+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Fatiha süresinin sevabı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha süresinin sevabı

  Reklam
  Sual: Fatiha süresinin sevabı nedir Dinimizde fatiha süresinin sevabı hakkında bilgiler yazabilir misiniz ? ? 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: Fatiha süresinin sevabı


  Reklam  Cevap: Kur’ân Sûrelerinin Fazileti ve Sevabı

  KUR’ÂN-I KERİMİN bazı sûre ve âyetleri vardır ki, diğerlerine göre fazileti daha yüksek, sevabı daha fazladır.

  Mukaddes zaman ve mekânlarda da durum böyle değil midir? Meselâ Peygamberimizin (a.s.m.) yaşamış olduğu asır, Kur’ân’ın nâzil olduğu ve İslâmın zuhur ettiği asır olduğu içindir ki, “Asr-ı Saadet”, yani saâdet asrı ola-rak anılır ve diğer asırlardan daha üstündür.

  Ramazan ayı, İslâmın beş rüknünden birisi olan orucun tutulduğu, Kur’ân’ın indiği ve içinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin bulunduğu için diğer aylardan daha nurlu ve mukaddestir.

  Cuma günü, mü’minlerin haftalık bayramı olduğu, o gün cuma namazı gibi bir ibadet edâ edildiği ve tarih boyu pekçok mübarek hâdiseler o günde geçtiği ve ismi Kur’ân’da zikredildiği için mukaddes bir gün olmuştur.

  Mekke-i Mükkerreme, bağrında Kâbe-i Muazzamayı taşıdığı, İslâmın beş rüknünden biri olan hac orada edâ edildiği ve Medine-i Münevvere de Resul-i Zîşanla (a.s.m.) nurlandığı için mukaddestir.

  Bu zaman ve mekânların kudsiyeti ile birlikte bu gün-lerde, bu aylarda ve bu yerlerde yapılan ibadet ve taatin sevabı diğer vakit ve mekânlara göre daha fazladır.

  Bunun gibi Kur’ân’ın bazı sûre ve âyetleri de diğer sûre ve âyetlere üstün ve faziletli kılınmıştır. Bu husustaki hadis-i şerifler gözden geçirildiğinde mesele daha iyi anlaşılacaktır. Kur’ân’da bulunan 114 sûre arasında hususî faziletleri hadislerde bildirilenler yaklaşık 30 kadardır.

  Fâtiha Sûresi:

  Fâtiha Sûresi ulvi âlemlerden insanlık âlemine gelmiş İlâhi bir hazinedir. Zaten bütün nurlar ve bereketler semadan yeryüzüne inmiş değil midir?

  Ali bin Ebî Tâlib’in rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

  “Fatiha Arş-ı Âla’nın altındaki hazineden indirilmiştir.”

  * * *

  Kur’ân-ı Kerîmin sevap ve fazilet bakımından sûrelerinin içinde ilk sırayı Fatiha almaktadır:

  Enes bin Mâlik’in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

  “Kur’ân’ın en faziletli sûresi Fâtiha Sûresidir.”

  * * *

  Kur’ân’ın en faziletli sûresi Fatiha olduğu gibi, en faziletli âyeti de yine Fatihanın bir âyetidir.

  Fatiha-i şerife sevabı bakımından İhlas Sûresi gibi Kur’ân’ın üçte birine denk olmaktadır:

  İbni Abbas'ın rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) bu hususu şöyle dile getirmiştir:

  “Fatiha sevap bakımından Kur’ân’ın üçte birine denk-tir.”

  * * *

  Bir işe başlarken Bismillah denmesi gerektiği gibi, Fatiha okunması da tavsiye edilmektedir.

  Ebû Hüreyre’nin rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

  “Hayırlı bir iş Elhamdülillah ile başlamazsa sonu kısıktır, bereketsizdir.”

  * * *

  Fatihayı okuduktan sonra “Veleddâllîn” deyince he-men arkasından “Âmîn” demek sünnettir. “Âmîn”in önemini ve Allah katındaki yerini Peygamberimizden (a.s.m.) öğreniyoruz.

  Ebû Hüreyre’nin rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

  “Âmin’ mü’min kullarının diliyle Rabbülâleminin mührüdür.”

  Fatiha muhtevası ve mânâsı, zenginliği ve içinde barındırdığı derinlik itibariyle de bam başka bir güzelliğe sahiptir.

  İmam Buhârî’nin rivâyetine göre, Hasan Basrî bu konuda şöyle der:

  “Allah bütün semavî kitapların ilmini Kur’ân’da; Kur’ân’da mevcut olan ilimleri de Fâtiha Sûresinde top-lamıştır. Fâtiha’nın tefsirini öğrenen bütün semavî kitapların tefsirini öğrenmiş gibi olur.”

  Fatiha-i şerife maddi ve manevi her derde deva, her hastalığa şifa ve her sıkıntıya ilaçtır. Hayatın tadı, tuzu ve bereketidir.

  Abdülmelik bin Umeyr’in rivâyet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (a.s.m.) bu hakikati şu sözleriyle dile getirmiştir.

  “Fâtiha Sûresi her derde devadır.”

  * * *

  “Fatiha bütün dertlere karşı şifadır.”

  * * *

  “Fatiha Sûresi, zehirden kurtulmak için şifadır.”

  * * *

  Fatiha nazara, göz değmesine karşı da bir şifa kaynağıdır.

  İmran bin Husayn’ın rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

  “Fâtihayı ve Âyetü’l-Kürsiyi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.”

  Mehmet Paksu

  konunun devamı için linke tıkla..
  http://www.mumsema.com/kuran-ile-ilg...ve-sevabi.html

+ Yorum Gönder
fatiha suresinin sevap ve faziletleri,  fatiha suresinin sevabı