+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kureyş suresinin anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kureyş suresinin anlamı

  Reklam
  Sual: kureyş suresinin anlamını arıyorum bana Kureyş suresinin anlamını paylaşabilir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: kureyş suresinin anlamı


  Reklam  Cevap: KUREYŞ SÛRESİ HAKKINDA KISACA BİLGİ

  Kur'ân-ı Kerim'in yüz altıncı sûresi. Âyetlerin sayısı Hicazlılara göre beş, diğerlerine göre dörttür. On yedi kelime ve yetmiş üç harften ibarettir. Âyetlerin sonlarına ahenk veren fâsılaları, te, şîn ve fe harfleridir. Sûre adını ilk âyette geçen, "Kureyş" kelimesinden almıştır.
  Dahhâk ve Kelbî, bu sûrenin Medenî olduğunu söylemişlerdir. Ama müfessirlerin çoğunluğu sûrenin Mekke'de nâzil olduğu üzerinde müttefiktirler. Sûrenin Mekkî olduğuna "rabbe haze'l-beyt" âyeti delil gösterilmiştir. Seleften bazıları bu sûrenin içeriğinden dolayı Fil sûresinin devamı gibi göründüğünü söylemiş ve bu iki sûreyi tek sûre olarak kabul etmişlerdir. 3. Misafir
  Bana kureyş suresinin anlamını yollayabilirmisiniz )

 4. Hoca
  erimeye devam...
  106. Süre olan
  KUREYŞ SÜRESİNİN ANLAMI (MEALİ)

  Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,
  2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,
  3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler,ki,
  4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.


+ Yorum Gönder
kureyş suresi anlamı,  kureyş suresinin anlamı