+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Deniz ve Denize girmek ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Deniz ve Denize girmek ile ilgili ayetler

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Deniz ve Denize girmek ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: «İki deniz bir değildir. Birinin suyu tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Herbirinden taze balık eti yersiniz. Takındığınız süsleri çıkarırsınız. Allah'ın lütfuyla rızık aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki artık şükredersiniz.» (el-Fâtır, 12.)

  «Birinin suyu tatlı ve kolay içimli, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da, karışmalarına engel olan bir sınır koyan Allah'tır.» (el-Furkân, 53.)

  «Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıvermiş*tir. Aralarında bir engel vardır. Birbirinin sınırını aşamazlar.» (er-Rahman, 19-20.)

  Cenâb-ı Allah, acı ve tatlı sulu denizleri kulların yararına olsunlar diye ülkelerin sınırları arasından geçirmiştir. İbn Cüreyc ile bir çok imam böyle demişlerdir.

  Yüce Allah buyurdu ki:

  «Denizde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi, O'nun varlığının de*lillerinden dir. O, dilerse rüzgarı durdurur. Yelkenle giden gemiler o za*man denizin yüzünde durakalır. Bunlarda, sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için deliller vardır. Yahut yaptıklarına karşılık onları ortadan kaldırır, bir çoğunu da bağışlar.» (eş-Şûrâ, 32-34.)

  «Gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla yürüdüğünü görmez misin? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda, pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine dersler vardır.

  Dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman, dini tamamen Al*lah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Onları karaya çıkararak kurtardı*ğında içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Zaten ayetlerimizi bilerek ancak hain nankörler inkar eder.» (Lokman, 31-32.)

  «Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardın*ca gelmesinde, insanların yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı oraya yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları döndürmesinde, düşünen kimseler için deliller vardır.»(el-Bakara, 164.)
  alıntı


 3. Hoca
  erimeye devam...
  Kuranda Deniz ve Denize girmek ile ilgili ayetler

  27. Sure (Neml Suresi), 61. Ayet
  Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? Hayır onların çoğu bilmiyor!


  27. Sure (Neml Suresi), 63. Ayet
  Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? Allah onların ortak koştuklarından yücedir.


  28. Sure (Kasas Suresi), 7. Ayet
  Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil'e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız" diye ilham ettik.


  28. Sure (Kasas Suresi), 40. Ayet
  Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık (Orada boğuldular). Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak!


  30. Sure (Rûm Suresi), 41. Ayet
  İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.


  31. Sure (Lokmân Suresi), 27. Ayet
  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


  31. Sure (Lokmân Suresi), 31. Ayet
  Görmedin mi ki, gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.


  31. Sure (Lokmân Suresi), 32. Ayet
  Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.


  35. Sure (Fâtır Suresi), 12. Ayet
  İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir; içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.


  42. Sure (Şûrâ Suresi), 32. Ayet
  Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O'nun varlığının delillerindendir.

 4. Misafir
  gece denize girmek sakıncalımı cinlerle alakası var mı

+ Yorum Gönder
gece denize girmek caiz mi,  deniz ile ilgili ayetler,  kuranda denize girmek,  gece suya girmek