+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Ali İmran suresi neden bahsetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ali İmran suresi neden bahsetmektedir?

  Reklam
  Sual: Ali İmran suresi neden bahsetmektedir? Ali İmran suresinin bizlere veridiği öğütler hakkında bilgi verir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Ali İmran suresi neden bahsetmektedir?


  Reklam  Cevap: Kur'an-ı Kerîm'in üçüncü suresi. Sure, Medine'de nazil olmuştur. Surenin 33. ayetinde Musa (a.s.)'in babası İmrân'dan bahsedildiği için İmrân Âilesi anlamına bu adı almıştır.

  Söz konusu ayette, ". . . Nuh 'u, İbrahimoğulları ve İmrân ailesini âlemlere üstün kıldı. " denilmektedir.

  Bu sure, hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir Savaşı sonrasıyla üçüncü yılında vukûu bulan Uhud Savaşı'nı konu edinip Müslümanların Medine-i Münevvere'deki hayatlarından bazı bölümlerin dile getirildiği iki yüz ayetten ibarettir.

  Ali İmran, Hz. Musa (a.s.) ile kardeşi Hz. Harun (a.s.)'un babaları İmrân'ın adına nisbet edilen aile, İmrân ailesi. Aynı zamanda Hz. Meryem'in babasının da adının İmrân olmasından dolayı İmrân ailesi denince hangisinin kasdedildiği hakkında iki görüş ortaya çıkmıştır. Ayet-i Kerime'de bu konuda açıklık yoktur.

  "Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini (Âl-i İmrân'ı) birbirlerinin soyundan olarak âlemlerden üstün kılmıştır. Allah hakkıyla işiten ve her şeyi çok iyi bilendir." (Âli İmrân, 3/33-34).

  Bu ayeti izleyen ayetlerde Hz. Meryem'den söz edildiği için burada kastedilen ailenin Hz. Meryem'in babası İmrân'ın ailesi olduğu kanaatı ileri sürülmektedir. Fakat ulû'l-azm peygamberler olan Hz. Âdem, Hz. Nuh ve Hz. İbrahim (a.s.) sayılırken ayette bunlardan hemen sonra Âli İmrân'dan söz edildiğine göre burada kasdedilenin Hz. Musa (as) ve ailesi olduğu hususunda ikinci bir görüş ileri sürülmektedir ki, genellikle bu görüş tercih edilir. Kur'an-ı Kerim'in Âli İmrân Suresi de adını yukarıda söz konusu ettiğimiz ayette geçen Âli İmrân tabirinden almaktadır.


 3. Misafir
  teşekkürler

+ Yorum Gönder
ali imran suresi neden bahseder,  ali imran suresi nelerden bahseder ,  İmran suresi neler hangi konulardan bahseder,  ali imran suresi hangi konulardan bahseder,  ali imran suresi neden bahsediyor