmalılı M Hamdi
  YAZIR, Kur'an-ı Kerim Tefsiri)


  Not:
  Konuyla ilgili olarak aşağıdaki makaleyi ve UNICEF (Birleşmiş Milletler
  çocuklara Yardım Fonu)’in açıklamalarını da okumanızı tavsiye ederiz.

  Niçin İki Yıl

  En yeni araştırmaların ışığı altında anne sütünün üstünlüklerinden kısaca bahsedeceğiz. Klâsik tıp
  kitaplarına göre anne sütünün bebeğe altı ay verilmesi kâfidir. Daha sonra bu
  süre dokuz aya çıkarıldı (1) . En son yayınlarda ise bu sürenin iki yıla
  çıkarıldığını görüyoruz. Manuel of Pediatric Therapeuties'in son sayılarında
  bebeğin anne sütü ile iki sene emzirilmesi icâbettiği ifade ediliyor.

  Son yayınlar muvâcehesinde anne sütüne şöyle bir göz atalım (2) : Anne sütünde "serbest taurine" inek sütünden kırk defa fazladır. Bunun beyin gelişiminde rolü vardır. Yani çocuğun zeki olmasında
  önemli bir faktör; çocuğun uzun süreli emzirilmesidir.

  Anne sütü en kuvvetli bir mikrop öldürücü olarak kabul edilir. Sepsiste (yani vücudun
  yaygın olarak mikropla istilâsında) kan verilme tedavisi ne ise, süt verme de
  aynen öyledir. Çocuk o anki hâlinde süt emmemektedir. Burundan fasılalarla
  mideye az miktarlarda süt verilmesi, en kuvvetli mikrop öldürücülerin işini
  yapmaktadır. Anneden temiz şekilde alınan süt çocuğuna verilir. Bu mevzuda
  hatalı bir anlayış da, ishalli çocuğa süt emzirtmemektir. Halbuki günümüzde süt, ishâlli çocuğa gıda olarak
  vermenin yanında ishalli tedavi için de veriliyor.
  Bir araştırmaya göre,
  ishâlden ölüm ve hipematreminin (kanda sodyum fazlalığı) anne sütü verilenlerde
  daha az olduğu görülmüştür (3) . İngiltere ve Galler'deki seri çalışmalar bunu
  destekler mâhiyettedir.

  Anne sütünde bol miktarda bulunan sekretuar Ig A (bir çeşit antikor molekülü) ile laktoferrin ve
  ligand mikropların üremesini engeller.
  Anne sütünde bulunan lizozim,
  bakterileri öldürücü vasfa hâizdir. Yeni doğum servislerinde çok kısa zamanda
  anne sütü verilerek bu servisin korkutucu mikrobu olan klebsialla'nin önüne
  geçiliyor ve karın şişmesi, gaitada kan ile seyreden ağır bir hastalık olan
  "nekrotizan enterokolit" önleniyor.

  Anne sütü virüslere karşı koruyucu maddeler ihtiva
  eder.
  Geniş tesirli virüs öldürücü faktörler anne sütünde önemli
  bir yer işgal ederler. Bilhassa geri kalmış ülkelerde anne sütü ile beslenen
  bebeklerde ölüm oranı azdır.

  Anne sütü alanlar ileride, yaşlıların rahatsızlığı
  olan damar sertliği ve şişmanlığa karşı korunurlar.
  Çünkü anne
  sütünde daha yüksek kolesterol muhtevası, kolesterol katabolizması için lüzumlu
  enzim yapımına sebep olur (4) .

  Lloyd ve Falkner'in yayınlarında şişmanlığın anne sütü
  ile beslenenlerde az görüldüğüne temas ediliyor
  .(5) Troid bezi
  denen organın kifayetsiz çalışması olan hipotroidi hastalığı, anne sütünü yeteri
  kadar almış olanlarda daha az görülüyor. Anne sütü ile beslenenlerde inek sütü
  allerjisi ve süte tahammülsüzlük de görülmez.

  Stevenson, ikinci altı aylık sürede solunum yolu
  infeksiyonunun da anne sütü alanlarda daha az olduğunu, anne sütünde Ig A
  antikor nispetinin fazlalığını belirtir.

  Kabakulak, grip,
  suçiçeği, Japon B ansefalit (beyin iltihabı) virüslerinin büyümesi insan
  sütündeki maddeler tarafından engellendiği,
  sütteki antikorun hazım
  sisteminin mukavemetini artırdığı, bilhassa E. coli denen mikrop çeşitlerine
  direnç sağladığı belirtiliyor.

