+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Allah için gözyaşı dökmenin mukafatı ile ilgili ayetler veya hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah için gözyaşı dökmenin mukafatı ile ilgili ayetler veya hadisler

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Allah için gözyaşı dökmenin mukafatı ile ilgili ayetler veya hadisler


  Reklam  Cevap: Allah için gözyaşı dökmenin mukafatı ile ilgili ayetler veya hadisler

  ALLAH’ı anarken, ALLAH korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz.
  [Hakim]

  ALLAH korkusu ile ağlayan göze, Cehennem ateşinin dokunması haramdır. [Nesai]

  Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir.
  Ancak dünyada ALLAH korkusu ile,
  bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır. [İsfehani]

  ALLAH korkusu ile, gözünden yaş akan mümini,
  Hak teala ateşten koruduğu gibi, ateşi de onun nurundan korur. [İbni Mace]

  ALLAH için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun,
  Cehennem ateşinde yanması haramdır.

  Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü,
  hiçbir zaman darlığa düşmez.

  Kıyamette her şey ölçülür, tartılır.
  Bunlardan ALLAH korkusu ile akan gözyaşı,
  ateş deryasını söndürecek güçtedir. [Beyheki]

  Vücudu ALLAH korkusu ile ürperen kimsenin günahları,
  ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür. [Beyheki]

  ALLAHü Teâlâ, Hazret-i Musa’ya buyurdu ki:
  "Benden korkup ağlayarak yapılan ibadet,
  diğer ibadetlerden üstündür."
  [Taberani]

  Cenab-ı Hak, yemin ile buyuruyor ki:
  "Dünyada benden korkarak ağlayanı,
  Cennette ebedi güldürürüm."
  [Beyheki]

  Sağılan süt, tekrar memeye girmediği gibi,
  ALLAH korkusundan ağlayan da ateşe girmez.
  [Tirmizi]

  ALLAH’u Teâlâ’nın, himayesinden başka hiçbir himayenin bulunmadığı kıyamette,
  himayesine aldığı yedi kimseden biri de,
  yalnız iken ALLAH’ı anıp gözünden yaş akan kimsedir.
  [Buhari]

  İbni Ömer hazretleri buyurdu ki:
  (ALLAH korkusu ile bir damlagözyaşı akıtmak,
  binlerce altın sadaka vermekten daha kıymetlidir.)
  [İhya]


+ Yorum Gönder
allah için gözyaşı dökmek,  gözyaşı ile ilgili ayetler,  allah için gözyaşı dökenler,  allah için ağlamak,  ağlamak ile ilgili ayetler,  gözyaşı ile ilgili ayet ve hadisler,  ibadette ağlamakla ilgili ayetler