+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fatiha suresi neden bahsetmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha suresi neden bahsetmektedir?

  Reklam
  Sual: Fatiha suresi neden bahsetmektedir? Fatiha suresinin bizlere verdiği öğütleri paylaşabilir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Fatiha suresi neden bahsetmektedir?


  Reklam  Cevap: Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olduğu için "başlangıç" anlamına "Fâtiha" adını almıştır. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham olarak anılır. Sûrenin ayrıca, "Ümmü'l-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet)1, "el-Esâs", "el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât"2 gibi başka adları da vardır.

  Allah'ın kendi kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir duadır. Okuyucuya şu dersi öğretmek için Kitab'ın en başına yerleştirilmiştir: "Eğer samimi olarak Kuran'dan yararlanmak istiyorsan, Alemlerin Rabbi'ne bu şekilde dua etmelisin
  Konusu nedeniyle, Fatiha ile Kur'an arasındaki ilişkinin, bir giriş ve kitap ilişkisi değil, bir dua ve ona cevap niteliğinde bir ilişki olduğu açığa çıkmaktadırFatiha, kulun duası; Kuran ise, Mâbud'un kuluna verdiği cevaptır.Kul, kendisine doğru yolu göstermesi için


  Kuran'ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha'da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir.

  Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

 3. Misafir
  Fatiha başlangıç demektir.

+ Yorum Gönder
fatiha suresinde nelerden bahsediliyor,  fatiha suresinde nelerden bahsedilmektedir,  fatiha süresinde nelerden bahsedilmektedir,  fatiha suresi genel olarak neyden bahsediyor