+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Güzel huylarla ilgili ayetler ve hangi sureye ait olduğu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Güzel huylarla ilgili ayetler ve hangi sureye ait olduğu

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: güzel huylarla ilgili ayetler ve hangi sureye ait olduğu


  Reklam  Cevap: (Müminler, öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, Allah’ın âyetleri okununca, imanları kuvvetlenir ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler, namazı doğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden [Allah’ın razı olduğu yerlere] harcarlar.) [Enfal 2-3]

  (Müminler, muhakkak kurtuluşa ermiştir. Namazlarını huşu içinde kılar, boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler.)
  [Müminun 1-8]

  (Onlar, Allah’ın ahdini yerine getirir, verdikleri sözü bozmaz, Rablerinin rızasını isteyip sabreder ve kötülüğü iyilikle savarlar.)
  [Rad 20-22]

  (Büyük günahlardan ve hayasızlıktan sakınır, öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlar ve işlerini aralarında istişare ederler.)
  [Şura 37,38]

  (İnanıp hayırlı iş işleyen
  [mümin]lerin kötülüklerini, and olsun, örteriz, onları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırırız.) [Ankebut 7]

  (Allah onların
  [müminlerin] kötülüklerini örter, onlara işledikleri şeylerin en güzellerinin karşılığını verir.) [Zümer 35]

  (Allah, inanıp emirlerini yapan müminlere mağfiret ve büyük ecir vaad etmiştir.)
  [Feth 29]

  (Elbette müminler kardeştir.)
  [Hucurat 10]

+ Yorum Gönder
güzel huy ile ilgili ayetler