Konusunu Oylayın.: Fil suresinin önemi nedir?

5 üzerinden 4.86 | Toplam : 7 kişi
Fil suresinin önemi nedir?
 1. 03.Mart.2011, 19:34
  1
  Misafir

  Fil suresinin önemi nedir?


  Fil suresinin önemi nedir? Mumsema Fil suresinin önemi nedir acaba fil süresinin önemini anlatan bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?


 2. 03.Mart.2011, 19:34
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Fil suresinin önemi nedir acaba fil süresinin önemini anlatan bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?

 3. 03.Mart.2011, 19:49
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: fil suresinin önemi nedir?
  FİL SÛRESİ
  Kur’ân-ı Kerîm’in yüzbeşinci suresi.
  Mekke’de nâzil olmuştur; beş ayettir. fâsılası Lâm
  harfidir. Adını birinci ayetinde geçen "fil"
  kelimesinden alır. Fil, Asya ve Afrika’da yaşayan, iri
  yapılı, güçlü hortumlu, büyük kulakları ve
  boynuzları (fildişi) olan bir kara hayvanıdır. Sure,
  önceki bir dönemde Allah’ın müminlere yardımını ve
  büyüklenenlere karşı gösterdiği gazâbını
  anlatmaktadır.
  Surenin nüzul sebebi şudur:
  Habeşistan’ın Yemen vâlisi Ebrehe, San’a'da büyük bir tapınak
  yaptırdı. Gayesi, Kâbe hacılarını buraya
  çekmekti. Fakat Kinâne kabilesinden bir veya birkaç kişi geceleyin
  bu tapınağa girerek burayı pisledi. Buna son derece
  kızan Ebrehe büyük bir ordu hazırladı. Bu muazzam ordunun
  karşısında kimse dayanamazdı. Geçtiği yerlerde
  her önüne çıkanı yendi. Ordusu, büyük fillerle
  desteklenmekteydi ve bu fillerin "Mamut" denilen en iri olanı,
  karşısındakini ezip geçiyordu. Ebrehe’nin ordusuna
  Ashâbu’l-Fil (fil sahipleri) denmiştir. Bu ordu zayıf olan
  Kureyş’i de korkuttuktan sonra, tam Kâbe’ye saldıracağı
  sırada Allah ebâbil kuşlarını üzerlerine gönderdi.
  Kuşlar ağızlarında ve ayaklarında
  taşıdıkları taşları askerlerin üzerine
  atarak bu muhteşem orduyu helâk ettiler. Olay Hz. Peygamber (s.a.s.)’in
  doğduğu yılda meydana gelmişti. Aynı zamanda bu
  olay onun peygamberliğine delâlet eden mucizelerden sayılmıştır.
  Surenin manası şudur: "Görmedin mi nasıl
  etti Rabbin ashâbı file, Kılmadı mı tedbirlerini müstağrak
  tadlile? Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar.
  Atıyorlardı onlara siccilden taşlar. Derken bir yenik
  hasıl gibi oluverdi." Onlar (Muhammed Hamdi Yazır meâli).
  Yani "Görmedin mi Rabbin Fil sahiplerine ne yaptı? Onların
  tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine
  sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş
  taşlar atıyorlardı. Nihayet onları kurt
  tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı"
  demektir.
  Burada "görmedin mi?" lafzı hem Fil
  olayını bilenlere, hem Resulullah’a, o zamanda yaşayan
  herkese ve de bütün insanlara yöneliktir.
  Fil suresi önemli ve ibret verici özellikler
  içermektedir.
  Allahu Teâlâ, Kâbe’yi mübârek kılmıştır.
  Ona herhangi bir şekilde saldırıda bulunan, surede
  zikredildiği gibi korkunç bir azaba uğrar. Allah,
  buyruklarına uyanları kurtarır, onlara yardım ederken;
  karşı gelenleri azâbıyla kuşatır. Allah zâlimlere
  karşı zayıflara, ezilenlere, hakka inanıp da zâlimlere
  karşl çıkamayanlara daima yardımcıdır ve en güçlüler
  bile O’nun intikamı karşısında yok olur giderler.
