Konusunu Oylayın.: Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 28 kişi
Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?
 1. 24.Aralık.2010, 15:51
  1
  Misafir

  Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?


  Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir? Mumsema maun suresinin indiriliş nedeni nedir? neden indirilmiştir? ne zaman indirilmiştir? lütfen yardım edin çok acil of hadi lütfen...


 2. 24.Aralık.2010, 15:51
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  maun suresinin indiriliş nedeni nedir? neden indirilmiştir? ne zaman indirilmiştir? lütfen yardım edin çok acil of hadi lütfen...

 3. 24.Aralık.2010, 16:38
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Yanıt: Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?
  Maun Süresi Nüzul Sebebi

  Cumhur, sûrenin mekkî olduğu görüşündedir. İbn Abbâs ve Katâde'den ri*vayete göre ise sûre medenîdir.[1]
  At⒠ve Câbir, İbn Abbas (r.a.)dan da yapılan bir rivayete göre: Mek*ke'de; Katade'ye ve diğer bir rivayette İbn Abbas'a göre: Medine'de in*miştir. [2]
  Müfessir Hibetullah ibn Selâme de sûrenin ilk yarısının (ilk üç âyetinin) Mekke'de el-As ibn Vâil es-Sehmî hakkında, ikinci yarısının da Medine-i Münevvere'de münafık Abdullah ibn Übeyy hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[3]
  Sûrede gösteriş için namaz kılan ikiyüzlü dönek münafıklardan söz edildiğine bakılınca, sûrenin Medenî olduğu; âhiret, hesap ve cezayı yalanlayanların daha çok Mekke döneminde oradaki müşrikler arasında yaygın olduğuna bakınca, sûrenin Mekkî olduğu anlaşılıyor.
  Böylece sûrenin yarısının Mekke'de, yarısının da Medine'de indiği söylenebilir. Nitekim Müfessir Alâeddin Ali bu inceliği naklederek diyor ki: “Bazısına göre sûrenin yarısı Mekke'de Âs b. Vâil hakkında ve diğer yarısı Medine'de Abdullah b. Ubey b. Selûl hakkında inmiştir.”[4]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre, Tekâsür Sûresi'nden sonra in*miştir. [5]

  l. Dini yalanlıyanı gördün mü?
  2. Îşte odur yetimi şiddetle iten.
  3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen

  Bu âyet-i kerimenin kimin hakkında nazil olduğu ihtilaflıdır. Bu konudaki görüşler:
  1- el-As ibn Vâil es-Sehmî (Mukatil, İbnu's-Sâib el-Kelbî), [6]
  2- Münafıklar*dan bir adam (İbn Abbâs),
  3- Amr ibn Aiz (Dahhâk),
  4- el-Velîd ibnu'l-Muğîra (Süddî),
  5- Ebu Süfyân İbn Harb (İbn Cüreyc).[7]
  İbn Cüreyc'den nakledildiğine göre Ebu Süfyân her hafta bir (bir rivayette iki) deve kurban eder ve etini dağıtırmış. Bu (cömertliğinin) yanında bir gün bir yetim kendisine gelip bir şeyler istemiş de onu asasıyla iteleyip bir şey verme*miş ve bunun üzerine Allah Tealâ bu sûreyi indirmiş.[8]

  4. Vay o namaz kılanların hakline
  5. Ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler.
  6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).
  7. Ve zekâtı da men ederler.

  İbnu'l-Münzir'in İbn Ebî Talha kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayetine göre "Vay o namaz kılanların haline..." âyet-i kerimesi münafıklar hakkında nazil olmuştur. Onlar, mü'minlere karşı onların yanında namaz kılarak onlara riyakâr*lık yaparlar, mü'minlerin gıyabında, yanlarında mü'minler yokken de namazı terkeder ve kimseye emanet bir şey vermezlermiş.[9]  [1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/640.

  [2] Tefsîr-i Kurtubî: 20/210; Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/499; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017.

  [3] İbnu’l-Cevzî, age. IX,243; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/640.

  [4] Lübabu't-te'vîl : 4/412; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017.

  [5] Tefsîrü'l-Keşşaf: 4/803; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972.

  [6] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; İbnu’l-Cevzî, age.IX,243-244. Nisabûrî, Esbabu'n-Nuzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [7] İbnu’l-Cevzî, age.IX,243-244; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Nisabûrî, Esbabu'n-Nuzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [8] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; Kurtubî, age. XX,143; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 481; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [9] Beyhaki; Suyutî, Lubâbu'n-Nukul, 11,199-206; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/729; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 481; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/644.