  Anne sütünü uzun süre vermek anneye de büyük avantaj
  sağlar.
  Bir yayında süt veren annelerde meme kanserinin az olduğu
  belirtilmekte, ayrıca 18 yaşından önce doğum yapanlarda da meme kanserinin 1/3
  oranında azalma gösterdiğine işaret edilmektedir.(7) Bir makalede de 25 yaşma
  kadar doğum yapanlarda meme kanserinin engellendiği belirtiliyor.(8)

  Anne sütü yanında
  bebeğe ilâve gıda verilmesi artık geciktirilmeye başlandı.

  Yayınlar bu zamanı altı ay olarak belirtiyorlar. Anne sütü ile beslenen
  bebeklerde demir eksikliğinin ilk dokuz ay içerisinde çok seyrek görülmesinin
  sebebi, anne sütünden alınan demirin günlük ihtiyacı karşılayabilmesidir. Ek
  besinlere geçildiği zaman gerek bu besinler içerisinde düşük nispette demir
  bulunması, gerekse katı besinlerin anne sütündeki demirin emilmesini azaltmaları
  ( % 80 nispetinde azaltabilirler) sebebi ile bu çocuklar demir eksikliği
  açısından riskli bir duruma girmektedirler. Dokuz
  aya kadar anne sütü dışında herhangi bir ek besin almayan bebeklerde kansızlık
  (anemi) olmadığı görülmüştür.


  Demir eksikliğine bağlı kansızlık üzerinde yapılan bir
  araştırmada, demir eksikliği anemisi gösteren grubun % 50 sinde taze inek sütüne
  bağlı olarak mide - barsak sisteminden günde 7 cm3 kan kaybının olduğu
  görülmüştür. İnek sütündeki demir azlığının yanında uzun süreli kan kaybına yol
  açması demir eksikliği anemisinin gelişmesinde unutulmaması gereken bir
  husustur. İnek sütünde, müzminleşmiş kan kaybına yol açan faktörün, barsağa
  tesir eden büyük moleküllü laktalbümin olduğu düşünülmektedir. Açık ifadeyle anne
  sütünü kesip, diğer gıdalara çabuk geçmek çocuk üzerinde menfi bir durum icra
  etmektedir.
  Çocuğu sütten erken
  kesmek, çocuk ruhu üzerinde aksi tesir yap maktadır.
  Prof. Adasal (10) ,
  "Vakitsiz meme kesimi ileride daima serzeniş ve güç beğenme davranışını doğurur.
  Ani memeden kesmeyle duygu bozukluğu olabilir." demektedir. Prof. Köknel (11)
  ise "Yemek, içki düşkünlüğü, sigara, uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı, oral
  dönemle (çocuğun süt emme dönemleri) alâkalı inkıta neticesi olur" der.

  Çocuğun sütten
  erkenden kesilmesi, ruhunda menfi durumlar meydana getiriyor.
  24
  günlük iken 7 kobay çok az besin verilmek suretiyle bir besin mahrumiyetine tâbi
  tutuldu. Yedi ayrı kobay da kontrol olarak kullanıldı ve bunlar besin
  mahrumiyetine tâbi tutulmadı. Sekiz gün sonra her iki grup kobay da aynı şekilde
  muameleye tâbi tutulmaya başlandı. Ve normal bir beslenme tarzı ile yetişkin
  hayata gelmeleri beklendi. Tecrübeden beş ay sonra, önceden besin mahrumiyetine
  tâbi tutulan kobaylar ile tutulmayan kobaylar arasında fizikî gelişme ve
  davranışlar bakımından önemli fark yoktu. Ancak kobaylar bu sefer toptan bir
  mahrumiyete tâbi tutulunca yavru hâlde aç bırakılan kobaylar, aç bırakılmayan
  kobaylara nazaran üç misli fazla yemek saklamak, istifçilik, biriktirme, oburluk
  durumu gösterdiler. O hâlde bunlara çocuklukta yapılan bir tesir yetişkin
  hayatta da devam ediyor. Bu bakımdan kobayların yavru hâlde geçirmiş oldukları
  bir hayat onların şahsiyetlerine mâl olmuştur. Açık ifadeyle çocuğun sütten
  erken kesilmesi ileride bir şahsiyet bozukluğuna yol açabilir.

  Sosyolog Mead
  araştırmasında, çocukluğunda az şefkat gören, gıda açısından cimri bir şekilde
  beslenenlerin ileride saldırgan, kavgacı, güvensiz kimseler olarak
  yetiştiklerini tesbit etmiştir. Çocuk iki yıl emzirildiğinde hem gıda problemi,
  hem de şefkat problemi hâlloluyor. Çünkü emzirmek için kucağa almak, aynı
  zamanda bir şefkat gösterisidir.