  Ebrehe Kâbe hakkında, "Allah onu elimden
  kurtaramayacaklar" deyip büyüklendi. O dönemde Mekke’nin başkanı
  sayılan Abdülmuttalib de, "Bu Beytullah’ın bir sahibi var,
  O onu koruyacaktır" dedi. Rivâyetlerde ayrıca Ebrehe’nin,
  "Bu Beytullah’ın emin bir ev olduğunu duydum; onun
  eminliğini yok etmeye geldim" dediği de kaydedilir. Abdülmuttalib’in
  de, "Bu, Allah’ın evidir. Bugüne kadar hiç kimse ona saldıramadı"
  demesine karşılık Ebrehe, "Ben onu yıkmadan geri
  dönmeyeceğim" diyerek Mamut’u Kâbe’ye doğru yöneltti.
  Ancak hayvan olduğu yere çökmüştü. Kureyşlilerin niçin
  savaşmadıkları hem bu fillerden, hem de
  sayılarının azlığından
  anlaşılmaktadır. Kureyşliler ancak onbin kişi
  kadarken Ebrehe ordusu altmışbin kişiydi. Kureyşliler
  katliamdan kurtulmak için dağlara çekilince Kâbe ortada kaldı.
  İşte bu sırada Allah intikamını aldı; sürülerle
  kuşlar, askerlere taş yağdırdılar. Rivâyetlere
  göre bu taşlar askerleri parçaladı; değdiği askeri
  hemen parçalayan, veya değdiği eti ve kemiği hemen
  çürütüp eriten taşlardı bunlar. Askerlerin et ve
  kanları su gibi akıyor, kemikleri dışarı
  fırlıyordu. Kısacası, korkunç bir fâcia meydana
  gelmişti. Milâdı 571 yılında cereyan eden bu olaya
  Araplar "Fil Vak’ası" ve bu seneye "Fil Yılı"
  demişlerdir. Olay, Müzdelife ile Mina arasındaki Mahasab vadisi
  yakınındaki Muassıb’da meydana gelmiştir. Müzdelife’de
  durmak, Muassıb’da hızlanarak geçmek Resulullah’ın bir sünneti
  olmuştur. Bu olay üzerine Araplar pekçok şiir ve kasîdeler
  yazmışlar ve müşrik Mekkeliler bir müddet (on yıl)
  tek Allah’a iman edip putlarmı Kâbe’den kaldırmışlardır.
  Ama bir süre sonra yine ortak koşmaya başladılar ve
  ardından Hz. Peygamber risâletle kendilerine gönderildi. Kureyş,
  Ebrehe’nin helâkının her yerde duyulmasıyla itibar
  kazanmış ve kervanları gittikleri yerlerde âdeta
  dokunulmazlığa sahip olmuştur. Kureyş suresinde
  onların "Kâbe hizmetçiliği" görevleri sayesinde
  Araplar arasında nasıl dokunulmaz
  kılındıkları anlatılmaktadır (Mevdûdî,
  Tefhimu’l-Kur’ân, VII, 235-243; M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,
  VIII, 6097-6146
  O devirde, yani Milâdı altıncı yüzyılda
  Arabistan yarımadasında tek bir din hâkimdi ve Mekke bu dinin
  merkeziydi. Mekke, beşinci yüzyılda Zemzem kuyusu yanında
  kuruldu. Buraya ilk defa Amalikalılar onlardan sonra da Cürhüm
  kabilesi yerleşti. Cürhümîler’den sonra Mekke’ye Huzaa oğulları
  hâkim oldu. Resulullah’ın dördüncü göbekten dedesi olan Kusay b.
  Kilâb 440 yılında Mekke ve Kâbe hâkimiyetini ele geçirdi.
  Böylelikle, sikaye, hicâbe*, rifâde ve livâ denilen Kâbe hizmetleri
  Kureyşlilerin eline geçmiş oldu. Mekke’ye "Beytü’l-haram",
  "Ümmü’l-Kurâ", "el-Beledü’l-Emin","el-Beytü’l-Atik"
  denilir (Bk. el-En’âm, 6/92; et-Tîn, 95/1-3; el-Hacc, 22/28).
  Resulullah’ın bir hadisinden Hz. İsmail neslinden Kinâneoğulları;
  onlardan Kureyş, ondan Haşimoğulları ondan da
  Resulullah’ın seçildiği kaydedilmiştir. Kâbe’yi Allah’ın
  emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (a.s.), birlikte
  inşa etmişlerdir (el-Bakara, 2/127). Yine Allah İbrahim’e
  insanlara haccı bildirmesini tebliğ etti ve insanlar Kâbe’yi
  bir hac yeri kıldılar (el-Hac, 22/27). Kâbe, tavansız, dört
  köşe, küçük bir yapıdır. Dört köşe
  olmasından dolayı Kâ’be denilir.
