Konusunu Oylayın.: Hümeze suresinin iniş sebebi nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hümeze suresinin iniş sebebi nedir?
 1. 15.Mart.2012, 18:36
  1
  Misafir

  Hümeze suresinin iniş sebebi nedir?


  Hümeze suresinin iniş sebebi nedir? Mumsema Hümeze suresinin iniş sebebi nedir Hümeze sürenin neden indiği hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?


 2. 15.Mart.2012, 18:36
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hümeze suresinin iniş sebebi nedir Hümeze sürenin neden indiği hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?

 3. 16.Mart.2012, 22:21
  2
  ebuturab
  Site Doktoru

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2007
  Üye No: 74
  Mesaj Sayısı: 1,711
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  Bulunduğu yer: vuslat-ı nur

  Cevap: hümeze suresinin iniş sebebi nedir?
  Alıntı
  hümeze suresinin iniş sebebi
  Hümeze Süresi Nüzul Sebebi

  Sûre Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur ve bunda icma vardır[1] Ni*tekim İbn Merduye'nin yaptığı rivayete göre, İbn Abbas (ra) şöyle demiş*tir: “Hümeze Sûresi Mekke'de inmiştir”[2]
  Ancak Hibetullah ibn Selâme medenî olduğuna dair bir kavil de nakletmiştir[3]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre Kıyamet Sûresi'nden sonra in*miştir [4]

  1- Veyl bütün hümeze-lümeze güruhuna!

  Bu surenin nüzul sebebi ve kimin hakkında indiği ile ilgili rivayetler:
  1- İbnu Ömer ve Osman’a göre Übey İbni Halef hakkında indirildi
  İbnu Ömer ve Osman'dan İbnu Ebî Hatim anlattı
  “Biz daima işitirdik ki, Hümeze: 104/1 âyeti Übey İbni Halef hakkında indirildi” [5]
  2- İbn Abbâs, Süddî, Atâ ve Kelbî’ye göre ayet Ahnes İbni Şerik (veya Şüreyk) hakkında indirildi [6] Rasulullah (sa) başta olmak üzere insanlara kaş göz işareti yapıp gıybet ediyor*du, demişlerdir[7]
  el-Ahnes ibn Şüreyk daha sonra müslüman ve müellefe-i kulûb'dan olduğu için Alusi bu görüşü uzak görür[8]
  3- İbn Cerir et-Taberi’ye göre Cümeyl İbni Âmir Cumahî hakkında indirildi
  Rikka ehlinden olan birinden İbnu Cerîr anlattı:
  “Sure, Cümeyl İbni Âmir Cumahî hakkında indirildi”[9]
  4- İbn İshak ve İbn Münzir’e göre Ümeyye İbni Halef hakkında indirildi[10]
  Muhammed b İshak ve Süheyli dediler ki: “Biz bu sürenin Ümeyye b Halef hakkında indiğini duyardık”[11]
  İbni Cerir, Osman ve İbni Ömer'den de bunu rivayet etti [12]
  İbnu İshâk'tan îbnu Münzir anlattı:
  “Ümeyye İbni Halef, Rasûlullah'ı gördüğü zaman onu hemz ve lemz ederdi (kaş, göz ile işaret) Allahü Teâlâ, Hümeze: 104/1 âyetini ve sûrenin tamamını indirdi”[13]
  5- Urve’ye göre sure, el-As ibn Vâil es-Sehmî hakkında indirildi[14]
  6- İbn Cüreyc ve Mukatil’e göre el-Velîd ibnu'l-Muğîra hakkında indirildi[15] Peygamber (sa)'i gıybet edi*yor, yüzüne karşı da incitiyordu, dedi[16]
  7- Ebu Hayyan şöyle diyor: Ahnes b Şurayk veya As b Vail, Cemil b Mamer, Velid b Muğire ya da Ümeyye b Halef hakkında indiğine dair söz*ler vardır Tamamı hakkında inmiş de olabilir Aslında bu vasıflan barındı*ran herkes için umumidir[17]
  8- Buna göre lafız, asıl olarak muayyen bir şahsı gösteriyorsa da hüküm umumidir Allah Tealâ'nm Nun süresindeki: "Alabildiğine yemin edene bo*yun eğme" (10-15) ayetleri de böyledir Allah Tealâ sıfatları ardarda sıra*ladı ve aslında muayyen bir insan tipini murat ettiği anlaşıldı
  Muhakkik ve usulcülerde genel kaide, sebebin hususiliğine ve lafzın umumiliğine ters olmamasıdır [18]
  Her halükarda, sebebin hususiliğini değil lafzın umumîliğini göz önünde bulundurmak gerekir[19]
  Âyetin iniş sebebi özellik arzetmekle beraber, mana ve maksat, hüküm ve muhteva bakımından genellik arzettiğinde şüphe yoktur O bakımdan kaypak, dönek her maddeciyi, ikiyüzlü münafığı, arkadan çamur atıp mü'minleri küçük düşürmek isteyenleri ve dolayısıyla inkarcı her nankörü kapsamına almakta ve hepsi hakkında indiği sonuç olarak ortaya çıkmaktadır [20]

