+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Tin suresinin anlamı, okunuşu ve yazılışı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Tin suresinin anlamı, okunuşu ve yazılışı

  Reklam

 2. 2
  Muhasibi
  Editör

  Yanıt: Tin suresinin anlamı, okunuşu ve yazılışı


  Reklam  Cevap:

  1- İncire ve zeytine andolsun,
  2- Sina dağına,
  3- Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
  4- Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
  5- Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
  6-Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
  7- Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
  8- Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?

 3. 3
  Desert Rose
  Silent and lonely rains


  TİN SURESİ

  Türkçe Okunuşu:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Vettini vezzeytûn
  ve duri sinin
  ve hâzel beledil emin
  legat halegnel insane fi ehseni tagvim
  sümme radetnahu esfele safilin
  illellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun ğayru memnun
  fema yükezzibuke ba’dû biddin
  eleys allahu bi ehkemil hakimin
  Meali:
  Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
  1.İncire ve zeytine andolsun,
  2.Sina dağına,
  3.Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).
  4. Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
  5.Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.
  6.Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
  7.Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?
  8.Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?  TİN SÛRESİ HAKKINDA

  Kur’an-ı Kerîm’in doksanbeşinci suresi.
  Sekiz ayet otuz dört kelime ve yüzbeş harften ibarettir.
  F
  asılası, nun ve mim harfleridir. Mekkî sûrelerden olup Burûc
  suresinden sonra nâzil olmuştur.
  Adını birinci ayetindeki
  "Tîn" (İncir) kelimesinden almıştır.

  Katâde ve İbn Abbas’tan yapılan bir rivâyette
  surenin Medenî olduğu zikredilmektedir. Ancak Mekkî olduğu
  konusunda müfessirlerin icmaı vardır. Ayrıca, "Ve bu
  emniyetli şehre andolsun" ifadesi Mekkî olduğu görüşünü
  doğrulamaktadır. Çünkü "Emniyetli şehir"den
  kastedilen Mekke’dir (Alûsi, Ruhu’l-Meani; XXX, 173).

  Allah Teâlâ, Tîn (incir)’e zeytine, Sina dağına
  ve emin olan belde (Mekke)’ye kasem ederek
  insanı her yönüyle
  güzel ve kâmil bir biçim ve şekilde
  yarattığını bildirmektedir: "İncire ve
  Zeytine. Sina dağına ve bu emniyetli şehre yemin olsun ki,
  Biz, insanı en güzel şekilde yarattık" (1-4). Allah
  Teâlâ, fizikî ve ruhî özellikleri ile yaratılmış
  diğer mahluklar arasında seçkin bir makam verdiği
  insanoğlunu kötülülüğe ve bozulmaya elverişli bir
  fıtrat üzere yaratmıştır. Şüphesiz Allah, herşeyi
  güzel yaratmıştır. Ancak insana bütün yaratılanlar
  arasında özel bir değer vermiş, ona, Rabbine saf bir kalp
  ile yöneldiği zaman meleklerden bile üstün olabilecek bir
  kabiliyet vermiştir.

  Allah’ın insana verdiği bu kıymet, onun,
  yaratılışındaki mükemmelliği, fevkalade
  karmaşık ince cismanî yapısı, başka hiç bir
  canlıya bahşedilmemiş aklî durumu ve akıllara
  durgunluk veren ruhî yapısında ortaya çıkmaktadır.

  İşte bütün yönleriyle tam bir
  mükemmellikte yaratılmış olan insan, Rabbinin gösterdiği
  yoldan sapmalar göstermeye başladığı an onun için,
  bu en güzel yaratılışta olma vasıflarını
  kaybetme durumu başlamış demektir. Allah Teâlâ, en güzel
  şekilde yarattığı ve doğru yolu gösterici
  peygamberler ve kitaplar göndererek onu dünya ve ahiret nimetleriyle
  nimetlendirdiği halde nankörlük edip şükretmekten vazgeçer
  ve kendisine yaratıcısından başka ilâhlar edinerek
  isyan ederse, ruhî ve manevî yönden aşağıların
  aşağısına sürüklenir ki bu durumda hayvanların
  bile düşemeyeceği dereceye düşer:

  "Sonra da onu aşağıların
  aşağısı olan "esfel-i safilîn"e indirdik"
  (5).

