+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Hırsızlık ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hırsızlık ile ilgili ayetler

  Reklam

 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Hırsızlık ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah'tan, 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir (5/38)
  Hırsız-Hırsızlık
  Erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi (şöyle) seslendi: "Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız" (12/70)

  Allah adına, hayret" dediler "Siz de bilmişsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz" (12/73)

  Dediler ki: "Şayet çalmış bulunuyorsa, bundan önce onun kardeşi de çalmıştı" Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı (ve içinden): "Siz daha kötü bir konumdasınız" dedi "Sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi bilir" (12/77)

  Dönün babanıza ve deyin ki: '-Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık etti Biz, bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik Biz gaybın kollayıcıları değiliz" (12/81)

  Ey Peygamber, mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak (gayri meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak), ma'ruf (iyi, güzel ve yararlı bir iş) konusunda isyan etmemek üzere, sana biat etmek amacıyla geldikleri zaman, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret iste Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir (60/12)

 3. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Hırsız ile ilgili ayeti kerşmeler

  5. Sure (Mâide Suresi), 38. Ayet
  Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
  12. Sure (Yûsuf Suresi), 70. Ayet
  Yûsuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar! Siz hırsızsınız."
  12. Sure (Yûsuf Suresi), 73. Ayet
  Dediler ki: "Allah'a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz."
  12. Sure (Yûsuf Suresi), 77. Ayet
  Dediler ki: "Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yûsuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, "Siz kötü bir durumdasınız; anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor" dedi.
  12. Sure (Yûsuf Suresi), 81. Ayet
  "Siz babanıza dönün ve deyin ki: "Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik."


+ Yorum Gönder
hırsızlıkla ilgili ayetler,  hırsızlık ile ilgili ayetler