+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Yasin suresi hızlıca okunur mu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yasin suresi hızlıca okunur mu

  Reklam
  Sual: yasin suresini okurken imamlar hocalar gibi uzatmak mı gerek hızlı okumak günah mıdır ,, mekke imamlarını dinliyorum çok uzatarar okuyorlar biz de mi öyle uzunca okumalıyız,,, ? 2. @mir
  âb ü kil

  Cevap: yasin suresi hızlıca okunur mu


  Reklam  Cevap: ben abartılı uzun okuyuşların yanlış olduğunu zannediyorum
  bu şekilde Kur'an'ı anlamak imkansız oluyor
  sen kabe imamları gibi okumaya bak kardeşim

 3. Ercan
  Devamlı Üye
  Kendi anlayacağınız şekilde okuyunuz.

 4. Misafir
  din kültürü öğretmenimizin söylediğine göre kelimeler anlaşıldığı sürece bir sorun yokmuş

 5. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Kur'an,ın okunuş şekilleri

  Kıraat imamları, Kur’an-ı Kerim’in üç tarzda okunabileceğini
  söylemişlerdir:

  1- TAHKİK:
  Diğer bir adı: Tertil’dir. En ağır okuyuş
  tur. Bu
  tarzda tilavet olunurken, her bir harfin hakkı tam olarak verilir. Medd-i
  tabiiler birer, diğer fer’i meddler dörder elif miktarı uzatılır. Şedde ve
  gunneler, izah edilen miktarınca yapılır. Fakat bu hususta ifrata kaçarak
  harekeleri uzatmak, tahrik (sakin harfe hareke vermek), iskan harekeli
  harfi sakin kılmak) ve harflerin arasında sekte yapmak gibi bir takım
  hatalar yapılmamalıdır.

  2- HADR:
  Tecvid kaidelerine uymak şartıyla, Kur’an-ı
  Kerim’in
  en süratli Okunuş tarzıdır. Bu durumda sadece sür’at artar. Fakat hiçbir

  şekilde tecvid kaideleri ihmal edilemez. Medler asgariye indirilir. Medd-i
  tabii ve medd-i munfasıllar birer elif; medd-i muttasıllar ikişer elif ve
  medd-i lazımlar dörder elif -bir rivayette iki buçuk elif- miktarı çekilir.
  Meddleri bu ölçülerden aşağı düşürmek caiz değildir. Tahrimen
  mekruhtur. Kelimeler birbirine karıştırılmaz, harflerin mahreç ve sıfatları

  terk edilmez. Çünkü bu şekilde, yani harfleri birbirine karıştırarak tecvid
  kaidelerini ihlal ederek okumak hezreme=tahlit olur ki kesinlikle caiz
  değildir, haramdır.
  Memleketimizde hatim indirilirken ve teravih namazı kıldırılırken hadr usulü tercih edilmektedir. Fakat bir çok tecvid
  kaideleri ihmal edilmekte ve manevi mesuliyet altına girilmektedir. Vakf
  edilen yerde az da olsa nefes almak lazımdır. Çünkü, vakf edilen
  yerde nefes almadan durup tekrar devam edilirse, sekte meydana
  gelmiş olur. Bundan kaçınmak lâzımdır.


  Kur’an-ı Kerim’de ne kadar. ( هَؤُلاَءِ ) varsa, Hadr kıraaatında
  bunların ha’sı bir elif, la’sı iki elif miktarı medd edilir. Görünüşte her ne
  kadar ikisi de medd-i muttasıl ise de, aslında ( هَا ) sı medd-i muttasıl


  değildir. Çünkü ( هَا ) ayrı ( اُولاَءِ ) ayrı bir kelimedir. Dolayısıyla bu kısı
  m
  medd-i munfasıl olur. Nedense bir kelime ( هَؤُلاَء ) şeklinde yazılmıştır.
  Binaenaleyh İmam Asım ve medleri bir elif çeken imamlar bu şekilde
  medd ederler.

  3- TEDVİR: Tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuşun adıdır. Bu
  tarzda ki okuyuşta tecvid hükümleri orta tempolu bir nispette icra olunur.
  Mesela: Muttasıl ve munfasıl meddler iki buçuk-üç elif, medd-i lâzım
  dört elif miktarı uzatılır. Mahreçler ve harflerin sıfatları katiyyen ihlal
  edilemez.
  Bu kıraat tarzlarından Hadr: Teravih namazlarında ve üstad
  huzurunda hafızlar ders okurken, tedvir: Diğer namazlarda ve mukabele
  okunurken, tahkîk ise: Aşrı şerif okurken, öğretim ve alıştırmada tercih
  edilir. Fakat bu üç türlü okuyuşu birbirine karıştırmamalıdır.
  raata,hangi okuyuşla başlanılmış ise onunla da bitirilmelidir.

  Bu üç okuyuş tarzının dışında bir de caiz olmayan bir okuyuş
  daha
  vardır ki, buna herzeme denir. Bu okuyuşta harfler, kelimeler birbirine

  karışır, okuyuş bozuluır. Kur’an-ı Kerim’i, bu şekilde okumak haramdır.+ Yorum Gönder