 4. 24.Aralık.2010, 16:38
  2
  Silent and lonely rains  Maun Süresi Nüzul Sebebi

  Cumhur, sûrenin mekkî olduğu görüşündedir. İbn Abbâs ve Katâde'den ri*vayete göre ise sûre medenîdir.[1]
  At⒠ve Câbir, İbn Abbas (r.a.)dan da yapılan bir rivayete göre: Mek*ke'de; Katade'ye ve diğer bir rivayette İbn Abbas'a göre: Medine'de in*miştir. [2]
  Müfessir Hibetullah ibn Selâme de sûrenin ilk yarısının (ilk üç âyetinin) Mekke'de el-As ibn Vâil es-Sehmî hakkında, ikinci yarısının da Medine-i Münevvere'de münafık Abdullah ibn Übeyy hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[3]
  Sûrede gösteriş için namaz kılan ikiyüzlü dönek münafıklardan söz edildiğine bakılınca, sûrenin Medenî olduğu; âhiret, hesap ve cezayı yalanlayanların daha çok Mekke döneminde oradaki müşrikler arasında yaygın olduğuna bakınca, sûrenin Mekkî olduğu anlaşılıyor.
  Böylece sûrenin yarısının Mekke'de, yarısının da Medine'de indiği söylenebilir. Nitekim Müfessir Alâeddin Ali bu inceliği naklederek diyor ki: “Bazısına göre sûrenin yarısı Mekke'de Âs b. Vâil hakkında ve diğer yarısı Medine'de Abdullah b. Ubey b. Selûl hakkında inmiştir.”[4]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre, Tekâsür Sûresi'nden sonra in*miştir. [5]

  l. Dini yalanlıyanı gördün mü?
  2. Îşte odur yetimi şiddetle iten.
  3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen

  Bu âyet-i kerimenin kimin hakkında nazil olduğu ihtilaflıdır. Bu konudaki görüşler:
  1- el-As ibn Vâil es-Sehmî (Mukatil, İbnu's-Sâib el-Kelbî), [6]
  2- Münafıklar*dan bir adam (İbn Abbâs),
  3- Amr ibn Aiz (Dahhâk),
  4- el-Velîd ibnu'l-Muğîra (Süddî),
  5- Ebu Süfyân İbn Harb (İbn Cüreyc).[7]
  İbn Cüreyc'den nakledildiğine göre Ebu Süfyân her hafta bir (bir rivayette iki) deve kurban eder ve etini dağıtırmış. Bu (cömertliğinin) yanında bir gün bir yetim kendisine gelip bir şeyler istemiş de onu asasıyla iteleyip bir şey verme*miş ve bunun üzerine Allah Tealâ bu sûreyi indirmiş.[8]

  4. Vay o namaz kılanların hakline
  5. Ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler.
  6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).
  7. Ve zekâtı da men ederler.

  İbnu'l-Münzir'in İbn Ebî Talha kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayetine göre "Vay o namaz kılanların haline..." âyet-i kerimesi münafıklar hakkında nazil olmuştur. Onlar, mü'minlere karşı onların yanında namaz kılarak onlara riyakâr*lık yaparlar, mü'minlerin gıyabında, yanlarında mü'minler yokken de namazı terkeder ve kimseye emanet bir şey vermezlermiş.[9]  [1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/640.

  [2] Tefsîr-i Kurtubî: 20/210; Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/499; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017.

  [3] İbnu’l-Cevzî, age. IX,243; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/640.

  [4] Lübabu't-te'vîl : 4/412; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017.

  [5] Tefsîrü'l-Keşşaf: 4/803; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972.

  [6] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; İbnu’l-Cevzî, age.IX,243-244. Nisabûrî, Esbabu'n-Nuzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [7] İbnu’l-Cevzî, age.IX,243-244; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Nisabûrî, Esbabu'n-Nuzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [8] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; Kurtubî, age. XX,143; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 481; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [9] Beyhaki; Suyutî, Lubâbu'n-Nukul, 11,199-206; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/729; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 481; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/644.

 5. 24.Aralık.2010, 22:17
  3
  VanLi*
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Nisan.2010
  Üye No: 74830
  Mesaj Sayısı: 1,050
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 12
  Bulunduğu yer: Van Erciş

  Yanıt: Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?

  6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).

  Bu sureyi duyduğumda hep bu aklıma gelir.


 6. 24.Aralık.2010, 22:17
  3
  Devamlı Üye
  6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).

  Bu sureyi duyduğumda hep bu aklıma gelir.

 7. 10.Aralık.2016, 07:52
  4
  Misafir

  Yorum:maun suresi hakkında bilgi

  Maun suresi adını, son ayetinde geçmekte olan “maun” kelimesinden almaktadır. Maun kelimesi muhtaç olana zekat vermek, maddi açıdan yardım etmek gibi anlamlara gelmektedir . Maun suresi başka isimlerle de anılmaktadır. Bu isimler şöyledir.

