+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Hz. Adem (as)'in ilk insan olduğuna kanıt ayetler hangileridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Adem (as)'in ilk insan olduğuna kanıt ayetler hangileridir?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hz. Adem (as)'in ilk insan olduğuna kanıt ayetler hangileridir?


  Reklam  Cevap: Hz. Âdem (a.s.)'in yaratılışına dair Kur'an ayetleri şu mealdedir:
  "Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Adem) yaratacağım." demişti (Bakara, 2/30).
  "And olsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmîş balçıktan yarattık." (Hicr, 15/26).
  "O insanı (Ademi) bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıktan yarattı." (Rahman, 55/14)
  "Yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı?Hakikat biz onları cıvık bir çamurdan yarattık." (Saffat, 37/11)
  "Ki o, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdemi) yaratmaya da çamurdan başlayandır." (Secde, 32/7)
  "And olsun biz insanı (Âdemi) çamurdan (süzülmüş) bir hulâsadan yarattık." (Mü'minun, 23/12)
  "O, sîzi çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir edendir." (Enam, 6/2).
  "Sizi (aslınızı) ondan (topraktan) yarattık." (Taha, 20/55)
  "Sizi bir topraktan yaratmış olması O'nun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa yayılır) bir beşer oldunuz." (Rum, 30/20)
  "... İblis dedi: Ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim?" (İsra, 17/61; A'raf, 7/12; Sâd, 38/76)
  Bu âyetler özetlenecek olursa, "Âdem çamurdan yaratılmıştır."
  "Âdem cıvık çamurdan yaratılmıştır." (Saffat, 37/11)
  "Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır." (Mü'minun, 23/12)
  "Âdem kuru çamurdan suretlenmiş balçıktan yaratılmıştır." (Hicr, 15/27; Rahman, 55/4).
  Adem (yerden çıkmış varlık) edim (yeryüzü, toprak) anlamında İbranice bir kelimeden gelmektedir. Âdem'in çamurdan, yani toprağın su İle karışımından yaratıldığı, daha açık bîr ifade ile kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yaratılıp ilâhi ruhtan üflendikten sonra canlandığı beyan ediliyor:
  "Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdem'i) yaratmaya çamurdan başlayandır." (Secde, 32/7)
  "Sonra onu (Âdem'i) düzeltip tamamladı, içine ruhundan üfürdü; sizin için kulaklar, gözler, gönüller yarattı." (Secde, 32/9).


+ Yorum Gönder