+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Haşr suresinin son üç ayetinin okumaya devam edilmesi ile ilgili hadis var mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Haşr suresinin son üç ayetinin okumaya devam edilmesi ile ilgili hadis var mı?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: haşır suresi


  Reklam  Cevap: "Malik b Yesâr'dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî'il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi'nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir" (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 22; Müsned, V/26; Ayrıca Darimî, Beyhakî ve Taberani'de rivayet etmişlerdir)


+ Yorum Gönder
haşr suresi son üç ayeti,  haşr suresinin son 3 ayeti,  haşr suresi son 3 ayeti