+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden İslam dininin temizliğe verdiği önem ile ilgili hadisler ve ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam dininin temizliğe verdiği önem ile ilgili hadisler ve ayetler

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: islam dininin temizliğe verdiği önem ile ilgili hadisler ve ayetler


  Reklam  Cevap: islam dininin temizliğe verdiği önem ile ilgili hadisler


  Temizlikle ilgili bazı hadisler

  Temizlik imandandır.

  Temizlik imanın yarısıdır.

  Yemekten evvel ve yemekten sonra ellerinizi yıkayınız Benim ümmetim kıyamet gününde yüzleri parlak, elleri ve ayakları nurlu olarak haşrolunacaktır.

  •
  Herkes gücünün yettiği kadar bu parlaklığı arttırsın. Şüphe yok ki Yüce Allah temizdir, temizliği sever. İkramı boldur, ikramı sever. Cömerttir, cömertliği sever. Artık evlerinizin çevresini temiz tutun.

  •
  Câbir anlatır: "Peygamber salla'llahü 'aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hilâl eylemek dişleri arıtır, pâk eyler, diplerini sağlamlaştırır ve ağız kokusunu güzel eyler."

  •
  Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete temizler girer.

  •
  "Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır"

  •
  "Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim"

  •
  Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

  •
  (Müslümanlık temizlik dinidir. Temiz olun! Cennete ancak temiz olan girer.) [Deylemi]

  •
  (Mümin pis olmaz.) [Buhari]

  •
  (Her şeyi iyi temizleyin! Temizlik imana, iman da Cennete götürür.) [Taberani]

  •
  (Temizlik imanın yarısıdır.) [Müslim]

  •
  (Namazın anahtarı temizliktir.) [Tirmizi]

  •
  (Ağzınızı temizleyin, ağzınız Kur'an-ı kerim yoludur.) [Ebu Nuaym]

  •
  (Cuma günü yıkanın, misvak kullanın ve güzel koku sürünün.) [Buhari]

  •
  (Yemekten önce ve sonra el yıkamak, zenginliğe yol açar, fakirliği giderir.) [Ebuşşeyh](Evinin hayrını isteyen, yemekten önce ve sonra, elini ve ağzını yıkasın!) [İbni Ebi Şeybe]

  •
  (Ağzınızı temizleyin! Kiramen katibin melekleri için, ağızdaki yemek artıklarının kokusundan daha kötü bir şey yoktur.) [Deylemi]

  •
  (Sarmısak yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur.) [Taberani]

  •
  (Gece namaz kılmak için kalkan kimse, ağzını misvakla temizlesin! Çünkü bir melek namazda Kur'an okuyanın ağzına yaklaşarak dinler.) [Deylemi]

  •
  (Elbiselerinizi yıkayın, fazla kıllarınızı temizleyin, dişlerinizi misvakla temizleyin, temiz, güzel giyinin! Nezafet sahibi olun!) [İbni Asakir]

  •
  (Tırnaklarınızı kesip gömün! Ağzınızdaki yemek kırıntılarını temizleyin ve misvak kullanın! Yanıma, dişleri sarı, ağzı kokar vaziyette gelmeyin!) [Taberani]

  •
  (Kap kacak yıkamak, evi temiz tutmak, zenginliğe sebep olur.) [Hatib]

  •
  Peygamber efendimiz, yanına gelen birisine, (Tırnakların kuş tırnağı gibi uzamış, içi pislik doludur) buyurarak, temiz olmasını emretmiştir. (Taberani)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  islam dininin temizliğe verdiği önem ile ilgili ayetler  2. Sure (Bakara Suresi), 168. Ayet
  Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.


  2. Sure (Bakara Suresi), 172. Ayet
  Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.


  2. Sure (Bakara Suresi), 222. Ayet
  Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever."


  2. Sure (Bakara Suresi), 228. Ayet
  Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak sahibidirler. Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


  2. Sure (Bakara Suresi), 232. Ayet
  Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle (yeniden) evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.


  3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 38. Ayet
  Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin" dedi.


  3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 55. Ayet
  Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim."


  3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 77. Ayet
  Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.


  3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 179. Ayet
  Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar mü'minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.


  4. Sure (Nisâ Suresi), 2. Ayet
  Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

+ Yorum Gönder
dinimizin temizliğe verdiği önem ile ilgili ayet,  islam dininin temizliğe verdiği önem ayet,  islam dininin temizliğe verdiği önemle ilgili hadisler,  islam dininin temizliğe verdiği önem ile ilgili ayet ve hadisler