+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fil süresinin iniş sebebi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fil süresinin iniş sebebi

  Reklam
  Sual: Fil süresinin iniş sebebi nedir İslam tarihine göre fil süresi hangi olay üzerine nazil olmuştur açıklar mısınız ? ? 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: fil süresinin iniş sebebi


  Reklam  Cevap: Fil Süresi Nüzul Sebebi
  Mekke'de nazil olmuştur ve bunda icma vardır. [1]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre, Kâfirûn Sûresi'nden sonra in­miştir.
  [2]
  .
  1. "Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?
  2. Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
  3-4. Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi.
  5. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı."

  Bu sûre Fil Ashabı'nn kıssası (hikâyesi), Fil Ashabı'nın niyetinin Ka'be'yi tahrib etmeleri, Allah Teala'nın onlara ne yaptığı, beytinden nasıl geri çevirdiği ve onların nasıl helak oldukları hakkında inmiştir..
  [3]


  [1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/970. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6898.

  [2] Tefsiru’l-Keşşaf: 4/797. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6898.

  [3] İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 391. Nisaburi, Esbabu’n-Nüzul: 306. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6899.

+ Yorum Gönder
fil suresinin iniş sebebi,  fil suresinin indiriliş sebebi