  İnsanın en güzel şekilde
  yaratılıp, sonra da "aşağıların
  aşağısına" indirilmesinin sebebi ona seçme
  hürriyetinin verilmiş olmasıdır. İnsan, iyilik ve kötülükten
  her birini işleyebilme konusunda serbest
  bırakılmıştır. O, dilerse dünyevî şeylere
  ve şehevî arzuları tatmin etmeye çağıran nefsine
  tabi olur ve manevî yönden aşağılara doğru düşer.
  Dilerse hevasına uymaktan kaçınarak Rabbine yönelir, yaratılışındaki
  en güzel biçimini muhafaza etmiş ve Allah’ın hoşnut
  olduğu kullarının arasına girmiş olur.
  İyiliğe ve kötülüğe tabi olma konusunda insan, dünya
  hayatında hür iradesiyle başbaşa
  bırakılmıştır. işte verilen bu hürriyet
  onu, diğer varlıklardan ayıran bir sorumluluk yüklemektedir.
  işte bu sorumculuğun bilincinde olmak isteyen kimseler, bir anda
  kendilerini aşağıların aşağısında
  bulmaktadır. Allah Teâlâ, bu dereceye düşüp cehen
  nem
  çukurlarına yuvarlanacak olan kimselere istisna olarak iman edip
  salih ameller işleyenleri göstermektedir ki bu kimseler, Rableri
  tarafından sürekli bir kesintisiz bir şekilde mükafatlandırılacaktır:

  "Fakat iman eden ve salih ameller işleyenler
  bunun dışındadır. Onlar için
  arkası kesilmeyen mükafaat
  vardır"(6).

  Bu gerçekleri dile getirdikten sonra, insana neye
  dayanarak itaat etmekten yüz çevirdiği sorulmaktadır. Soru,
  işlemiş olduğu suçlardan dolayı hiç bir mazereti
  olmayan bir kimseye yöneltilmiş hesap soran bir üsluptadır ki,
  muhatabın buna vereceği hiç bir cevabı yoktur. Çünkü
  her şey açık bir şekilde bütün delilleriyle insanoğlunun
  gözleri önünde serili bulunmaktadır:

  "Ey İnsan! Bütün bu hakikatlerden sonra
  sana dinini yalanlatan nedir?" (7).

  Allah Teâlâ, hükmederken adaletle hükmetmektedir.
  Bu, bütünüyle apaçık olan bir gerçektir ve bunu hiçbir akıl
  sahibinin inkar etmesi mümkün değildir. O’nun verdiği her hüküm
  büyük hikmetler içermektedir. Sure bu gerçeği dile getirerek son
  bulmaktadır:

  Allah, hükmedenlerin en güzel hüküm vereni değil
  midir?" (8). Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
  "Sizden biriniz Tîn sûresini okuyup. "Allah hükmedenlerin en
  güzel hüküm vereni değil midir" ayetine gelince: Evet biz de
  buna şahidiz ki, O hükmedenlerin en iyi hükmedenidir"
  desin" (Alusî, a.g.e, XXX, 177).

  Ömer TELLIOĞLU

 4. 4
  Misafir
  tin suresi se biliyo mu ben yeni öğrendi londra da geldi sonra öğrendi

 5. 5
  Misafir
  Selam üzerinize olsun ... Türkçe okunuşunda bazı hatalar var, bu şekilde ezberleyebilecek kardeşlerimiz için ileri de sorun olmasın düzeltirseniz sevinirim. Kur'an bilmeyen kardeşlerimiz latince okunuşundan mümkün oldukça dikkat ederek, özellikle Büyük bir Kur'an hocasının sesinden dinleyerek ezberlerse daha hayırlı olur inşaAllah... Selam ve Dua ile ...

 6. 6
  Misafir
  ÇOK GÜZEL YAZMIŞINIZDA ANLAMI qÖREMEDİM
  süresi ve anlamı olsaydı daha iyiydi iyi günler

 7. 7
  Misafir
  çok teşekkürler çok güzel yapmışsınız elinize sağlık

 8. 8
  Misafir
  Elinize sağlık güzel olmuş

 9. 9
  Misafir
  Türkçesi doğru yazılmış ve çok güzel olmuş elinize sağlık hayırlı bayramlar bütün Müslüman kardeşlerimize.

 10. 10
  Misafir
  Vettini vezzeytun İncire ve zeytine and olsun

 11. 11
  Misafir
  bence güzel ama tin suresinin anlamı biraz değişik ben başka ezberledğimde az daha kısaydı cümleler

 12. 12
  Misafir
  harika olmuş çok işime yarıyo

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

tin suresi

tin suresi arapçatin suresi okunuşutin suresi ve anlamıtin suresi mealitin suresi türkçe okunuşutin süresi