  ____________________
  [1] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [2] Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/492; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [3] İbnul-Cevzî, age IX,226 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [4] Tefsîrü'l-Keşşaf: 4/794; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [5] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/727 îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [6] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/727-728; îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [7] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [8] Alûsî age XXX,230 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [9] Taberî, age XXX,189 İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/728; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969 Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 477
  [10] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [11] Razi,XXXII/91 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [12] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [13] Suyûtî, Lübâbu'n-Nukûl, II, 199-205; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/728; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [14] îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [15]îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [16] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [17] el-Bahru'l-Muhit, VIII/510 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/625
  [18] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/625
  [19] Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 477
  [20] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6891-6892
 4. 16.Mart.2012, 22:21
  2
  Site Doktoru  Alıntı
  hümeze suresinin iniş sebebi
  Hümeze Süresi Nüzul Sebebi

  Sûre Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur ve bunda icma vardır[1] Ni*tekim İbn Merduye'nin yaptığı rivayete göre, İbn Abbas (ra) şöyle demiş*tir: “Hümeze Sûresi Mekke'de inmiştir”[2]
  Ancak Hibetullah ibn Selâme medenî olduğuna dair bir kavil de nakletmiştir[3]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre Kıyamet Sûresi'nden sonra in*miştir [4]

  1- Veyl bütün hümeze-lümeze güruhuna!

  Bu surenin nüzul sebebi ve kimin hakkında indiği ile ilgili rivayetler:
  1- İbnu Ömer ve Osman’a göre Übey İbni Halef hakkında indirildi
  İbnu Ömer ve Osman'dan İbnu Ebî Hatim anlattı
  “Biz daima işitirdik ki, Hümeze: 104/1 âyeti Übey İbni Halef hakkında indirildi” [5]
  2- İbn Abbâs, Süddî, Atâ ve Kelbî’ye göre ayet Ahnes İbni Şerik (veya Şüreyk) hakkında indirildi [6] Rasulullah (sa) başta olmak üzere insanlara kaş göz işareti yapıp gıybet ediyor*du, demişlerdir[7]
  el-Ahnes ibn Şüreyk daha sonra müslüman ve müellefe-i kulûb'dan olduğu için Alusi bu görüşü uzak görür[8]
  3- İbn Cerir et-Taberi’ye göre Cümeyl İbni Âmir Cumahî hakkında indirildi
  Rikka ehlinden olan birinden İbnu Cerîr anlattı:
  “Sure, Cümeyl İbni Âmir Cumahî hakkında indirildi”[9]
  4- İbn İshak ve İbn Münzir’e göre Ümeyye İbni Halef hakkında indirildi[10]
  Muhammed b İshak ve Süheyli dediler ki: “Biz bu sürenin Ümeyye b Halef hakkında indiğini duyardık”[11]
  İbni Cerir, Osman ve İbni Ömer'den de bunu rivayet etti [12]
  İbnu İshâk'tan îbnu Münzir anlattı:
  “Ümeyye İbni Halef, Rasûlullah'ı gördüğü zaman onu hemz ve lemz ederdi (kaş, göz ile işaret) Allahü Teâlâ, Hümeze: 104/1 âyetini ve sûrenin tamamını indirdi”[13]
  5- Urve’ye göre sure, el-As ibn Vâil es-Sehmî hakkında indirildi[14]
  6- İbn Cüreyc ve Mukatil’e göre el-Velîd ibnu'l-Muğîra hakkında indirildi[15] Peygamber (sa)'i gıybet edi*yor, yüzüne karşı da incitiyordu, dedi[16]
  7- Ebu Hayyan şöyle diyor: Ahnes b Şurayk veya As b Vail, Cemil b Mamer, Velid b Muğire ya da Ümeyye b Halef hakkında indiğine dair söz*ler vardır Tamamı hakkında inmiş de olabilir Aslında bu vasıflan barındı*ran herkes için umumidir[17]
  8- Buna göre lafız, asıl olarak muayyen bir şahsı gösteriyorsa da hüküm umumidir Allah Tealâ'nm Nun süresindeki: "Alabildiğine yemin edene bo*yun eğme" (10-15) ayetleri de böyledir Allah Tealâ sıfatları ardarda sıra*ladı ve aslında muayyen bir insan tipini murat ettiği anlaşıldı
  Muhakkik ve usulcülerde genel kaide, sebebin hususiliğine ve lafzın umumiliğine ters olmamasıdır [18]
  Her halükarda, sebebin hususiliğini değil lafzın umumîliğini göz önünde bulundurmak gerekir[19]
  Âyetin iniş sebebi özellik arzetmekle beraber, mana ve maksat, hüküm ve muhteva bakımından genellik arzettiğinde şüphe yoktur O bakımdan kaypak, dönek her maddeciyi, ikiyüzlü münafığı, arkadan çamur atıp mü'minleri küçük düşürmek isteyenleri ve dolayısıyla inkarcı her nankörü kapsamına almakta ve hepsi hakkında indiği sonuç olarak ortaya çıkmaktadır [20]

  ____________________
  [1] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [2] Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/492; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [3] İbnul-Cevzî, age IX,226 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [4] Tefsîrü'l-Keşşaf: 4/794; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [5] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/727 îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [6] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/727-728; îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [7] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [8] Alûsî age XXX,230 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [9] Taberî, age XXX,189 İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/728; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969 Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 477
  [10] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [11] Razi,XXXII/91 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [12] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [13] Suyûtî, Lübâbu'n-Nukûl, II, 199-205; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/728; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6890
  [14] îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [15]îbnu'l-Cevzî, age IX,226; Kurtubî, age XX, 125; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/969
  [16] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624
  [17] el-Bahru'l-Muhit, VIII/510 Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/625
  [18] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/625
  [19] Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 477
  [20] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6891-6892


+ Yorum Gönder