+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Bakara suresi hakkında bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bakara suresi hakkında bilgi

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: bakara suresi hakkında bilgi


  Reklam  Cevap: bakara suresi hakkında bilgi

  2-el-BAKARA SÜRESİ

  Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır. Hicretten sonra nazil olmuştur. 286 ayettir.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

+ Yorum Gönder