  ŞAMİL İA


 4. 03.Mart.2011, 19:49
  2
  Silent and lonely rains  FİL SÛRESİ
  Kur’ân-ı Kerîm’in yüzbeşinci suresi.
  Mekke’de nâzil olmuştur; beş ayettir. fâsılası Lâm
  harfidir. Adını birinci ayetinde geçen "fil"
  kelimesinden alır. Fil, Asya ve Afrika’da yaşayan, iri
  yapılı, güçlü hortumlu, büyük kulakları ve
  boynuzları (fildişi) olan bir kara hayvanıdır. Sure,
  önceki bir dönemde Allah’ın müminlere yardımını ve
  büyüklenenlere karşı gösterdiği gazâbını
  anlatmaktadır.
  Surenin nüzul sebebi şudur:
  Habeşistan’ın Yemen vâlisi Ebrehe, San’a'da büyük bir tapınak
  yaptırdı. Gayesi, Kâbe hacılarını buraya
  çekmekti. Fakat Kinâne kabilesinden bir veya birkaç kişi geceleyin
  bu tapınağa girerek burayı pisledi. Buna son derece
  kızan Ebrehe büyük bir ordu hazırladı. Bu muazzam ordunun
  karşısında kimse dayanamazdı. Geçtiği yerlerde
  her önüne çıkanı yendi. Ordusu, büyük fillerle
  desteklenmekteydi ve bu fillerin "Mamut" denilen en iri olanı,
  karşısındakini ezip geçiyordu. Ebrehe’nin ordusuna
  Ashâbu’l-Fil (fil sahipleri) denmiştir. Bu ordu zayıf olan
  Kureyş’i de korkuttuktan sonra, tam Kâbe’ye saldıracağı
  sırada Allah ebâbil kuşlarını üzerlerine gönderdi.
  Kuşlar ağızlarında ve ayaklarında
  taşıdıkları taşları askerlerin üzerine
  atarak bu muhteşem orduyu helâk ettiler. Olay Hz. Peygamber (s.a.s.)’in
  doğduğu yılda meydana gelmişti. Aynı zamanda bu
  olay onun peygamberliğine delâlet eden mucizelerden sayılmıştır.
  Surenin manası şudur: "Görmedin mi nasıl
  etti Rabbin ashâbı file, Kılmadı mı tedbirlerini müstağrak
  tadlile? Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar.
  Atıyorlardı onlara siccilden taşlar. Derken bir yenik
  hasıl gibi oluverdi." Onlar (Muhammed Hamdi Yazır meâli).
  Yani "Görmedin mi Rabbin Fil sahiplerine ne yaptı? Onların
  tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine
  sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş
  taşlar atıyorlardı. Nihayet onları kurt
  tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı"
  demektir.
  Burada "görmedin mi?" lafzı hem Fil
  olayını bilenlere, hem Resulullah’a, o zamanda yaşayan
  herkese ve de bütün insanlara yöneliktir.
  Fil suresi önemli ve ibret verici özellikler
  içermektedir.
  Allahu Teâlâ, Kâbe’yi mübârek kılmıştır.
  Ona herhangi bir şekilde saldırıda bulunan, surede
  zikredildiği gibi korkunç bir azaba uğrar. Allah,
  buyruklarına uyanları kurtarır, onlara yardım ederken;
  karşı gelenleri azâbıyla kuşatır. Allah zâlimlere
  karşı zayıflara, ezilenlere, hakka inanıp da zâlimlere
  karşl çıkamayanlara daima yardımcıdır ve en güçlüler
  bile O’nun intikamı karşısında yok olur giderler.
  Ebrehe Kâbe hakkında, "Allah onu elimden
  kurtaramayacaklar" deyip büyüklendi. O dönemde Mekke’nin başkanı
  sayılan Abdülmuttalib de, "Bu Beytullah’ın bir sahibi var,
  O onu koruyacaktır" dedi. Rivâyetlerde ayrıca Ebrehe’nin,
  "Bu Beytullah’ın emin bir ev olduğunu duydum; onun
  eminliğini yok etmeye geldim" dediği de kaydedilir. Abdülmuttalib’in
  de, "Bu, Allah’ın evidir. Bugüne kadar hiç kimse ona saldıramadı"
  demesine karşılık Ebrehe, "Ben onu yıkmadan geri
  dönmeyeceğim" diyerek Mamut’u Kâbe’ye doğru yöneltti.
