+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Cemaat ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cemaat ile ilgili ayetler

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: cemaat ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: Cemaat hakkındaki ayetler

  “(Ahir zamanda) cehennem kapılarına davet eden davetçiler olacak, kim onlara icabet ederse onu cehenneme atarlar.”
  Dedim ki : “Ya Resulallah onları bize tavsif et.” Buyurdular ki “Onlar öyle kimselerdir ki, (cildleri) bizim cildimizdendir ve bizim dilimizle konuşurlar.” Ben "Ya Resulallah! Ben buna erişirsem bana (o zamanda) ne yapmamı emredersin.”dedim. o da “Müslümanların imamına ve cemaatine yapış. Eğer müslümanların bir cemaatı ve imamı yoksa bütün fırkalardan uzaklaş, (açlıktan) bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen bile (onların içine girme.) ölüm gelinceye kadar böyle devam et.” Buyurdu.  (İbn Mace sahih olarak rivayet etmiştir. Hadisi değişik lafızlarla Müslim, Ebu Davud ve Ahmed de rivayet etmiştir)

  Ebu Hureyre (ra)den peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
  “İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Cemaat olmanız gerekir. Muhakkak ki, Allahın (yardım) eli cemaatle beraberdir. Allah azze ve celle ümmetimi ancak hidayet üzere cem eder, toplar. Bilin ki, cemaatten uzak duran her kişi ateşe düşer.


 3. Misafir
  namaz imanın yarısıdır

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Cemaat (topluluk) ile ilgili ayetler  46. Sure (Ahkâf Suresi), 18. Ayet
  İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.


  46. Sure (Ahkâf Suresi), 35. Ayet
  (Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.


  49. Sure (Hucurât Suresi), 11. Ayet
  Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.


  51. Sure (Zâriyât Suresi), 53. Ayet
  Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.


  52. Sure (Tûr Suresi), 32. Ayet
  Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?


  54. Sure (Kamer Suresi), 45. Ayet
  O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.


  55. Sure (Rahmân Suresi), 33. Ayet
  Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.


  59. Sure (Haşr Suresi), 14. Ayet
  Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.


  67. Sure (Mülk Suresi), 8. Ayet
  Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.


  73. Sure (Müzzemmil Suresi), 20. Ayet
  (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

+ Yorum Gönder
cemaat ile ilgili ayetler,  cemaatle ilgili ayetler,  kuranda cemaat,  kuranı kerimde cemaat ile ilgili ayetler,  cemaat olmak ile ilgili ayetler,  Cemaat ile ilgili ayet,  cemaatle.ilgili.ayet