+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Bakara Suresinde Yer Alan Hükümlerin Özeti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bakara Suresinde Yer Alan Hükümlerin Özeti

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Bakara Suresinde Yer Alan Hükümlerin Özeti


  Reklam  Cevap:
  Bakara Suresinde Yer Alan Hükümlerin Özeti:


  Fustatu'l-Kur'an (Kur'an-ı Kerim'in otağı) adını taşıyan Bakara süresinde-ki en önemli hükümlerin özeti şunlardır:

  a) Akaid:

  1- Bütün insanların yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağırılmaları.

  2- Allah ile birlikte eş ve ortaklar edinilmesinin haram kılınması.

  3- Vahyin ve Kur'an-ı Kerim'in risalet yoluyla bildirildiğinin ispatı. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerlerini getirmek üzere insanlara meydan okunması.

  4- Dinin temeli, Allah'ın tevhid edilmesi, öldükten sonra dirilmenin ispatı ve sapık kâfirlerle bu konuda tartışılması.

  b) Fert Amelî Hükümler:

  1- Helâl ve temiz olan şeyleri yemenin mubah kılınması.

  2- Kısas ve Allah yolunda savaşın meşru kılınmasıyla hayat hakkının ko-runması.

  3- Namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak, hac ve umre yapmak gibi İslâm rükünlerine dair hükümler.

  4- İslâm'da sosyal dayanışmayı gerçekleştirmek üzere Allah yolunda ma-lın infak edilmesi.

  5- İçki, kumar ve faizin haram kılınması.

  6- Yetimlerin velayet altına alınması ve günlük hayatta onlarla birlikte ol-mak.

  7- Boşama, süt emme, iddet ve nafaka gibi ailevî hükümler.

  8- Farz olan vasiyet.

  9- Borç belgesinin yazılması, borca dair şahit tutmak, rehin almak, şahitli-ğin gizlenmemesi ve muamelâtta istenen şahitliğin nisabı (şahit sayısı).

  10- Emanetin eda edilmesi.

  11- Teşrî hususunda yapılması istenen dua şekli.  KAYNAK: Tefsirul Munir


+ Yorum Gönder
bakara suresinde geçen konular