+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Hızır (as) hakkında ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hızır (as) hakkında ayetler

  Reklam

 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Hızır (as) hakkında ayetler


  Reklam  Cevap: Kur'ân-ı Kerîm'de, Hızır (a.s.)'ın isminden açıkça bahsedilmez. Ancak Kehf Sûresi'nin 60-82. âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssadan "Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul..." (18/65) diye sözü edilen şahsın Hızır (a.s.) olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahîh hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir (bk. Buhârî, İlm 16, 44, Tefsîru'l-Kur'ân, Tefsîru Sûrati'l-Kehf 2-4; Müslim, Fedâil 170-174).

+ Yorum Gönder