+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fatiha suresi nasıl yazılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha suresi nasıl yazılır?

  Reklam
  Sual: elhamdülillihi rabbil alemin errahman irrahim mealiki yev muddin inni kenağ budü ve inni kenastaiin ihtinassratel mustagn srattelezine en amte alleyhim gayril mezubu alleyhimm velladalim amin ? 2. gökhanagt
  Sorma neden?

  Cevap: fatiha suresi nasıl yazılır?


  Reklam  Cevap: FATİHA

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Bismillahirrahmanirrahim

  2. El hamdü lillahi rabbil alemin

  3. Er rahmanir rahıym

  4. Maliki yevmid din

  5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

  6. İhdinas sıratal müstekıym

  7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve lad dallin

  Anlamı:

  Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden
  ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur.
  (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
  Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların,
  sapmayanların yoluna eriştir.


+ Yorum Gönder
fatiha suresi nasıl yazılır,  fatiha nasıl yazılır,  el fatiha nasıl yazılır