+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Beyyine suresi neden inmiştir naslı inmiştir kaç ayetten oluşur nerde inmiştirn nelerden korunmamızı sağlar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Beyyine suresi neden inmiştir naslı inmiştir kaç ayetten oluşur nerde inmiştirn nelerden korunmamızı sağlar

  Reklam
  Sual: beyyine suresi neden inmiştir naslı inmiştir kaç ayetten oluşur nerde inmiştirn nelerden korunmamızı sağlar. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: beyyine suresi neden inmiştir naslı inmiştir kaç ayetten oluşur nerde inmiştirn nelerden korunmamızı sağlar


  Reklam  Cevap: Beyyine Süresi Nüzul Sebebi

  Sûrenin mekkî veya medenî oluşunda iki görüş vardır: Cumhur sûrenin medenî olduğunu söylemektedir İbn Cevzî de bu görüşü tercih etmiştir ve sahih olan da budur Ebu Salih'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre ise sûre mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur[1] Yahya b Sellâm'a göre de, tamamı Mekke'de inmiştir[2]
  İbn Merduye (veya Merdeveyh)in Hz Aişe (ra)dan yaptığı rivayete göre, lem yekûnillezine keferû sûresi Mekke'de inmiştir[3]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre Talâk Sûresi'nden sonra inmiş-tir [4]

  7 Muhakkak ki iman etmiş olup salih ameller işleyenler, işte onlar da yara-tıkların en hayırlısıdırlar
  8 Rabları katında onların mükâfatı altlarından ırmaklar akan ve içinde te-melli kalacakları Adn cennetleridir Allah onlardan razı, onlar da O 'ndan razı-dırlar İşte bu, Rabbından korkan kimseye mahsustur

  Tabressî'nin Mecmeu'l-Beyân'da İbn Abbâs'tan rivayetle bu âyet-i keri-melerin Hz Ali ve ehl-i beyti hakkında nazil olduğunu söylerBu rivayetin sa-hih olması halinde bile bunun bir sakıncası yoktur Zira Hz Ali de evleviyyetle bu âyet-i kerimelerin hükmüne girmektedir[5]


  [1] İbnu'l-Cevzî, age X,195 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/963

  [2] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6925

  [3] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6928

  [4] Tefsirü'l-Keşşaf : 4/780; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6925; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/963

  [5] Alûsî, age XXX,208 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/963
  arşivden...


+ Yorum Gönder
beyyine suresi kaç ayet