+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Ankebut Suresi 47. ayetinde geçen "Bunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır" ifadesinden kimler kastedilmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ankebut Suresi 47. ayetinde geçen "Bunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır" ifadesinden kimler kastedilmektedir?

  Reklam

 2. Yakut
  mumine.com

  Cevap: Ankebut Suresi 47. ayetinde geçen "Bunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır" ifadesinden kimler kastedilme


  Reklam  Cevap: Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  İlgili ayetin meali şöyledir:
  "Sana Kitap'ı böylece indirdik; işte, kendilerine Kitap verdiklerimiz ona inanırlar; bunlardan da ona inanan bulunur. Ayetlerimizi ancak inkarcılar bile bile tanımazlar."(Ankebut 29/47)
  İnanan kimselerden kastedilen gerek Yahudiler ve gerekse Hıristiyanlardan Hz. Peygamber'e (a.s.m) iman edenlerdir. Bunların başında Abdullah b. Selam gelmektedir.
  Tefsirlerde bu ayetin Abdullah b. Selam hakkında nazil olduğu belirtilse de İbn Âşûr, âyetteki "yü'minûne" fiilini geniş zamanlı bir fiil kabul ederek burada, o gün İslâm'ı hak din olarak kabul etmiş ve daha sonra da kabul edecek olan Ehl-i kitap mensuplarının söz korusu edildiğini belirtmiştir(İbn Aşur, XXI, 9).
  Ve bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr eder. Hakkı ve gerçeği örtmeye alışmış gavurluğu âdet edinmiş, inkârcı kâfirler ki, yahudi Kâb b. Eşref ve arkadaşları gibi... (Elmalılı İlgili ayetin tefsiri, Kuran Yolu, IV, 260)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder