+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Peygamberimizin aile hayatı ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin aile hayatı ile ilgili ayetler

  Reklam
  Sual: Peygamberimizin aile hayatı ile ilgili ayetler nelerdir Hz. Muhammed s.a.v aili hayatı hakkında ayetler verir misiniz ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Peygamberimizin aile hayatı ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: Peygamberimizin aile hayatı hakkında ayetler

  AYet 1.
  Hz. Peygamber (a.s.m.), bütün hayatı boyunca bizzat kendisi "Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru" (2/Bakara 201) âyetinde olduğu gibi dünya ve ahiret dengesini, yaşayışında tesis etmiş, bunu aile hayatında da göstermiş ve müminlere yaşanılır ve izlenebilir örnekler bırakmıştı.

  Ayet 2.
  Günlük ihtiyaçlar konusunda Hz. Peygamber'in (a.s.m.) gösterdiği hassasiyet, mehir meselesinden daha az değildir. Çünkü Allah, Kur'ân-ı Kerim'de "O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin."(4/Nisâ, 5) buyurur.

  Ayet 3.
  Hz. Ömer (r.a.) anlatıyor: "Beni Nadir'in emvali, Cenâb-ı Hakk'ın Resûlüne (a.s.m.) fey' kıldığı, üzerine at ve deve koşulmayan (yani savaşsız elde edilen) mallardandı. Ureyne köyleri, Fedek, tıpkı (Beni Kureyza ve Beni Nadir'in emvali gibi) sırf Resulullah (a.s.m.)'a ait yerlerdi. Resûlullah (a.s.m.), buralardan elde edilen gelirlerden ailesinin bir yıllık nafakasını ayırırdı. Geri kalanı da Allah yolunda hazırlık olmak üzere silah ve binek için sarf ederdi. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: "Allah'ın (fethedilen diğer küffar) memleketleri ahalisinden Peygamber'ine verdiği fey'i, Allah'a, Peygamberine, hısımlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Ta ki bu mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın..." (59/Haşr, 7) (Ebû Dâvud, Harâc)

+ Yorum Gönder
peygamberimizin aile hayatı ile ilgili ayetler,  aile hayatı ile ilgili ayetler,  hz muhammedin aile hayatı ile ilgili ayetler,  Hz. muhammedin aile ile ilgili ayetleri,  aile hayati ile ilgili ayet ve hadisler,  aile ile ilgili ayetler,  peygamberimizin ailesi ile ilgili ayetler