Konusunu Oylayın.: Fatiha süresinin özellikleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi
Fatiha süresinin özellikleri
 1. 11.Mayıs.2010, 05:54
  1
  Misafir

  Fatiha süresinin özellikleri


  Fatiha süresinin özellikleri Mumsema Fatiha süresinin özellikleri nelerdir Fatiha süresinin özellikleri hakkında bilgiler verir misiniz ?


 2. 11.Mayıs.2010, 05:54
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Fatiha süresinin özellikleri nelerdir Fatiha süresinin özellikleri hakkında bilgiler verir misiniz ?

 3. 07.Kasım.2013, 20:30
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Fatiha süresinin özellikleri
  FATİHA SÛRESİ BAZI ÖZELLİKLERİ


  (Mekke'de el-Müddesir sûresinden sonra inmiştir. Yedi ayettir.)  1- Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla

  2- Hamd' â1emlerin Rabbi Allah'ındır

  3- Rahman ve Rahim (dir)

  4- Din gününün sahibi (dir)

  5- Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.

  6- Bizi dosdoğru yola ilet;

  7- Kendilerine nimet verdiğin kimsele- rin yoluna; gazaba uğrayanların ve yo- lunu sapıtanlannkine değil.  Sûrenin Muhtevası: İçerik özellikleri


  Bu sure Kur'an-ı azîmin manalarını ihtiva etmekte, dinin usûl ve furû-unu kapsamakta, akideyi, ibadeti, teşrii; öldükten sonra dirilişe ve Allah'ın gü*zel sıfatlarına imanı, yalnızca O'na ibadet edip yalnız O'ndan yardım dileyip O'na dua etmeyi ihtiva etmekte, kişinin Allah'tan kendisini hak dine ve dos*doğru yola iletmesini ve hidayetinden sapmış kişilerin yolundan da uzak tut*masını nasıl isteyeceğini göstermektedir. [1]  İsimleri Özellikleri:


  Kurtubî'ye göre bu surenin on iki tane ismi vardır. Bu isimlerinden birisi "es-Salat (namaz)" dır. Bu ismin veriliş sebebi: "Ben namazı kendim ile kulum arasında iki yarıya böldüm" W şeklindeki kudsî hadistir.

  Diğer bir ismi "Hamd" dir. Çünkü bu surede hamdden söz edilmektedir. Di*ğer bir ismi Tatihatül-KitabMır. Çünkü tertip açısından Kur'an'daki ilk sure olup ayrıca namaza da kendisiyle başlanmaktadır. Cumhurun görüşüne göre diğer bir adı da "Ümmül-Kitab"dır ve yine cumhurun görüşüne göre "Ümmü'l-Kuran"da bu sûrenin adıdır. (Bu lafızlar kitabın anası ve Kuranın anası anlam*larına gelir.) Çünkü Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Elhamdülillah, Üm-mü'l-Kur'an, Ümmü'l-Kitap ve es-seb'u'l- mesânî'dir" [2] Bir başka adı ise "el-Mesânî"dir. Çünkü bu sûre her bir rekatte tekrarlanır. Ona "Kur'an-l Azîm" de denilmiştir. Zira Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini ve temel mak*satlarını ihtiva etmektedir Hz. Peygamber (s.a.)'in şu buyruğu sebebi ile Fatiha Suresinin bir adı "eş-Şifa"dır: "Fatihatü'l-Kitap her bir zehire karşı şifâdır." [3]

  Başka bir adı "er-Rukye"dir. Çünkü Peygamber (s.a.) Fatiha suresini oku*yarak bir kabile reisini rukye yapan (okuyarak tedavi eden) kimseye: "Bunun rukye olduğunu nereden bildin?" W diye sormuştur.

  İbni Abbas'ın: "...Kitapların esası Kur'an, Kur'an'ın esası Fatiha, Fâtiha'nın esası ise Bismillahirrahmanirrahim'dir.'' sözü sebebiyle "el-Esas" da Fa-tiha'nın isimlerinden birisidir.

  Fatiha'mn bir ismi de Mel-Vafiye"dir. Çünkü Fatiha suresi ikiye bölünmez. Bir kimsenin Fatiha'yı iki ayrı rekatte yarımşar olarak okuması caiz değildir.

