+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Bakara suresi neden bahsetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bakara suresi neden bahsetmektedir?

  Reklam
  Sual: Bakara suresi neden bahsetmektedir? Bakara suresinin biz insanlara neler öğüt vermek istemektedir açıklar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Bakara suresi neden bahsetmektedir?


  Reklam  Cevap: Sure |arapçası= Bakara anlamı=Sığır-İnek demektir (67-71. âyetleri ile alakalıdır) |başka_isimi= |sure_numarası=2 |geliş_zamanı=Hicretin 1 ve 2. yıllarında Medine'de inmiştir. Yalnız 281. âyeti Vedâ Haccında, Mekke'de nâzil olmuştur. |ayet_sayısı=286 |kelime_sayısı=6144 |harf_sayısı=25613 |konu_ayetleri= }}
  Bakara sûresi, Kur'ân'ın, ayrıntılı bir özeti durumunda olan ve 286 âyetten oluşan bir sure.Medine döneminde hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. ''Kur'ân-ı Kerîmin en uzun sûresi olup, 286 âyettir. Hacim itibariyle Kur'ân'ın 1/12'sini teşkil eder. Kur'ân'ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden oluşur.
  :Mukaddime: Kur'ân'ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir.

  Birinci maksat: Bütün insanları İslâm'a dâvet eder.
  İkinci maksat: Özellikle Ehl-i Kitabın yanlışlarını düzeltip Kur'ânı tasdik etmeye çağırır.
  Üçüncü maksat: Bu dinin ahkâmını ayrıntılı olarak bildirir.
  Dördüncü maksat: Bu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve teşvik edici hususlara yer verir. Netice: Mezkûr maksadları içeren dâveti kabul edenleri tanıtır; onların dünya ve âhiretteki âkıbetlerini açıklar. Bakara ismi 67-71 âyetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır. Bir ineği kesmek gibi cüz'î bir vak'anın ayrıntılı olarak anlatılması, hatta bu uzun sûreye adının verilmesi tuhaf gelebilir. Fakat Kur'ân temel bir kanun ve prensibin tezahürünü ifade eden cüz'î olayları bazan ayrıntılı olarak anlatarak o genel prensibi zihinlere yerleştirmek ister. Kur'ân-ı Kerîm, Hz.Musâ ' ın risaletiyle, İsrailoğulları'nın seciyelerine girmiş olan sığıra tapınma fikrini kesip öldürdüğünü, bu olay ile anlatmaktadır.

+ Yorum Gönder