+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Mu'minun suresi neden bahsetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mu'minun suresi neden bahsetmektedir?

  Reklam
  Sual: Mu'minun suresi neden bahsetmektedir? Mu'minun suresinin anlamını anlatan bir yazı yazar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mu'minun suresi neden bahsetmektedir?


  Reklam  Cevap: MÜMİNUN SURESİ

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi üçüncü sûresi.
  Mü’minûn sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz on sekiz âyet-i kerîmedir.Sûrenin ilk âyetlerinde kurtuluşa eren mü’minlerin ibâdetlerinden, yaşayışlarından ve kavuşacakları âhiret nîmetlerinden bahsedildiği için Sûret-ül-mü’minûn denilmiştir. Sûrede ayrıca, Allahü teâlânın insanları yarattığı, onlara neler bağışladığı, Nûh, Mûsâ, Hârûn ve Îsâ aleyhimüsselâmın karşılaştıkları güçlükler, inkârcıların uğrayacakları felâketler, Allahü teâlânın büyüklüğü ve kudreti, kıyâmet günü ve o günde olacak şeyler bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs, Taberî,Râzî, Kurtubî, Ebû Hayyân)
  Allahü teâlâ Mü’minûn sûresinde meâlen buyuruyor ki:
  Ey Peygamberim! Helâl ve temiz yiyiniz ve bana lâyık ibâdetler yapınız! (Âyet: 52)
  Kâfirler, mal ve çok evlad gibi dünyâlıkları verdiğimiz için, kendilerine yardım mı ediyoruz sanıyor! Peygamberime (sallallahü aleyhi ve sellem) inanmadıkları ve dîn-i İslâm’ı beğenmedikleri için onlara mükâfât mı ediyoruz, diyorlar?Hayır öyle değildir. Aldanıyorlar, bunların nîmet olmayıp, musîbet olduğunu anlamıyorlar. (Âyet: 55,56)

+ Yorum Gönder
müminun suresi neyden bahsediyor,  Muminin suresi neden bahsediyor,  mümin suresi nelerden bahseder