+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Bakara süresi okumanın sevabı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bakara süresi okumanın sevabı

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: bakara süresi okumanın sevabı


  Reklam  Cevap: Bu surenin faziletleri hakkında Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

  "Kim herhangi bir gecede Bakara Suresi’ni okursa, o sâyede kendisine cennette tâc giydirilir."

  "Her şeyin bir senâmı -bir hörgücü, bir zirvesi- vardır. Kur'ân'ın zirvesi de el-Bakara Sûresi’dir".

  "Kim Bakara Sûresi’nin son iki ayetini geceleyin okursa bunlar kendisine yeter."


 3. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  Bakara süresinin Sevabı/Fazileti:


  Bu sûrenin fazileti çok büyüktür. Bu sûreye "Kur'an'ın fustâtl (en büyük otağı)" adı verilir. Bunun sebebi ise sûrenin azameti, göz kamaştırıcılığı ve öğütlerinin çokluğudur. Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Evlerinizi mezar*lara çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara Sûresinin okunduğu evden nefretle kaçar"[4].
  Yine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bakara sûresi*ni okuyunuz. Çünkü o sûreyi okumak bir bereket, onu terketmek ise bir hasrettir, ziyandır). Bâtılcılar (sihirbazlar) onun altından kalkamazlar"
  [5] el-Bustî'nin Sahih'inde Sehl b. Sa'd'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.) bu*yuruyor ki: "Şüphesiz ki her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi ise Bakara süresidir. Geceleyin bu sûreyi evinde kim okursa, üç gece süreyle şeytan onun evine girmez. Gündüzün onu okuyan kimsenin de üç gün süre ile şeytan evine girmez." [6]
  _____________________
  [4] Hadisi, Müslim ve Timizi, Ebu Hureyreden rivayet etmişlerdir.

  [5] Hadisi, Müslim, Ebu Umamc el-Bahilî'den rivayet etmiştir.

  [6] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/61

+ Yorum Gönder