  Fatiha sûresi başkasının yerini tuttuğu ve kafi geldiği halde başkası onun yerini tutmadığından dolayı "el-Kafiye" diye adlandırılır.

  İşte bunlar Fatiha sûresinin isimleridir. Bu isimlerin en önemlileri ise "Fatiha", "Ümmül-Kitab" ve «es-Seb'ul Mesânf isimleridir.

  Sure; üç ve daha fazla ayetten oluşan ve sabit rivayet yoluyla bilinen bir adı olan, Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünün adıdır. [4]  Sûrenin Fazilet açısından özellikleri

  Bu surenin fazileti sahih hadislerde sabit olmuştur. Bunlardan bir tanesi Peygamber (s.a.)ın şu hadisi şerifidir: "Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ümmü'l-Kur'an gibisini indirmiş değildir. O es-Sebu'l Mesanîdir o -aziz ve celil olan Al*lah'ın kudsî hadiste buyurduğu gibi- "Benim ile kulum arasında pay edilmiştir ve kuluma dilediği verilecektir" [5]

  Yine Peygamber (s.a.)'ın Ebû Said b. el-Mualla'ya söylediği şu hadis-i şerif de sûrenin faziletini göstermektedir: "Sana Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi olan bir sureyi öğreteceğim. Bu el-Hamdülillahirabbilâlemîn süresidir. es-Se-bu'l-Mesani (tekrarlanan yedi ayetli sûre) odur. Bana verilen Kur'an-ı Kerim de odur." [6]

  Bu iki hadisi şerifte Yüce Allah'ın: "Andolsunki biz sana tekrarlanan ye*di (ayetli sûre) yi ve şu Kur'an-ı Azimi verdik" (Hicr, 15/87) ayetine işaret et*mektedir. Çünkü Fatiha sûresi namazda tekrarlanagelen yedi ayetli bir su*redir. [7]  İ'rab:


  aBismillah=Allah'ın adıyla" buyruğu Basralı dil alimlerine göre: Başlayı*şım Allah'ın adı iledir, takdirinde; Kûfeli dilcilere göre ise; Allah'ın adı ile baş*ladım, takdirindedir. "Bizi ilet" Yüce Allahtan bir istek ve bir talebin ifadesidir. "Amin" lafzı ise sûrenin sonunda söylenen bir duadır. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değildir. Fiil-isim olup Allah'ım kabul buyur, anlamındadır. [8]  Belagat:


  "Hamd... Allah'ındır" buyruğu lafız itibariyle bir haber cümlesi olmakla birlikte "Elhamdülillah deyiniz" anlamında bir inşa cümlesidir. Bu ifade ham-din yalnızca Yüce Allah'a yapılacağını da açıklamaktadır.

  "Yalnız sana ibadet ederiz." Bu buyrukta gaib ifadeden hitaba geçiş (iltifat sanatı) vardır "iyyake" lafzının öne alınması yalnızca O'na ibadet edildiğini an*latmaktadır; yani senden başka hiç kimseye ibadet etmeyiz, demektir.

  "Bizi dosdoğru yola ilet." O yolun üzerinde kalmak üzere bize sebat ver de*mektir. Bununla anlatılmak istenen böyle bir isteğin sürekli kılınması ve de*vamlı yapılmasıdır.

  "Gazaba uğrayanların... değil." buyruğunda hazf (söylenmemiş bazı keli*meler) vardır. Bunun takdirî ifadesi; Kendilerine gazab edilenlerin yoluna bizi iletme! anlamındadır. [9]
  _________________________-
  [1] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/45.

  [2] Tirmizî, Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.

  [3] Darimi, Abdulmelik b. Umeyr'den "Fatihatü'l-Kitap her türlü hastalıktan şifadır" lafzı ile rivayet etmiştir.

  [4] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/45-46.

  [5] Hadis imamları, Ebû Said el-Hudrî'den rivayet etmişlerdir.

  [6] Tirmizî, Ubey b. Ka'b'dan rivayet etmiştir. Aynı şekilde İmam Ahmed de ondan Müsned'inde şu lafzıyla rivayet etmiştir: "Nefsim elimde olana yemin olsun ki Tevratta da İncilde de Zebur'da da Furkan'da da onun benzeri (bir sure) indirilmemiştir. O bana verilen es-Seb'u'1-Mesânî ve Kur'an-ı Azîm'dir".

