+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Şuara suresi neden bahsetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şuara suresi neden bahsetmektedir?

  Reklam
  Sual: Şuara suresi neden bahsetmektedir? Şuara suresinin bizlere verdiği ders hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Şuara suresi neden bahsetmektedir?


  Reklam  Cevap: Kur'an-ı Kerim'in yirmi altıncı sûresiMekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu'ar┠kelimesinden almıştır. “Şu'ar┠şairler demektir. Sûrede başlıca Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte, müşriklerin, Kur'an'ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur'an üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.

+ Yorum Gönder