+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fatiha Suresi Ayetleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha Suresi Ayetleri

  Reklam

 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Fatiha Suresi Ayetleri


  Reklam  Cevap: Fatiha Suresi Ayetleri ve Açıklaması


  -Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn

  Anlamı: Hamd (övmek, övülmek) alemlerin Rabbi olan

  -Er-Rahmanir-Rahiym

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan

  -İyyake-nabüdü ve iyya kenesteiyn

  Anlamı: Ahiret gününün sahibi olan Allah'a mahsustur.

  -İhdinas-sıratal-müstekıym

  Anlamı: (Ya Rabbi) ancak sana kulluk ederiz (ibadet ederiz) ve yalnız senden yardım isteriz.

  -Sıratalleziyne en'amte aleyhim Gayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn

  Anlamı: Bizi doğru yola , kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil. (Amin)


+ Yorum Gönder