  [7] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/46-47.

  [8] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/47.

  [9] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/47. 4. 07.Kasım.2013, 20:30
  2
  Moderatör  FATİHA SÛRESİ BAZI ÖZELLİKLERİ


  (Mekke'de el-Müddesir sûresinden sonra inmiştir. Yedi ayettir.)  1- Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla

  2- Hamd' â1emlerin Rabbi Allah'ındır

  3- Rahman ve Rahim (dir)

  4- Din gününün sahibi (dir)

  5- Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.

  6- Bizi dosdoğru yola ilet;

  7- Kendilerine nimet verdiğin kimsele- rin yoluna; gazaba uğrayanların ve yo- lunu sapıtanlannkine değil.  Sûrenin Muhtevası: İçerik özellikleri


  Bu sure Kur'an-ı azîmin manalarını ihtiva etmekte, dinin usûl ve furû-unu kapsamakta, akideyi, ibadeti, teşrii; öldükten sonra dirilişe ve Allah'ın gü*zel sıfatlarına imanı, yalnızca O'na ibadet edip yalnız O'ndan yardım dileyip O'na dua etmeyi ihtiva etmekte, kişinin Allah'tan kendisini hak dine ve dos*doğru yola iletmesini ve hidayetinden sapmış kişilerin yolundan da uzak tut*masını nasıl isteyeceğini göstermektedir. [1]  İsimleri Özellikleri:


  Kurtubî'ye göre bu surenin on iki tane ismi vardır. Bu isimlerinden birisi "es-Salat (namaz)" dır. Bu ismin veriliş sebebi: "Ben namazı kendim ile kulum arasında iki yarıya böldüm" W şeklindeki kudsî hadistir.

  Diğer bir ismi "Hamd" dir. Çünkü bu surede hamdden söz edilmektedir. Di*ğer bir ismi Tatihatül-KitabMır. Çünkü tertip açısından Kur'an'daki ilk sure olup ayrıca namaza da kendisiyle başlanmaktadır. Cumhurun görüşüne göre diğer bir adı da "Ümmül-Kitab"dır ve yine cumhurun görüşüne göre "Ümmü'l-Kuran"da bu sûrenin adıdır. (Bu lafızlar kitabın anası ve Kuranın anası anlam*larına gelir.) Çünkü Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Elhamdülillah, Üm-mü'l-Kur'an, Ümmü'l-Kitap ve es-seb'u'l- mesânî'dir" [2] Bir başka adı ise "el-Mesânî"dir. Çünkü bu sûre her bir rekatte tekrarlanır. Ona "Kur'an-l Azîm" de denilmiştir. Zira Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini ve temel mak*satlarını ihtiva etmektedir Hz. Peygamber (s.a.)'in şu buyruğu sebebi ile Fatiha Suresinin bir adı "eş-Şifa"dır: "Fatihatü'l-Kitap her bir zehire karşı şifâdır." [3]

  Başka bir adı "er-Rukye"dir. Çünkü Peygamber (s.a.) Fatiha suresini oku*yarak bir kabile reisini rukye yapan (okuyarak tedavi eden) kimseye: "Bunun rukye olduğunu nereden bildin?" W diye sormuştur.

  İbni Abbas'ın: "...Kitapların esası Kur'an, Kur'an'ın esası Fatiha, Fâtiha'nın esası ise Bismillahirrahmanirrahim'dir.'' sözü sebebiyle "el-Esas" da Fa-tiha'nın isimlerinden birisidir.

  Fatiha'mn bir ismi de Mel-Vafiye"dir. Çünkü Fatiha suresi ikiye bölünmez. Bir kimsenin Fatiha'yı iki ayrı rekatte yarımşar olarak okuması caiz değildir.

  Fatiha sûresi başkasının yerini tuttuğu ve kafi geldiği halde başkası onun yerini tutmadığından dolayı "el-Kafiye" diye adlandırılır.

  İşte bunlar Fatiha sûresinin isimleridir. Bu isimlerin en önemlileri ise "Fatiha", "Ümmül-Kitab" ve «es-Seb'ul Mesânf isimleridir.

