+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden En kısa ayetler ve zamm-ı sure miktarı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  En kısa ayetler ve zamm-ı sure miktarı

  Reklam
  Sual: Namazda bazı yerlerde en az 3 kısa veya uzun ayet yeterlidir diye geçmektedir.Ancak bazı yerlerde en az 30 harf diye geçiyor,arap alfabesine göre mi sayıcaz yoksa türk alfabesine göre mi?
  Besmele 19 harfken bizde 24 harf diye çıkıyor,sayınca...
  Ben namazda zamm-ı sure olarak "ve'l-fecr" (el-Fecr 89/1), "ve'd-duhâ" (ed-Duhâ 93/1), "ve'l-asr" (el-Asr 103/1) bu 3 kısa ayeti okursam zamm-ı sure vacibi yerine gelmiş olur mu? yani namazımda secde-i sehv gerekmez mi?

  Lütfen biri olur ya da olmaz desin...Kaynakları çok araştırdım ancak biri başka birşey diğeri başka birşey söylüyor.... ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: En kısa ayetler ve zamm-ı sure miktarı


  Reklam  Cevap: Namazlarda Kıraet

  103- Namazda kıraet: Namaz kılanın kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur'an-ı Kerîm ayetlerinden bir mikdar okunması, namazın bir rüknü olarak farzdır. Kendisi duyamayacak kadar bir sesle okuyuş kıraet değildir. Ancak imama uyan kimse bu kıraetten müstesnadır, bu kimse Kur'an okumaz. İleride açıklanacaktır.
  104- Vitrin ve nafile namazların bütün rekatlarında, iki rekatlı farzların her iki rekatında kıraet farzdır. Fakat dört rekatlı farz namazlarda üç rekatlı farz namazda, tayin yapılmaksızın yalnız iki rekatlarında kıraet farzdır. Ancak kıraetin ilk iki rekatta yapılması vacib görülmüştür. Bunun için ilk iki rekatta kıraatin kasden terk edilmesi mekruhtur. Yanılarak terk edilmesi de sehiv (yanılma) secdesi yapılmasını gerektirir. Farzların diğer rekatlarında Fatiha okunması, sahih kabul edilen görüşe göre vacibdir. Yanılarak Fatiha'nin terk edilmesi de sehiv secdesini gerektirir.
  Fakat diğer rivayetlere göre, farzların son üçüncü ve dördüncü rekatlarında kıraet caiz olduğu gibi tesbihde bulunmak veya üç tesbih mikdarı susmak da caizdir. Ancak Kur'an okumak daha faziletlidir. Fatiha okumak da sünnettir.
  105- Namazda kıraetin farz olan mikdarına gelince: İmam Azam'a göre bu farz olan mikdar, kıraat farz olan her rekatta, ayet kısa dahi olsa, en az bir ayettir. Bu mikdar Kur'an okundu mu, bu farz yerine getirilmiş olur. Fakat iki İmama ve İmam Azam'dan diğer bir rivayete göre, bu mikdar üç kısa ayet veya en az üç kısa ayet mikdarı olacak kadar uzun bir ayettir. İhtiyata uygun olan da budur.
  Bir harften veya bir kelimeden ibaret olan "Nun" ve "Müdhammetân" ayetlerinin okunması, sahih olan görüşe göre, ittifakla yeterli olmaz. Çünkü bu mikdar kıraet sayılmaz.
  106- Bir ayet-i kerîmeden başkasını okumaya gücü yetmeyen kimse, o ayet-i kerîmeyi İmam Azam'a göre bir rekatta bir defa okur, üç kez okumaz. İki imama göre, üç kez tekrarlar. Fakat üç ayet okumaya gücü yeten kimsenin bir ayeti üç kez tekrarlaması iki İmama göre de caiz değildir.
  107- "Ayetü'l-Kürsî" gibi uzun bir ayetten bir kısmını bir rekatta, diğer kısmınıda diğer rekatta okumak, sahih olan görüşe göre, yeterli olur; çünkü bunlar üçer kısa ayete denk olmuş bulunur.
  Yanlış okuyuşların hükümleri için "Zelletü'l-Kari" bahsine bakılsın.


 3. Misafir
  Namaz içinde okuyacağım zammı sure miktarını öğrettiniz Allah razı olsun

+ Yorum Gönder