+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Musibet Kelimesi ile İlgili Ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Musibet Kelimesi ile İlgili Ayetler

  Reklam
  Sual: ''Musibet' Kelimesi ile İlgili Ayetlere ihtiyacım var bana Musibet hakkında ayeti kelime verir misiniz ? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: ''Musibet' Kelimesi ile İlgili Ayetler


  Reklam  Cevap: Musibet nedir? musibet ayetleri
  MEAL OLARAK

  Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: "Biz
  Allah 'a ait (kullar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz." (Bakara Suresi, 156)
  İki misline uğrattığınız bir musibet size isabet edince mi: "Bu nereden" dediniz? De ki: "O, sizin kendinizdendir." Şüphesiz Allah , herşeye güç yetirendir. (Ali İmran Suresi, 165)
  Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları sonucu, onlara bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik" diye Allah 'a yemin ederler? (Nisa Suresi, 62)
  Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet, size bir musibet isabet edecek olsa: "Doğrusu Allah , bana nimet verdi, çünkü onlarla birlikte olmadım" der. (Nisa Suresi, 72)
  Aralarında Allah 'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah 'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır. (Maide Suresi, 49)
  Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, vasiyet hazırlanışında, aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tutun.) Veya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan başka iki kişiyi (şahid tutun. İkisini) Şayet kuşkulanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız, onlar da (size): "Akraba dahi olsa onu (yeminimizi) hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah 'ın şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz" diye Allah adına yemin etsinler. (Maide Suresi, 106)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Musibetler ile ilgili ayetler
  Musibet konusunda ayeti kerimeler

  9. Sure (Tevbe Suresi), 50. Ayet
  Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musîbet gelirse, "Biz tedbirimizi önceden almıştık" derler ve sevinerek dönüp giderler.


  22. Sure (Hac Suresi), 35. Ayet
  Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.


  28. Sure (Kasas Suresi), 47. Ayet
  Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, "Ey Rabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve mü'minlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik.


  31. Sure (Lokmân Suresi), 17. Ayet
  "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."


  42. Sure (Şûrâ Suresi), 30. Ayet
  Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.


  57. Sure (Hadîd Suresi), 14. Ayet
  (Münafıklar) mü'minlere şöyle seslenirler: "Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler de) derler ki: "Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı."


  57. Sure (Hadîd Suresi), 22. Ayet
  Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.


  64. Sure (Tegâbün Suresi), 11. Ayet
  Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

+ Yorum Gönder