+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Ayetel kürsi ve geniş açıklaması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ayetel kürsi ve geniş açıklaması

  Reklam
  Sual: Ayetel kürsi ve geniş açıklamasına ihtiyacım var bana Ayetel kürsinin açıklamarını ayrıntılı bir şekilde yapar mısınız ? ? 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: ayetel kürsi ve geniş açıklaması


  Reklam  Cevap:
  ayetel kürsi ve geniş açıklaması

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Anlamı:

  Allah. O'ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür.

+ Yorum Gönder
ayetel kürsinin geniş açıklaması,  ayetel kürsi açıklaması