+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nahl suresi neden bahsetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nahl suresi neden bahsetmektedir?

  Reklam
  Sual: Nahl suresi neden bahsetmektedir? Nahl suresinin insanlara vermiş olduğu ders hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Nahl suresi neden bahsetmektedir?


  Reklam  Cevap: Nahl sûresinin son üç âyeti Medîne'de, diğer âyetleri Mekke'de nâzil oldu (indi). Yüz yirmi sekiz âyet-i kerîmedir. Altmış sekizinci âyette bal arısından söz edildiği için, Sûret-ün-Nahl denilmiştir. Sûrede; Allahü teâlânın kudretini gösteren yaratıklardan bahsetmek sûretiyle insanlar gafletten uyanmaya dâvet edilmekte, bu âlemdeki nice varlıkların insanlara hizmetçi ve fayda verici olduğu bildirilmekte, insanların seçkin bir varlığa sâhib oldukları ve insanoğlunun doğru yola ve hidâyete kavuşabilmeleri için, kendilerine vahy gönderilen peygamberlere muhtâc oldukları bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs, Râzî, Taberî, Ebû Hayyân)

  Allahü teâlâ Nahl sûresinde meâlen buyuruyor ki:

  Allahü teâlâ kullarına zulm etmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azâba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleri ile kendilerine zulm ve işkence ediyorlar. (Âyet: 30)

  Kim Nahl sûresini okursa, Allahü teâlâ onu dünyâda verdiği nîmetleri için hesâba çekmez. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)


+ Yorum Gönder