+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Munafikun suresi hangi konuları ihtiva ediyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Munafikun suresi hangi konuları ihtiva ediyor?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: munafikun suresi hangi konuları ihtiva ediyor?


  Reklam  Cevap: 63-el-MÜNÂFİKÛN
  Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır.

  Surenin Muhtevası:


  Diğer Medenî surelerde olduğu gibi bu surede de ahkâmdan ve hicret­ten sonra Medine toplumunda görülen nifak hareketlerinden bahsedilmek­tedir.
  Sure, münafıkların sıfatlarını sayarak söze başlar. Bunların en önem­lileri iman iddialarındaki yalancılıkları, yalan yere yemin etmeleri, zayıf ve korkak olmaları, Rasulullah'a (s.a.) ve müminlere karşı tuzak kurmaları ve insanları Allah'ın dininden vazgeçirmeleri gibi özellikleridir.
  Sonra sure onların zelil ve rezil tutumlarından bahsetmektedir ki o da güçlü olduklarını ve Beni Mustalik gazvesinden Medine'ye döndüklerinde peygamberi ve müminleri Medine'den çıkaracaklarını iddia etmeleridir.
  Son olarak bu sure, müminleri dayanışma içinde olmaya, ibadet ve ta-ate, ecel gelmeden iç ve dış düşmanlara karşı koyabilmek için Allah yolunda harcama yapmaya teşvik ederek bitirilmiştir. Zira ecel bir an bile gecikmez.


+ Yorum Gönder