  Prof. Harlov, anne varlığının yalnız fizikî destek
  için değil, çocuğun zevklerinin doyurulması için de önemini ispatlamıştır:
  İçinde bir yavru maymun bulunan tel kafese sadece telden yapılmış ve karnında
  biberon bulunan bir maymun maketi ile onun yanına da üstü maymun postuyla, kaplı
  fakat biberonsuz diğer bir anne maymun maketi yerleştirmiştir. Uzun tecrübelerin
  neticesi şöyle hülâsa edilebilir: Yavru maymun sadece tel maket anneden emmekte,
  fakat uyumak için kıllı, postlu anne yanına gitmektedir. Korkutulunca da yavru
  maymun, postlu olan anneye sarılmaktadır. Yavruda kıllı deriyi tutmak için
  Önceden bir meyil vardır. Böylece sakinleşmektedir. Anne kucağında emzirilen insan yavrusu da hem
  beslenmekte, hem de güven ortamı bulmaktadır.
  Prof. Cebiroğlu'nun dediği
  gibi "Anne çocuğunun açlığını, ıslaklığını, soğukluğunu giderir. Bunlarla
  birlikte çocuk her defasında annesinin sesini, kokusunu, temasını hisseder.
  Bebek de anne yüzüne bakar, iki aydan sonra gülümser, ağlar, kucağa uygun gevşek
  durum alır. İşte bundan ötürü meme ile beslemek biberonla beslemeye, kucakta
  biberon vermek de ayrı yatırıp vermeye üstündür." Yine Prof. Cebiroğlu "Çocuk
  doyduktan sonra da memeyi emmekten hoşlanır. Erken emmekten kesilirse çocuğun
  zevkini tatmin etmek için parmağını emdiği görülür" demektedir.

  Çocuğun annesi tarafından kucakta emzirilerek
  beslenmesi çocukta, duyduğu huzursuzluğu (sıkıntı, korku ve güvensizlik)
  giderici, onda huzur sağlayıcı (gevşemek ve güven duygusu) tesirdedir
  .
  Çccuk emzirilirken kucakta olması çocuğa güven veriyor. Bowlby anne bedenine
  değinenin güven duygusu yerleşmesine tesirinin önemli olduğunu bulmuştur.
  Messerman, annenin çocuğa sarılmasının mühim bir hâdise olduğunu belirtir.

  Uzun süre çocuğu emzirmek ileride kendine güvenen
  istikrarlı bir ruh haleti ortaya çıkarır.
  Memeden erken kesmede problemli
  ruh meydana gelir. Nitekim Prof. Yörükoğlu, süt çocukluğu döneminde bu
  problemin, ileride oburluk, şişmanlık, içkiye ve uyuşturucuya düşkünlük, rûhî
  çöküntüye sebep olduğunu söylüyor.

  Her şeyde "yapan
  bilir"
  , öyle ise ancak "bilen
  konuşur".
  Biz de her şeyin yaratıcısının bu konudaki kelâmına kulak
  vermeliyiz ve onu tatbik etmeliyiz.


  "Çocuklarını tam
  iki yıl emzirsinler."
  (Bakara, 2/233)

  "Sütten kesilmesi
  de iki sene içindededir."
  (Lokman, 31/14)

  Kaynaklar:

  1) Nelson "Textbook of Pedratrics", 1976; 2) Acta
  Pedratarica, 1982; 3) Acta Scandinavica 299, 1982; 4) Current Pedratrics, 1982;
  5) Lloyd 1980 ve Falkner. 1980; 6) Açta Pedratrica Scandinavica, 1982; 7)
  Macmalson "Cancer"; 8) Vorherr "Human Breast Cancer"; 9,) Psikiyatri; 10) Ruh
  sağlığı ve hastalıkları; 11) Kişilik

  (Dr. Polat HAS),
  ızıntı, Şubat 1984 Yıl :6 Sayı :61)


  Anne Sütü
  Önemlidir!

  Anne sütü ile emzirme, bebeklerin sağlıklı
  büyümesi ve gelişmesi için bilinen en iyi beslenme yöntemi. Oysa 1993 yılında
  yapılan “Türkiye Nüfus ve Sağlık
  Araştırması”
  nda ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin
  oranı yüzde 1.3 olarak belirtilmiştir. Bu oranı sadece Türkiye’de değil tüm
  dünyada arttırmayı hedefleyen UNICEF anne sütüyle ilgili merak edilenleri bu
  yazıda sizlerle paylaşıyor.

  Anne sütü ile emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve
  gelişmesi için bilinen en iyi beslenme yöntemi. Bebeklerin ilk altı ay boyunca
  hiçbir ek besine gerek duymadan tüm besin gereksinimleri karşılayabilecek
  bileşime sahip olan anne sütü, her zaman hazır ve bedava olması sebebiyle her
  annenin rahatça ulaşabileceği bir besin kaynağıdır. Oysa 1993 yılında yapılan
  “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”nda ilk altı ayda sadece anne sütü ile
  beslenen bebeklerin oranı %1.3 olarak belirtilmiştir. Yine aynı araştırmada, beş
  yaşın altındaki çocukların %25’inde beslenme eksikliği tespit edilmiş ve her yıl
  63.000 çocuğun önlenebilir hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği
  belirlenmiştir.

  Bu
  ölümlerin sayısını azaltmak ve bebeklerin sağlıklı yaşamasını sağlamak amacıyla,
  Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef gibi organizasyonlar, Türkiye’de ve dünyanın
  birçok ülkesinde anne sütünün kullanımı konusunda anneleri bilgilendiriyor ve
  onları teşvik ediyor.

  Anne Sütünün Bebeğe
  Yararları:


  -
  Anne sütü hijyeniktir.

  - Bebeği bulaşıcı hastalıklara karşı korur.

  - Bebeğin su ihtiyacını
  tam olarak karşılar, ayrıca su verilmesine gerek yoktur.

  - Sindirimi kolay
  olduğundan, ishal, kabızlık ve gaz sancıları daha az görülür.

  - Anne sütündeki demir
  ve kalsiyum, bebeğin bağırsaklarında daha iyi emilir, bu nedenle raşitizm ve
  kansızlık daha az görülür.

  - Anne sütü alerjik madde içermez.

  - Anneyle bebek arasında
  psikolojik bir bağ oluşturur.

  - Anne sütü alan bebeklerde zeka katsayısı daha
  yüksektir.

  Emzirmenin Anneye Yararları:

  - Anne sütü ekonomiktir,
  dolayısıyla maddi durumu ne olursa olsun her anne bu emzirme yöntemini
  kullanabilir.

  -
  Doğumdan sonra rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırır.

  - Fazla kiloların yakılmasına yardımcı olur.

  - Emziren kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri daha az görülür.

  Anne Sütü Verilmeyen Bebeklerde Görülen Riskler
  Nelerdir?


  Anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda ölüm oranları,
  beslenenlere göre 4-6 kat daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre emziren kadın
  oranları yüksek olsaydı yılda 1.5 milyon bebeğin yaşamı kurtulacaktı.


 4. 06.Ocak.2013, 19:18
  2
  Hadimul Müslimin
  "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekliyle uygulamak
  isteyenler içindir. Annelerin, münasip şekilde yiyeceğini giyeceğini sağlamak,
  babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz.
  Çocuk yüzünden ne annesi, ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de
  aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak,
  iki yıldan önce, çocuklarını sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal
  yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, kendilerine
  vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile, bunda da size vebal yoktur.
  Bununla beraber Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her
  şeyi görmektedir."
  (Bakara, 2/233)
  Nikâh altında olsun, boşanmış olsun bütün anneler
  çocuklarını tam iki sene emzirirler, emzirmeleri gerekir, ilâhî hükme göre
  annelerin durumu budur. Bu hüküm, emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Şu halde
  tam iki sene emzirme süresi, en çoğu olup, âyette açıklanacağı üzere bu sürenin
  azaltılması caizdir. "Mevludünleh" yani çocuk kendisi için
  doğmuş ve onun doğmasına sebeb ve nesebine sahip bulunmuş olan baba
  üzerine de, o annelerin ücretleri başta olmak üzere yiyecekleri ve
  giyecekleri onlara vaciptir. Fakat kayıtsız ve şartsız değil, mar'uf kadar, yani
  babanın imkanına göre, iki tarafın durumuna uygun olarak bir hakimin uygun
  görebileceği ölçüde vaciptir. Çünkü hiçbir kimse, gücünün yettiğinden başkasıyla
  yükümlü olmaz, "teklîfi mâlâ yutak",
  insanı gücünün yetmediği şeylerle yükümlü kılmak mümkün olsa da yapılmaz.

  Ne çocuğu yüzünden anneye, ne de çocuğu yüzünden
  babaya zarar verilmeye kalkışılmaz. Zarar vermeye kalkışılmasın, hiçbirine zarar
  verilmesin. "Zarara, zararla karşılık vermek
  yoktur."