  Eraeyte Suresi.
  Era-eytellezi Suresi.
  Din Suresi.
  Tekzib Suresi.
  Yetim Suresi.
  Yedi ayetten oluşan Maun suresi, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sırası 107, nüzul sırası ise on yedidir.
  Maun Suresinin Suresi Temel Konuları ve Mesajları
  Surenin temel konusu ise yetim ve yoksullara sahip çıkmak ve Namazı gösteriş için kılmamak gibi konulardır.

  Allah’ın vermiş olduğu nimetleri inkar eden ve hesap gününü yalan sayan kafirlerden bahsedilmiştir.
  Yaptığı ameller (özellikle namaz ile) Allah’ın rızasını kazamaya çalışmaktansa derdi gösteriş insanlardan bahsedilmektedir.Maun Suresinde zikrettiğimiz bu iki sınıf insanı azap ve helak ile tehdit etmektedir.
  Surede özellikle yetim ve yoksullara sahip çıkmanın, onları yedirmenin, giydirmenin, yetimlere büyüyene kadar sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu zikredilmektedir.
  Bu konular ile birlikte namaz ibadetini insanlara gösteriş için kılanların durumu zikredilmiş ve kınanmıştır. Ashabı kiramdan Hazreti İbni Abbas’ın açıklamasına göre Maun suresinde namazları ile kınanan kimseler münafıklardır.
  Belkide surede zikredilen ve önemle dikkat çekilen en önemli nokta samimi bir şekilde ibadet edenlerin yetim ve yoksulu hor görmesi veya yardım etmemesi mümkün değildir. Zira samimi kullar Mevla’nın yer yüzünde ki muhtaç kullara Mevla(larının rızası için yardım ederler. Zira içlerinde taşımış oldukları iman aksi bir şekilde davranmalarına izin vermez ve onlar bu bir zorumluluktan ziyade içlerinden geldiği için yaparlar.
  Okunuşu
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
  2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
  3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
  4- Feveylün lilmüsallîn
  5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
  6- Ellezîne hüm yürâûne
  7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn
  Anlamı
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
  2- İşte yetimi itip kakan odur!
  3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
  4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
  5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
  6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
  7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).


 8. 10.Aralık.2016, 07:52
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Maun suresi adını, son ayetinde geçmekte olan “maun” kelimesinden almaktadır. Maun kelimesi muhtaç olana zekat vermek, maddi açıdan yardım etmek gibi anlamlara gelmektedir . Maun suresi başka isimlerle de anılmaktadır. Bu isimler şöyledir.

  Eraeyte Suresi.
  Era-eytellezi Suresi.
  Din Suresi.
  Tekzib Suresi.
  Yetim Suresi.
  Yedi ayetten oluşan Maun suresi, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sırası 107, nüzul sırası ise on yedidir.
  Maun Suresinin Suresi Temel Konuları ve Mesajları
  Surenin temel konusu ise yetim ve yoksullara sahip çıkmak ve Namazı gösteriş için kılmamak gibi konulardır.

  Allah’ın vermiş olduğu nimetleri inkar eden ve hesap gününü yalan sayan kafirlerden bahsedilmiştir.
  Yaptığı ameller (özellikle namaz ile) Allah’ın rızasını kazamaya çalışmaktansa derdi gösteriş insanlardan bahsedilmektedir.Maun Suresinde zikrettiğimiz bu iki sınıf insanı azap ve helak ile tehdit etmektedir.
  Surede özellikle yetim ve yoksullara sahip çıkmanın, onları yedirmenin, giydirmenin, yetimlere büyüyene kadar sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu zikredilmektedir.
  Bu konular ile birlikte namaz ibadetini insanlara gösteriş için kılanların durumu zikredilmiş ve kınanmıştır. Ashabı kiramdan Hazreti İbni Abbas’ın açıklamasına göre Maun suresinde namazları ile kınanan kimseler münafıklardır.
  Belkide surede zikredilen ve önemle dikkat çekilen en önemli nokta samimi bir şekilde ibadet edenlerin yetim ve yoksulu hor görmesi veya yardım etmemesi mümkün değildir. Zira samimi kullar Mevla’nın yer yüzünde ki muhtaç kullara Mevla(larının rızası için yardım ederler. Zira içlerinde taşımış oldukları iman aksi bir şekilde davranmalarına izin vermez ve onlar bu bir zorumluluktan ziyade içlerinden geldiği için yaparlar.
  Okunuşu
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
  2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
  3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
  4- Feveylün lilmüsallîn
  5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
  6- Ellezîne hüm yürâûne
  7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn
  Anlamı
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
  2- İşte yetimi itip kakan odur!
  3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
  4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
  5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
  6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
  7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).
+ Yorum Gönder