  Ancak hayvan olduğu yere çökmüştü. Kureyşlilerin niçin
  savaşmadıkları hem bu fillerden, hem de
  sayılarının azlığından
  anlaşılmaktadır. Kureyşliler ancak onbin kişi
  kadarken Ebrehe ordusu altmışbin kişiydi. Kureyşliler
  katliamdan kurtulmak için dağlara çekilince Kâbe ortada kaldı.
  İşte bu sırada Allah intikamını aldı; sürülerle
  kuşlar, askerlere taş yağdırdılar. Rivâyetlere
  göre bu taşlar askerleri parçaladı; değdiği askeri
  hemen parçalayan, veya değdiği eti ve kemiği hemen
  çürütüp eriten taşlardı bunlar. Askerlerin et ve
  kanları su gibi akıyor, kemikleri dışarı
  fırlıyordu. Kısacası, korkunç bir fâcia meydana
  gelmişti. Milâdı 571 yılında cereyan eden bu olaya
  Araplar "Fil Vak’ası" ve bu seneye "Fil Yılı"
  demişlerdir. Olay, Müzdelife ile Mina arasındaki Mahasab vadisi
  yakınındaki Muassıb’da meydana gelmiştir. Müzdelife’de
  durmak, Muassıb’da hızlanarak geçmek Resulullah’ın bir sünneti
  olmuştur. Bu olay üzerine Araplar pekçok şiir ve kasîdeler
  yazmışlar ve müşrik Mekkeliler bir müddet (on yıl)
  tek Allah’a iman edip putlarmı Kâbe’den kaldırmışlardır.
  Ama bir süre sonra yine ortak koşmaya başladılar ve
  ardından Hz. Peygamber risâletle kendilerine gönderildi. Kureyş,
  Ebrehe’nin helâkının her yerde duyulmasıyla itibar
  kazanmış ve kervanları gittikleri yerlerde âdeta
  dokunulmazlığa sahip olmuştur. Kureyş suresinde
  onların "Kâbe hizmetçiliği" görevleri sayesinde
  Araplar arasında nasıl dokunulmaz
  kılındıkları anlatılmaktadır (Mevdûdî,
  Tefhimu’l-Kur’ân, VII, 235-243; M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,
  VIII, 6097-6146
  O devirde, yani Milâdı altıncı yüzyılda
  Arabistan yarımadasında tek bir din hâkimdi ve Mekke bu dinin
  merkeziydi. Mekke, beşinci yüzyılda Zemzem kuyusu yanında
  kuruldu. Buraya ilk defa Amalikalılar onlardan sonra da Cürhüm
  kabilesi yerleşti. Cürhümîler’den sonra Mekke’ye Huzaa oğulları
  hâkim oldu. Resulullah’ın dördüncü göbekten dedesi olan Kusay b.
  Kilâb 440 yılında Mekke ve Kâbe hâkimiyetini ele geçirdi.
  Böylelikle, sikaye, hicâbe*, rifâde ve livâ denilen Kâbe hizmetleri
  Kureyşlilerin eline geçmiş oldu. Mekke’ye "Beytü’l-haram",
  "Ümmü’l-Kurâ", "el-Beledü’l-Emin","el-Beytü’l-Atik"
  denilir (Bk. el-En’âm, 6/92; et-Tîn, 95/1-3; el-Hacc, 22/28).
  Resulullah’ın bir hadisinden Hz. İsmail neslinden Kinâneoğulları;
  onlardan Kureyş, ondan Haşimoğulları ondan da
  Resulullah’ın seçildiği kaydedilmiştir. Kâbe’yi Allah’ın
  emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (a.s.), birlikte
  inşa etmişlerdir (el-Bakara, 2/127). Yine Allah İbrahim’e
  insanlara haccı bildirmesini tebliğ etti ve insanlar Kâbe’yi
  bir hac yeri kıldılar (el-Hac, 22/27). Kâbe, tavansız, dört
  köşe, küçük bir yapıdır. Dört köşe
  olmasından dolayı Kâ’be denilir.
  ŞAMİL İA
+ Yorum Gönder