  Sure; üç ve daha fazla ayetten oluşan ve sabit rivayet yoluyla bilinen bir adı olan, Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünün adıdır. [4]  Sûrenin Fazilet açısından özellikleri

  Bu surenin fazileti sahih hadislerde sabit olmuştur. Bunlardan bir tanesi Peygamber (s.a.)ın şu hadisi şerifidir: "Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ümmü'l-Kur'an gibisini indirmiş değildir. O es-Sebu'l Mesanîdir o -aziz ve celil olan Al*lah'ın kudsî hadiste buyurduğu gibi- "Benim ile kulum arasında pay edilmiştir ve kuluma dilediği verilecektir" [5]

  Yine Peygamber (s.a.)'ın Ebû Said b. el-Mualla'ya söylediği şu hadis-i şerif de sûrenin faziletini göstermektedir: "Sana Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi olan bir sureyi öğreteceğim. Bu el-Hamdülillahirabbilâlemîn süresidir. es-Se-bu'l-Mesani (tekrarlanan yedi ayetli sûre) odur. Bana verilen Kur'an-ı Kerim de odur." [6]

  Bu iki hadisi şerifte Yüce Allah'ın: "Andolsunki biz sana tekrarlanan ye*di (ayetli sûre) yi ve şu Kur'an-ı Azimi verdik" (Hicr, 15/87) ayetine işaret et*mektedir. Çünkü Fatiha sûresi namazda tekrarlanagelen yedi ayetli bir su*redir. [7]  İ'rab:


  aBismillah=Allah'ın adıyla" buyruğu Basralı dil alimlerine göre: Başlayı*şım Allah'ın adı iledir, takdirinde; Kûfeli dilcilere göre ise; Allah'ın adı ile baş*ladım, takdirindedir. "Bizi ilet" Yüce Allahtan bir istek ve bir talebin ifadesidir. "Amin" lafzı ise sûrenin sonunda söylenen bir duadır. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değildir. Fiil-isim olup Allah'ım kabul buyur, anlamındadır. [8]  Belagat:


  "Hamd... Allah'ındır" buyruğu lafız itibariyle bir haber cümlesi olmakla birlikte "Elhamdülillah deyiniz" anlamında bir inşa cümlesidir. Bu ifade ham-din yalnızca Yüce Allah'a yapılacağını da açıklamaktadır.

  "Yalnız sana ibadet ederiz." Bu buyrukta gaib ifadeden hitaba geçiş (iltifat sanatı) vardır "iyyake" lafzının öne alınması yalnızca O'na ibadet edildiğini an*latmaktadır; yani senden başka hiç kimseye ibadet etmeyiz, demektir.

  "Bizi dosdoğru yola ilet." O yolun üzerinde kalmak üzere bize sebat ver de*mektir. Bununla anlatılmak istenen böyle bir isteğin sürekli kılınması ve de*vamlı yapılmasıdır.

  "Gazaba uğrayanların... değil." buyruğunda hazf (söylenmemiş bazı keli*meler) vardır. Bunun takdirî ifadesi; Kendilerine gazab edilenlerin yoluna bizi iletme! anlamındadır. [9]
  _________________________-
  [1] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/45.

  [2] Tirmizî, Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.

  [3] Darimi, Abdulmelik b. Umeyr'den "Fatihatü'l-Kitap her türlü hastalıktan şifadır" lafzı ile rivayet etmiştir.

  [4] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/45-46.

  [5] Hadis imamları, Ebû Said el-Hudrî'den rivayet etmişlerdir.

  [6] Tirmizî, Ubey b. Ka'b'dan rivayet etmiştir. Aynı şekilde İmam Ahmed de ondan Müsned'inde şu lafzıyla rivayet etmiştir: "Nefsim elimde olana yemin olsun ki Tevratta da İncilde de Zebur'da da Furkan'da da onun benzeri (bir sure) indirilmemiştir. O bana verilen es-Seb'u'1-Mesânî ve Kur'an-ı Azîm'dir".

  [7] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/46-47.

  [8] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/47.

  [9] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 1/47.


 5. 22.Haziran.2016, 18:16
  3
  Misafir

  Cevap: Fatiha süresinin özellikleri

  Gerçekten süper bir site.Emeği geçen herkesin ellerine sağlık 😀😁😂


 6. 22.Haziran.2016, 18:16
  3
  Rümsa ❤ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rümsa ❤
  Misafir
  Gerçekten süper bir site.Emeği geçen herkesin ellerine sağlık 😀😁😂
+ Yorum Gönder