+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Ayetler ışığında cennet ve cehennem Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ayetler ışığında cennet ve cehennem

  Reklam





 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ayetler ışığında cennet ve cehennem


  Reklam



  Cevap: Ayetler ışığında cennet


  81. Sure (Tekvîr Suresi), 13. Ayet
  Cennet yaklaştırıldığı zaman,


  85. Sure (Burûc Suresi), 11. Ayet
  İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.


  88. Sure (Gâşiye Suresi), 8. Ayet
  O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.


  88. Sure (Gâşiye Suresi), 9. Ayet
  Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.


  88. Sure (Gâşiye Suresi), 12. Ayet
  Orada akan bir kaynak vardır.


  88. Sure (Gâşiye Suresi), 13. Ayet
  Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.


  98. Sure (Beyyine Suresi), 8. Ayet
  Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.



  Ayetler ışığında cehennem


  77. Sure (Mürselât Suresi), 29. Ayet
  Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin."


  77. Sure (Mürselât Suresi), 30. Ayet
  "Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."


  77. Sure (Mürselât Suresi), 32. Ayet
  Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.


  77. Sure (Mürselât Suresi), 33. Ayet
  Bunlar sanki birer kızıl devedir.


  81. Sure (Tekvîr Suresi), 12. Ayet
  Cehennem alevlendirildiği zaman,

+ Yorum Gönder
77. sure 30. ayet,  77.sure 30.ayet,  77 sure 30 âyet,  77.sure 30. ayet,  77 ayet 30 sure