  Baba yaşıyorsa rızık ve elbise böyle, ölmesi
  durumunda, varis üzerine de onun gibidir. Bu varis ya babanın varisi veya
  çocuğun varisidir. Önce ölen babasına varis olan çocuğa, yeterli mal kalmış ise,
  o rızık ve nafaka ona; kalmadığı takdirde de o çocuğa o sırada varis olabilecek
  durumda bulunan "zi-rahim-i mahrem" yakınına (kendisine nikahı
  haram olacak derecede yakın olan akrabasına)
  veya asabesine (baba
  tarafından yakınlarına) vacip olur.

  Şimdi ana ile baba iki seneden önce memeden kesmek
  isterlerse ikisinin biri düşünüp, görüş alışverişinde bulunup hoşnut olmaları
  şartıyla, ikisine de bunda bir günah yoktur. Ana ile baba birlikte görüş
  alışverişinde bulunurlarken her halde yavrularının yararını gözetirler. Böyle
  ikisinin görüş ve düşünceleri birleşip de hoşnut oldular mı, artık hata ihtimali
  pek az olur. Olsa bile, iyi niyetle işin ehlinden ve yerinde meydana gelen
  içtihattaki hata bağışlanmıştır. Fakat taraflar birbirleriyle görüş
  alışverişinde bulunmazlar veya birinin rızası olmadan yapılmış olursa, günah
  olur. İşte yukarda "emzirmeyi tamam yapmak isteyen
  kimse"
  , bu görüş alışverişinde emzirmeyi kesmeye razı olmayandır.

  Ey babalar! Bir de siz çocuğunuzu süt ana tutup
  emzirtmek isterseniz, vermek istediğiniz ücreti veya İbnü Kesir kırâetinde
  medsiz (uzatmadan) okunduğuna göre İhsanı (ikramı) örfe uygun ve şer'an güzel
  görülen bir tarzda güzelce teslim ettiğiniz takdirde, size bir günah yoktur.
  Demek ki baba, çocuğuna süt ana tutup gerçek anneyi emzirmekten
  alıkoyabilecektir. Fakat süt anayı memnun etmelidir ki çocuğa iyi baksın. Dikkat
  ediniz, ve Allah'tan korkunuz ve biliniz ki her ne yaparsanız Allah onu mutlaka
  bilir. Dolayısıyla size ona göre ceza veya mükafat verir.

  (Elmalılı M Hamdi
  YAZIR, Kur'an-ı Kerim Tefsiri)


  Not:
  Konuyla ilgili olarak aşağıdaki makaleyi ve UNICEF (Birleşmiş Milletler
  çocuklara Yardım Fonu)’in açıklamalarını da okumanızı tavsiye ederiz.

  Niçin İki Yıl

  En yeni araştırmaların ışığı altında anne sütünün üstünlüklerinden kısaca bahsedeceğiz. Klâsik tıp
  kitaplarına göre anne sütünün bebeğe altı ay verilmesi kâfidir. Daha sonra bu
  süre dokuz aya çıkarıldı (1) . En son yayınlarda ise bu sürenin iki yıla
  çıkarıldığını görüyoruz. Manuel of Pediatric Therapeuties'in son sayılarında
  bebeğin anne sütü ile iki sene emzirilmesi icâbettiği ifade ediliyor.

  Son yayınlar muvâcehesinde anne sütüne şöyle bir göz atalım (2) : Anne sütünde "serbest taurine" inek sütünden kırk defa fazladır. Bunun beyin gelişiminde rolü vardır. Yani çocuğun zeki olmasında
  önemli bir faktör; çocuğun uzun süreli emzirilmesidir.

  Anne sütü en kuvvetli bir mikrop öldürücü olarak kabul edilir. Sepsiste (yani vücudun
  yaygın olarak mikropla istilâsında) kan verilme tedavisi ne ise, süt verme de
  aynen öyledir. Çocuk o anki hâlinde süt emmemektedir. Burundan fasılalarla
  mideye az miktarlarda süt verilmesi, en kuvvetli mikrop öldürücülerin işini
  yapmaktadır. Anneden temiz şekilde alınan süt çocuğuna verilir. Bu mevzuda
  hatalı bir anlayış da, ishalli çocuğa süt emzirtmemektir. Halbuki günümüzde süt, ishâlli çocuğa gıda olarak
  vermenin yanında ishalli tedavi için de veriliyor.
  Bir araştırmaya göre,
  ishâlden ölüm ve hipematreminin (kanda sodyum fazlalığı) anne sütü verilenlerde
  daha az olduğu görülmüştür (3) . İngiltere ve Galler'deki seri çalışmalar bunu
  destekler mâhiyettedir.

