+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Yusuf suresinin fazileti nelerdir bilgi verirmisiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yusuf suresinin fazileti nelerdir bilgi verirmisiniz?

  Reklam
  Sual: Yusuf suresinin fazileti nedir yusuf süresi hakkında bilgilere ihtiyacım var Yusuf suresini okuyarak neleri başarabiliriz ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Yusuf suresinin fazileti nelerdir bilgi verirmisiniz?


  Reklam  Cevap: Sûre-i Yusuf Hakkında

  Kur'an'da üç büyük sûre; insan, Allah ve Peygamberimizin sırrını açıklar Bunlardan Sûre-i Rahmân ilâhî sırları, Sûre-i Yûsuf insanın esrarını, Yâsin Sûresi de Efendimizin hikmetlerini dile getirir Yine Kur'an'ın en kısa üç sûresi de bu önemli üç konuyu özet hâlinde vermektedir

  Asr Sûresi insanı, Kevser Sûresi Peygamberimizi, bilindiği gibi İhlâs Sûresi de Cenab-ı Hakk'ı anlatmaktadır

  Sûre-i Yûsuf’ta insan gerçeğinin anlatımı kat kat ve derinliğine; fakat enfüs mânânın sırrı içinde gizlenmiştir

  Sûre-i Yûsuf’un insanı tanımladığını tasavvuf konusunda yazılmış eserler dile getirir Hatta mânâ ilminde şöyle bir kural vardır: «Bir konuyu anlayıp çözemiyorsanız, Sûre-i Yûsuf’a başvurunuz» Sûre-i Yûsuf’un bu özelliği Sûre içindeki dört önemli işaretten anlaşılmaktadır:

  1) Sûre-i Yûsuf, 111 âyetten kuruludur Ve baştan sona kadar Hazreti Yûsuf’un hayat hikâyesini dile getirmektedir Hâlbuki Kur'an'da kısa sûreler dışındaki bütün sûreler tek bir konuyu değil, muhtelif mevzuları isler

  2) Sûre-i Yûsuf’u, Cenab-ı Hak takdim ederken ahsenü'l-kasas (ibret alınacak güzeller güzeli bir kıssa) olarak tanımlamıştır «Ahsen» kelimesi, Sûre-i Tin'de insanın yaratılışındaki güzellik olarak geçmektedir Bu âyet açıklanırken daha ayrıntılı bilgi verilecektir

  3) Sûrenin birinci âyetinde, Kur'an âyetlerinin Levh-i mahfûz'daki gerçekleri dile getiren birer şifre oldukları bildirilmektedir Bu açıdan bakıldığında Sûre-i Yûsuf’u bir peygamber kıssasının çok ötesinde görmek gerekir

  4) Sûre-i Yûsuf’ta 19 önemli şahıs sahnededir İnsanın da 19 önemli özelliği vardır Bu yüzden besmele, 19 harflidir Ve Kur'an'da 19'un katları sistematiği kurulmuşturKur'an'daki 19'lar hikmetini «Kur'an Mûcizeleri» kitabımda etraflıca açıklamıştım Sûre-i Yûsuf’taki 19 önemli şahsa gelince; bunlar ve insanda delâlet ettiği özellikler şöyle tanımlanabilir

  1) Hz Ya'kub:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Ruh

  2) Hz Yûsuf:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Kalp (Gönül)

  3) Züleyha:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Nefs

  4) Kıftir (Züleyha'nın eşi):

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Dünya

  5) Mısır sultanı:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Akıl

  6) Bünyamin:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: İman

  7) Şarapçı:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: İlim

  8) Kervancı:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Menfaat

  9) Hapishane arkadaşı:

  İnsanda tekabül ettiği hususiyet: Mantık

  10–19) Yûsuf’un diğer Kardeşleri: Gurur, kin, hisset, meskenet, reyb (şüphe), cebânet, ihtiras, şehvet, seyyâliyet, zulüm

  İşte, Hz Yûsuf’un kıssası, insanın bu on dokuz özelliğinin yapısal ve fonksiyonel tüm gerçeklerini açıklamaktadır Biz âyetleri tek tek açıklarken önce dış mânâların bize verdiği emirleri tanımlamaya çalışacak; sonra da insan özelliklerine ışık tutan her bir ilâhî emiri çözmeye gayret edeceğiz

  Sûre-i Yûsuf 111 âyet, 1706 kelime, 7166 harften kurulmuştur İlk üç âyetin dışında tümüyle Mekke'de nâzil olmuş, 123 âyetler Medine'de nâzil olmuştur


+ Yorum Gönder
yusuf suresi fazileti,  yusuf suresinin fazileti,  yusuf suresi okumanın fazileti,  yusuf suresinin faziletleri,  yusuf süresi fazileti,  yusuf suresi fazileti sırları,  yusuf suresinin faydaları