+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Allah'tan yadım istenmesi ile ilgili ayetler ve hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah'tan yadım istenmesi ile ilgili ayetler ve hadisler

  Reklam
  Sual: Allah'tan yadım istenmesi ile ilgili ayetler ve hadislere örnekler paylaşabilir misiniz ? Allah Razı Be Cennetiyle Sizleri Odullendire ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Allah'tan yadım istenmesi ile ilgili ayetler ve hadisler


  Reklam  Cevap: Konuyla ilgili en güzel örnek herzaman okuduğumuz Fatiha suresidir
  aşağıdaki Ayetlere ve hadisi Şerife bakabilirsiniz.
  __________________________________-

  "Allah'ı bırakıp ta sana fayda da zarar da veremeyecek şeylere dua etme! Eğer böyle yaparsan, şüphesiz zalimlerden olursun. Allah seni bir zarara uğratırsa, onu senden kaldıracak ancak O'dur.Sana bir hayır dilediği takdirde O'nun ihsanını geri çevirecek de yoktur." (Yunus: 10/106)

  "Siz rızkı ancak Allah katında arayın, O'na ibadet edin..." (Ankebut: 29/17)

  "Allah'ı bırakıp ta kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan, kendisine yapılan dualardan habersiz kalan şeylere ibadet edenlerden daha sapık kim olabilir? Kıyamet Günü insanlar haşrolununca, onlar kendilerine yalvarıp yakaranlara düşman olurlar ve kendilerine yapılmış olan ibadetleri reddederler." (Ahkaf: 46/5)

  "Yoksa, dua ettiği zaman sıkıntıya düşen kimsenin duasını kabul edip fenalığı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı?" (Neml: 27/62)  Rasulullah (s.a.v.) zamanında mü'minlere eziyet eden bir münafık vardı. Bazı mü'minler:

  "Şu münafığın şerrinden korunmak için Allah'ın Rasulü'nden yardım isteyelim." dediler. Durumdan haberdar olan Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

  "Benden yardım istenmez, yardım yalnızca Allah'tan istenir." (Taberani, Heysemi Mecmeuz-zevaid: 10/159, Ahmed: 5/317.)

 3. @mir
  âb ü kil
  Rasulullah (s.a.v.) zamanında mü'minlere eziyet eden bir münafık vardı. Bazı mü'minler:

  "Şu münafığın şerrinden korunmak için Allah'ın Rasulü'nden yardım isteyelim." dediler. Durumdan haberdar olan Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:


  "Benden yardım istenmez, yardım yalnızca Allah'tan istenir." (Taberani, Heysemi Mecmeuz-zevaid: 10/159, Ahmed: 5/317.)
  bu hadisi geçenlerde ben de bir yerde kullanmıştım
  artık daha sık kullanacağım

  Allah razı olsun

+ Yorum Gönder