  Anne sütünde bol miktarda bulunan sekretuar Ig A (bir çeşit antikor molekülü) ile laktoferrin ve
  ligand mikropların üremesini engeller.
  Anne sütünde bulunan lizozim,
  bakterileri öldürücü vasfa hâizdir. Yeni doğum servislerinde çok kısa zamanda
  anne sütü verilerek bu servisin korkutucu mikrobu olan klebsialla'nin önüne
  geçiliyor ve karın şişmesi, gaitada kan ile seyreden ağır bir hastalık olan
  "nekrotizan enterokolit" önleniyor.

  Anne sütü virüslere karşı koruyucu maddeler ihtiva
  eder.
  Geniş tesirli virüs öldürücü faktörler anne sütünde önemli
  bir yer işgal ederler. Bilhassa geri kalmış ülkelerde anne sütü ile beslenen
  bebeklerde ölüm oranı azdır.

  Anne sütü alanlar ileride, yaşlıların rahatsızlığı
  olan damar sertliği ve şişmanlığa karşı korunurlar.
  Çünkü anne
  sütünde daha yüksek kolesterol muhtevası, kolesterol katabolizması için lüzumlu
  enzim yapımına sebep olur (4) .

  Lloyd ve Falkner'in yayınlarında şişmanlığın anne sütü
  ile beslenenlerde az görüldüğüne temas ediliyor
  .(5) Troid bezi
  denen organın kifayetsiz çalışması olan hipotroidi hastalığı, anne sütünü yeteri
  kadar almış olanlarda daha az görülüyor. Anne sütü ile beslenenlerde inek sütü
  allerjisi ve süte tahammülsüzlük de görülmez.

  Stevenson, ikinci altı aylık sürede solunum yolu
  infeksiyonunun da anne sütü alanlarda daha az olduğunu, anne sütünde Ig A
  antikor nispetinin fazlalığını belirtir.

  Kabakulak, grip,
  suçiçeği, Japon B ansefalit (beyin iltihabı) virüslerinin büyümesi insan
  sütündeki maddeler tarafından engellendiği,
  sütteki antikorun hazım
  sisteminin mukavemetini artırdığı, bilhassa E. coli denen mikrop çeşitlerine
  direnç sağladığı belirtiliyor.

  Anne sütünü uzun süre vermek anneye de büyük avantaj
  sağlar.
  Bir yayında süt veren annelerde meme kanserinin az olduğu
  belirtilmekte, ayrıca 18 yaşından önce doğum yapanlarda da meme kanserinin 1/3
  oranında azalma gösterdiğine işaret edilmektedir.(7) Bir makalede de 25 yaşma
  kadar doğum yapanlarda meme kanserinin engellendiği belirtiliyor.(8)

  Anne sütü yanında
  bebeğe ilâve gıda verilmesi artık geciktirilmeye başlandı.

  Yayınlar bu zamanı altı ay olarak belirtiyorlar. Anne sütü ile beslenen
  bebeklerde demir eksikliğinin ilk dokuz ay içerisinde çok seyrek görülmesinin
  sebebi, anne sütünden alınan demirin günlük ihtiyacı karşılayabilmesidir. Ek
  besinlere geçildiği zaman gerek bu besinler içerisinde düşük nispette demir
  bulunması, gerekse katı besinlerin anne sütündeki demirin emilmesini azaltmaları
  ( % 80 nispetinde azaltabilirler) sebebi ile bu çocuklar demir eksikliği
  açısından riskli bir duruma girmektedirler. Dokuz
  aya kadar anne sütü dışında herhangi bir ek besin almayan bebeklerde kansızlık
  (anemi) olmadığı görülmüştür.


  Demir eksikliğine bağlı kansızlık üzerinde yapılan bir
  araştırmada, demir eksikliği anemisi gösteren grubun % 50 sinde taze inek sütüne
  bağlı olarak mide - barsak sisteminden günde 7 cm3 kan kaybının olduğu
  görülmüştür. İnek sütündeki demir azlığının yanında uzun süreli kan kaybına yol
  açması demir eksikliği anemisinin gelişmesinde unutulmaması gereken bir
  husustur. İnek sütünde, müzminleşmiş kan kaybına yol açan faktörün, barsağa
  tesir eden büyük moleküllü laktalbümin olduğu düşünülmektedir. Açık ifadeyle anne
  sütünü kesip, diğer gıdalara çabuk geçmek çocuk üzerinde menfi bir durum icra
  etmektedir.
  Çocuğu sütten erken
  kesmek, çocuk ruhu üzerinde aksi tesir yap maktadır.
  Prof. Adasal (10) ,
  "Vakitsiz meme kesimi ileride daima serzeniş ve güç beğenme davranışını doğurur.
  Ani memeden kesmeyle duygu bozukluğu olabilir." demektedir. Prof. Köknel (11)
  ise "Yemek, içki düşkünlüğü, sigara, uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı, oral
  dönemle (çocuğun süt emme dönemleri) alâkalı inkıta neticesi olur" der.

