+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fatiha suresi Besmele ile başlayıp hep dua ile gidiyor, Allah hiç besmele çeker mi? Arapça metinde o Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha suresi Besmele ile başlayıp hep dua ile gidiyor, Allah hiç besmele çeker mi? Arapça metinde o

  Reklam
  Sual: Fatiha suresi Besmele ile başlayıp hep dua ile gidiyor, Allah hiç besmele çeker mi?
  Arapça metinde olmayan Saffat 164-166’da melekler ifadesini, bazı ayetlerin başında, deki, söyle, gibi sözleri sanki insan söylüyor? ? 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: Fatiha suresi Besmele ile başlayıp hep dua ile gidiyor, Allah hiç besmele çeker mi? Arapça met


  Reklam  Cevap: Evvela, Kur’an’ın ilk inen ayeti “Yaratan Allah’ın adıyla oku” mealindedir. Burada “Oku” emri, Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’e hitaptır. Bu emir bütün Kur’an’ı kapsamaktadır,. Dolayısıyla, Kur’an’da –başında açıkça “İkra=oku” veya “Kul=söyle” sözcüklerinin bulunmadığı bütün ayetlerin ve surelerin başında zımnen var kabul edilmektedir. Buna göre, Fatiha’nın başında yer alan “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” mealindeki Besmelenin başında da “İkra=Oku” veya “Kul=Söyle” sözcüğü hep vardır. Bunu ilmî bir ifadeyle aktarmak gerekirse,“İkra=Oku” veya “Kul=Söyle” sözcüğü, “Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin başında ya melfuzdur(açıkça zikredilmiştir) veya melhuzdur (zımnen vardır).

  İkincisi, İmam Şafii gibi bazı alimlere göre, fatihanın başındaki Besmele sureden bir ayet olmakla beraber, İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, diğer surelerin başında olduğu gibi, Fatiha suresinin başındaki Besmele de sureden bir ayet değil, teberrüken yer almıştır.

  Bu melhuz olan “oku/söyle” sözcüğü, Fatihanın bütün ayetlerinde de geçerlidir. Zaten surenin başında “Oku!” veya “Söyle!” denilmişse bunun bütün sure için geçerli olduğu hususunda tereddüt etmemek gerekir. Örneğin; Enam 6/19. ayetin başında “Kul=söyle, de ki) kelimesi açıkça kullanılmıştır. Kehf, 18/110’da “Kul=söyle, de ki" kelimesi açıkça kullanılmıştır.

  Kur’an’ın –kırktan fazla olan- mucizevî yönlerinin başında, ifadelerindeki Îcazıdır/çok veciz ifadeler kullanmasıdır, ince münasebet ipçikleriyle birbirinden uzak görülen ayetler arasında bir bağlantı kurmasıdır. Saffat/37. surenin 164-166. ayetlerinde de belagatın bu îcaz sanatı söz konusudur. Dikkat edilirse ilgili suresin 149. ayetinde melekleri Allah’ın kızları olarak görenlere “istifham-ı inkârî” denilen karşı soruyla bir azarlama üslubu söz konusudur. 150. ayette ise “melaike=melekler” açıkça söz konusu edilmiştir. Ve bu muhteva 166. ayete kadar farklı yoğunlukta ince bir münasebet zinciri içerisinde terennüm edilmiştir. Bu konu çok ciddi bir ihtisas mevzuudur.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör


+ Yorum Gönder
fatiha sure mi dua mı