+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden El kulübü "d daria şifa ayetleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  El kulübü "d daria şifa ayetleri

  Reklam
  Sual: El kulübü"d daria şifa ayetlerini ögrenmek istiyorum el kulübü"d daria şifa ayetleri hakkında bana yardımcı olur musunuz ? ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: el kulübü "d daria şifa ayetleri


  Reklam  Cevap: Mecmuatü'l-Ahzâb'ta, Gümüşhânevi Hazretlerinin hassasiyet, özen ve dikkatine rağmen, ciddi olmasa da tashihe muhtaç yazım ve hareke hataları mevcut idi. Farklı matbaalar tarafından el yazması nüshalardan fotokopi olarak tab'edilen baskılarda, metin kenarlarına yer yer bazı tashihler ve şerhler düşülmüştür.

  Muhtemelen Merhum da bizzat nüsha üzerinde bazı tashihlerde bulunmuştur; buna rağmen o günün yazım teknikleri açısından eserin maruz kaldığı hatalar hâlâ vardır.

  el-Kulûbu'd-Dâria isimli eser hazırlanırken, seçilen metinler üzerindeki hatalar elden geldiğince tashih edilmeye çalışılmıştır.

  el-Kulûbu'd-Dâria, M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin derlediği, tasnif ve tashih ettiği dualardanoluşan bir dua kitabıdır.Eser, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sürekli okuduğu ve okunmasını tavsiye buyurduğu duaları da içine almaktadır.

  Eserde, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Abdülkadir Geylani, Zeynelâbidin, imam Şâzilî, Veysel Karânî Hazretleri gibi pek cok islâm büyüğünün dualarının yanı sıra Peygamberlerin duaları, Esmâ-i Hüsnâ, çeşitli hal ve şartlarda okunacak dualar ile günlük ve haftalık okunacak dualar da belirli bir düzen içinde yer almaktadır.


  A1- Besmele
  2- 6 Esma "Ferdün, Hayyun, Gayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddüs" x 6 Defa tekrar edilecek
  3- "Seyec'Alüllâhü ba'de ûsriyyüsrâ" x 19 defa

  (Yukarıdaki kısım bir devir okunduktan sonra) Tekrar
  B1- Besmele
  2- 6 Esma "Ferdün, Hayyun, Gayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddüs" x 6 Defa tekrar edilecek
  3- Verilen sıradaki tılsım (kısa dua) okunacak x 19 defa
  Her satır bu şekilde yapılacak. Bu demek oluyor ki :
  Mesela peşpeşe bir kaç husus için dua edilecek. Her duada A ile işaretlediğim kısım mevcut. A kısmı bir devir okununca (6 esma 6 defa, 19 defa Seyec.. kısmı) bir sonraki duaya geçince A kısmını tekrar okumaya hacet yoktur.


+ Yorum Gönder
kulubud daria türkçe,  el kulubud daria,  el kulubud daria şifa duası,  el kulubud daria duaları,  el kulubud daria türkçesi,  Kulubud Daria şifa duası