+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Başkalarının hakkına saygı göstermek ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Başkalarının hakkına saygı göstermek ile ilgili ayetler

  Reklam

 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Başkalarının Hakkına Saygı Göstermek İle İlgili Ayetler Varmı?


  Reklam  Cevap: Dinimiz, birbirimizin haklarına saygı göstermemizi ister. Başkalarının haklarına zarar veren her türlü kötü davranışı da yasaklar. Kul haklarının başında insanın yaşama hakkı gelir. Bu sebeple, insan öldürmek büyük günah sayılmıştır. Yüce Allah, Kur'an'da, "... Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur..." (Maide 32) buyruğuyla, başkalarının yaşama hakkına zarar vermemeyi emreder. Yine bir ayette şöyle buyrulur: "Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir." (Nisa 93)

  Kul hakkı, insanlara zarar verecek her türlü maddî ve manevî davranışla oluşmaktadır. Kur'an'da, "Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın." (Bakara 188) buyrulur.

 3. Misafir
  emri bil maruf nehyi anil münker

 4. Hoca
  erimeye devam...
  başkalarının hakkına saygı göstermek ile ilgili ayetler
  Saygı kelimesi geçen iki ayet meali


  87. Sure (A'lâ Suresi), 10. Ayet
  Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.


  98. Sure (Beyyine Suresi), 8. Ayet
  Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

+ Yorum Gönder
başkalarının haklarına saygı göstermek ile ilgili ayetler,  başkalarının haklarına saygı gösterin ile ilgili ayetler,  başkalarının haklarına saygı gösterin ayeti,  başkalarının hakkına saygı göstermek ile ilgili ayetler,  başkalarının haklarına saygı göstermek ile ilgili ayet,  başkalarının hakkına saygı ile ilgili ayetler,  başkaların haklarına saygı gösterin ile ilgili ayetler