  Çocuğun sütten
  erkenden kesilmesi, ruhunda menfi durumlar meydana getiriyor.
  24
  günlük iken 7 kobay çok az besin verilmek suretiyle bir besin mahrumiyetine tâbi
  tutuldu. Yedi ayrı kobay da kontrol olarak kullanıldı ve bunlar besin
  mahrumiyetine tâbi tutulmadı. Sekiz gün sonra her iki grup kobay da aynı şekilde
  muameleye tâbi tutulmaya başlandı. Ve normal bir beslenme tarzı ile yetişkin
  hayata gelmeleri beklendi. Tecrübeden beş ay sonra, önceden besin mahrumiyetine
  tâbi tutulan kobaylar ile tutulmayan kobaylar arasında fizikî gelişme ve
  davranışlar bakımından önemli fark yoktu. Ancak kobaylar bu sefer toptan bir
  mahrumiyete tâbi tutulunca yavru hâlde aç bırakılan kobaylar, aç bırakılmayan
  kobaylara nazaran üç misli fazla yemek saklamak, istifçilik, biriktirme, oburluk
  durumu gösterdiler. O hâlde bunlara çocuklukta yapılan bir tesir yetişkin
  hayatta da devam ediyor. Bu bakımdan kobayların yavru hâlde geçirmiş oldukları
  bir hayat onların şahsiyetlerine mâl olmuştur. Açık ifadeyle çocuğun sütten
  erken kesilmesi ileride bir şahsiyet bozukluğuna yol açabilir.

  Sosyolog Mead
  araştırmasında, çocukluğunda az şefkat gören, gıda açısından cimri bir şekilde
  beslenenlerin ileride saldırgan, kavgacı, güvensiz kimseler olarak
  yetiştiklerini tesbit etmiştir. Çocuk iki yıl emzirildiğinde hem gıda problemi,
  hem de şefkat problemi hâlloluyor. Çünkü emzirmek için kucağa almak, aynı
  zamanda bir şefkat gösterisidir.

  Prof. Harlov, anne varlığının yalnız fizikî destek
  için değil, çocuğun zevklerinin doyurulması için de önemini ispatlamıştır:
  İçinde bir yavru maymun bulunan tel kafese sadece telden yapılmış ve karnında
  biberon bulunan bir maymun maketi ile onun yanına da üstü maymun postuyla, kaplı
  fakat biberonsuz diğer bir anne maymun maketi yerleştirmiştir. Uzun tecrübelerin
  neticesi şöyle hülâsa edilebilir: Yavru maymun sadece tel maket anneden emmekte,
  fakat uyumak için kıllı, postlu anne yanına gitmektedir. Korkutulunca da yavru
  maymun, postlu olan anneye sarılmaktadır. Yavruda kıllı deriyi tutmak için
  Önceden bir meyil vardır. Böylece sakinleşmektedir. Anne kucağında emzirilen insan yavrusu da hem
  beslenmekte, hem de güven ortamı bulmaktadır.
  Prof. Cebiroğlu'nun dediği
  gibi "Anne çocuğunun açlığını, ıslaklığını, soğukluğunu giderir. Bunlarla
  birlikte çocuk her defasında annesinin sesini, kokusunu, temasını hisseder.
  Bebek de anne yüzüne bakar, iki aydan sonra gülümser, ağlar, kucağa uygun gevşek
  durum alır. İşte bundan ötürü meme ile beslemek biberonla beslemeye, kucakta
  biberon vermek de ayrı yatırıp vermeye üstündür." Yine Prof. Cebiroğlu "Çocuk
  doyduktan sonra da memeyi emmekten hoşlanır. Erken emmekten kesilirse çocuğun
  zevkini tatmin etmek için parmağını emdiği görülür" demektedir.

  Çocuğun annesi tarafından kucakta emzirilerek
  beslenmesi çocukta, duyduğu huzursuzluğu (sıkıntı, korku ve güvensizlik)
  giderici, onda huzur sağlayıcı (gevşemek ve güven duygusu) tesirdedir
  .
  Çccuk emzirilirken kucakta olması çocuğa güven veriyor. Bowlby anne bedenine
  değinenin güven duygusu yerleşmesine tesirinin önemli olduğunu bulmuştur.
  Messerman, annenin çocuğa sarılmasının mühim bir hâdise olduğunu belirtir.

  Uzun süre çocuğu emzirmek ileride kendine güvenen
  istikrarlı bir ruh haleti ortaya çıkarır.
  Memeden erken kesmede problemli
  ruh meydana gelir. Nitekim Prof. Yörükoğlu, süt çocukluğu döneminde bu
  problemin, ileride oburluk, şişmanlık, içkiye ve uyuşturucuya düşkünlük, rûhî
  çöküntüye sebep olduğunu söylüyor.

  Her şeyde "yapan
  bilir"
  , öyle ise ancak "bilen
  konuşur".
  Biz de her şeyin yaratıcısının bu konudaki kelâmına kulak
  vermeliyiz ve onu tatbik etmeliyiz.


  "Çocuklarını tam
  iki yıl emzirsinler."
  (Bakara, 2/233)

  "Sütten kesilmesi
  de iki sene içindededir."
  (Lokman, 31/14)

  Kaynaklar:

  1) Nelson "Textbook of Pedratrics", 1976; 2) Acta
  Pedratarica, 1982; 3) Acta Scandinavica 299, 1982; 4) Current Pedratrics, 1982;
  5) Lloyd 1980 ve Falkner. 1980; 6) Açta Pedratrica Scandinavica, 1982; 7)
  Macmalson "Cancer"; 8) Vorherr "Human Breast Cancer"; 9,) Psikiyatri; 10) Ruh
  sağlığı ve hastalıkları; 11) Kişilik

  (Dr. Polat HAS),
  ızıntı, Şubat 1984 Yıl :6 Sayı :61)


  Anne Sütü
  Önemlidir!

  Anne sütü ile emzirme, bebeklerin sağlıklı
  büyümesi ve gelişmesi için bilinen en iyi beslenme yöntemi. Oysa 1993 yılında
  yapılan “Türkiye Nüfus ve Sağlık
  Araştırması”
  nda ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin
  oranı yüzde 1.3 olarak belirtilmiştir. Bu oranı sadece Türkiye’de değil tüm
  dünyada arttırmayı hedefleyen UNICEF anne sütüyle ilgili merak edilenleri bu
  yazıda sizlerle paylaşıyor.

  Anne sütü ile emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve
  gelişmesi için bilinen en iyi beslenme yöntemi. Bebeklerin ilk altı ay boyunca
  hiçbir ek besine gerek duymadan tüm besin gereksinimleri karşılayabilecek
  bileşime sahip olan anne sütü, her zaman hazır ve bedava olması sebebiyle her
  annenin rahatça ulaşabileceği bir besin kaynağıdır. Oysa 1993 yılında yapılan
  “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”nda ilk altı ayda sadece anne sütü ile
  beslenen bebeklerin oranı %1.3 olarak belirtilmiştir. Yine aynı araştırmada, beş
  yaşın altındaki çocukların %25’inde beslenme eksikliği tespit edilmiş ve her yıl
  63.000 çocuğun önlenebilir hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği
  belirlenmiştir.

  Bu
  ölümlerin sayısını azaltmak ve bebeklerin sağlıklı yaşamasını sağlamak amacıyla,
  Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef gibi organizasyonlar, Türkiye’de ve dünyanın
  birçok ülkesinde anne sütünün kullanımı konusunda anneleri bilgilendiriyor ve
  onları teşvik ediyor.

  Anne Sütünün Bebeğe
  Yararları:


  -
  Anne sütü hijyeniktir.

  - Bebeği bulaşıcı hastalıklara karşı korur.

  - Bebeğin su ihtiyacını
  tam olarak karşılar, ayrıca su verilmesine gerek yoktur.

  - Sindirimi kolay
  olduğundan, ishal, kabızlık ve gaz sancıları daha az görülür.

  - Anne sütündeki demir
  ve kalsiyum, bebeğin bağırsaklarında daha iyi emilir, bu nedenle raşitizm ve
  kansızlık daha az görülür.

  - Anne sütü alerjik madde içermez.

  - Anneyle bebek arasında
  psikolojik bir bağ oluşturur.

  - Anne sütü alan bebeklerde zeka katsayısı daha
  yüksektir.

  Emzirmenin Anneye Yararları:

  - Anne sütü ekonomiktir,
  dolayısıyla maddi durumu ne olursa olsun her anne bu emzirme yöntemini
  kullanabilir.

  -
  Doğumdan sonra rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırır.

  - Fazla kiloların yakılmasına yardımcı olur.

  - Emziren kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri daha az görülür.

  Anne Sütü Verilmeyen Bebeklerde Görülen Riskler
  Nelerdir?


  Anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda ölüm oranları,
  beslenenlere göre 4-6 kat daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre emziren kadın
  oranları yüksek olsaydı yılda 1.5 milyon bebeğin yaşamı kurtulacaktı.
+ Yorum Gönder